2015-07-11 15:37 #0 av: allhealing

I kärnan av mitt väsen där all min sanning bor, där är jag alltid kärlek där är jag alltid stor.

I kärnan av ditt väsen där är du alltid fri, där mötas vi i frihet och ni blir alltid vi.

I kärnan av vårt väsen där är vi alltid nu, där är vi aldrig ensam för bortom det är du.

I ekot av den tomhet som rymden här oss ger, är fylld av liv och kärlek om blott du bara ser.

Din syn är fylld av kärlek av allting som är nu. Så titta med ditt väsen och vi blir du med du.

Du är i alltet alltid, du är i nuet nu, i tidens värld är valet, att välja vem är du?

Att leva nu i nuet, att göra allt till sitt? Det står oss alla fria att välja mitt och ditt.

Du väljer det du väljer, det är att välja fri. Så väljer du att dela, så väljer du att ge? Då väljer du att hela, då väljer du att se.

Din vilja fri är alltid. Din vilja fri är nu. Vad väljer du att välja, vad väljer du som du?