Övrigt

ISIS - Inner Space Interactive Sourcing

2009-05-25 02:36 #0 av: Tuva-Lena

Hur vanligt är det att till fullo uppleva att man är på rätt plats i livet och gör rätt sak? Många människor styrs av omedvetna känsloreaktioner och dessa impulser i sin tur styr i stor utsträckning hur livssituationen ser ut.

Hur skulle livet se ut om man istället för att styras av de omedvetna känslorna tog reda på var de kommer i från, helt enkelt för att kunna leva livet fullt ut i linje med sin egen sanning?

På det antika templet i Delfi stod guden Apollos ord inristade: Känn dig själv! Dessa ord är grundläggande för den terapiteknik Dr. Samuel Sagan utvecklade under 80-talet och benämnde ISIS. Namnet ISIS är en akronym som beskriver terapins innehåll: Inner Space Interactive Sourcing. Inner Space står för det meditativa inre tillstånd klienten befinner sig i under sessionen. Interactive står för det faktum att man måste vara två personer för att göra ISIS, det är ett interaktivt agerande mellan klient och terapeut. Sourcing slutligen står för det som är syftet med ISIS: att gå till källan av det man behöver jobba med.

drommar.jpg

Så vilka typer av problem är lämpliga att arbeta med i ISIS? Först och främst emotionella besvär såsom neurotiska beteenden eller depressiva tendenser, där går man djupt in i känslan som följer med besvären och backar tillbaka i tiden till när de uppstod, till den ursprungliga traumatiska händelsen. Även energiblockeringar går det bra att jobba med, t.ex. kan en klient uppleva spänningar i buken efter en operation, då fokuserar man på buken och undersöker hur operationen påverkade energin i det området. Genom att se med sitt inre seende, genomleva känslor och förstå saker uppstår läkning.

För det mesta är det en emotionell läkning som äger rum, men ibland sker det även mirakulösa kroppsliga tillfrisknanden. Fallberättelse:

En ung kvinna (Maria) med kronisk värk i rygg och ben åkte på en internatvecka för att lära sig ISIS. På kursveckan turades deltagarna om att vara klienter och terapeuter. Intensiteten i sessionerna blev starkare och starkare allt eftersom veckan fortskred och alla deltagare kom djupare och djupare in i sitt omedvetna.

Maria upplevde en session där starka bilder kom upp av henne själv som en annan kvinna i en annan tid. Hon misshandlades och släpades till en avrättningsplats där hon brändes på bål. Marias upplevelse var både känslostark och fysiskt smärtsam. När elden brände sönder kvinnans ben och rygg var Marias smärta nästan outhärdlig, och den påminde även om den kroniska smärta hon länge hade lidit av.

Efter sessionen kändes kroppen helt annorlunda, de kroniska smärtorna minskade drastiskt för att efter ytterligare några dagar vara helt borta.

Denna regression gick tillbaka till något som kan ha varit ett tidigare liv. Det kan också ha varit en symbolisk bild av ett lidande som någon gång ägt rum. I ISIS lägger man inte någon stor vikt vid vad som egentligen hände, det som är viktigt är att genomleva smärtan och bli fri att leva sitt liv utan att vara styrd av gamla trauman.

Samuel Sagan beskriver i sin bok Regression, past-life therapy for here and now freedom hur det ser ut när vi styrs av gamla traumatiska händelser, eller av samskaras som är det ord han använder (hämtat ur sanskrit). T.ex. har vi en person som råkat ut för en bilolycka. Varje gång han kör förbi gathörnet där olyckan hände får han hjärtklappning och starka känslor av obehag. För att göra det överskådligt kan vi se på processen enligt följande modell:

Stimulus (gathörnet) - Samskara (traumat efter olyckan) - Känsloreaktion (hjärtklappning och obehag)

Detta blir en sorts betingning, förutsägbar och tråkig, som ett färdiginspelat band. I värsta fall påverkas personen mer och mer av samskarat, kanske börjar han undvika gathörnet, eller kanske slutar han helt att köra bil. Hur som helst blir hans liv mer inskränkt och den personliga rörelsefriheten minskar.

Men hur skulle modellen se ut om bilolyckan hade hänt när personen var bara ett år? När traumat ligger så långt tillbaka i tiden att det glömts bort har det hamnat i det omedvetna och man är inte längre medveten om samskarat. Då ser modellen istället ut så här:

Stimulus (gathörnet) - Känsloreaktion (obehag)

Betingningen är inte längre uppenbar. Personen förstår inte varför ett visst gathörn ger ångest, eller varför han tycker så illa om att åka bil. De obehagliga känslorna som uppstår ter sig obegripliga, eller antas ha helt andra orsaker.

Detta är en mycket vanlig situation för majoriteten av människor. Vårt omedvetna är fullt av både större och mindre samskaras, i många situationer reagerar vi på sätt som inte är adekvata, något har triggat ett samskara och känsloreaktionerna svallar. Vi är inte längre i kontakt med vårt sanna jag utan sitter fast i ett fixerat mönster där vi inte kan använda vår fria vilja. Att styras av samskaras är som att leva i ett fängelse, och ironiskt nog inte ens vara medveten om det.

Vägen ut är att medvetandegöra de samskaras som styr, återuppleva dem och på så vis bli fri från deras makt. Sättet man gör det på i ISIS är att kliva in i sitt undermedvetna via sitt tredje öga och därifrån se, känna och uppleva sitt inre. Metoden är enkel och lätt att ta till sig. Den brukar aldrig upplevas hotfull eftersom man hela tiden behåller sitt medvetande klart och har en terapeut vid sin sida som guidar en igenom alla svåra passager. Vissa sessioner kan vara fantastiskt njutningsfulla eftersom man också kommer i kontakt med högre aspekter av sig själv. Det sanna jaget får mer och mer chans att göra sig hört i takt med att samskaras rensas ut!

läs mer på: www.clairvision.org

Artikelförfattare: eva2005

"Att många tycker samma, betyder inte att dom har rätt.."

 

Anmäl
2009-05-25 09:36 #1 av: Clary

Mycket intressant, Tuvan, tål att se närmare på.

Kramis

Medarbetare på Feng Shui och Indien

 

 

Anmäl
2009-05-25 09:59 #2 av: Hoppfull

Väldigt spännande! Påminner ju faktiskt delvis om det som Markus Gårdbäck jobbar med då han liksom trycker upp känslor till ytan för att sedan rensa ut dem.

Tänk om man hade möjlighet att testa alla dessa fantastiska och intressanta terapier!

Anmäl
2009-05-25 10:33 #3 av: korseett

säger samma sak- det tål att tittas på närmre

Anmäl
2009-05-26 00:06 #4 av: Tuva-Lena

Tack för alla lovord, men det är eva2005 som har skrivit artikeln. Jag hjälpte henne bara att publicera den - men ni är gulliga ändå! Glad Ja visst är det intressant! Läser man artiklen så går vi ju alla omkring med gamla samskaras, tror jag det hette, gamla rädslor eller upplevelser som vi inte har tagit upp till ytan och medvetandegjort.

En jättefin artikel eva! Tack snälla! Kyss

"Att många tycker samma, betyder inte att dom har rätt.."

 

Anmäl
2009-08-09 17:58 #5 av: moonflower

Tack för en väldigt intressant artikel!

Anmäl
2009-08-10 10:59 #6 av: mayolica

Tack för artikeln. Det här låter mycket intressant Glad

~ mayolica ~

Anmäl