Annons:
Etikettandligt-shamanism
Läst 2851 ggr
Mandra
2013-11-14, 18:50

Min världsbild.... för de som är intresserade

Jag flyttar den här diskussionen hit eftersom jag inte nödvändigtvis anser att man måste ha en världsbild som shaman.

Jag grundar mkt av det jag säger på följande Läror:

http://www.parallelknowledge.com/index.php

Jag har studerat och testat dess riktighet (genom resor i de andra världarna) i över 20 år. Jag är inte typen som tror - vanlig tro och religion ligger inte för mig - utan jag är praktiker egentligen och vill få allting bekräftat - helst på fler sätt - men att få det bekräftat erfarenhetsmässigt är ett måste. :)

Och det har jag fått med dessa Läror.

Läs den som orkar. Återkommer med lite mer om vad jag anser sen.

Annons:
Mandra
2013-11-15, 05:41
#1

För den som inte orkar läsa allt det där i länken eller som har svårt för engelska - följer här en introduktion på svenska. Delar upp den lite så det blir lite mer lättsmält (kanske). :)

KAMO IMINUO 1)

Introduktion till Eldens Lära och De Parallella Kunskaperna

Eldens Lära finns sedan i slutet av 80-talet representerad i Sverige av en invigd Lärare, ett antal utbildade läketerapeuter, samt ett okänt antal anhängare och utövare. Sedan några år tillbaks finns ytterligare en Lärare.

Eldens Lära har aldrig varit avsedd för den breda massan (med undantag för Läkekonsten), men den måste, utan tvekan, räknas till de gamla, västerländska, esoteriska lärorna. Eldens Lärare och anhängare missionerar aldrig om sin Lära 2), men det är tillåtet att upplysa andra om dess existens.

Eldens Lära och De Parallella Kunskaperna

Eldens Lära tillhör de så kallade Parallella Kunskaperna. Dessa Kunskaper är både beteckningen på ett högre medvetandetillstånd och samlingsnamnet på en grupp Kunskaper som ofta förknippas med det antika Grekland. De fyra Kunskaper i denna grupp som låtit mest tala om sig är; Rörelsebokens Lära (Näckrosens Lära), De Stora Makternas Lära, Gnistornas Lära och Eldens Lära.

Alla dessa Läror är oberoende av varandra och självständiga, men de sammanfaller på vissa punkter. Ett exempel på detta är att alla dessa Läror förutsätter Tallagen 3), Oändlighetslagen, Makternas Lag, samt alla lagar som överensstämmer med dessa Läror. Därutöver !överlappar" Lärorna varandra i vissa avseenden. Eldens Lära är till exempel en fjärdedel av De Stora Makternas Lära, eftersom Elden är en av de fyra Stora Makterna.4) Gnistornas Lära består av 80 stycken så kallade Glimtar (medvetandenivåer, läronivåer). Den första Glimten är densamma som/utgörs av Eldens Lära.

Alla dessa Läror kan utövas separat och är inte beroende av att man tror på eller utövar någon av de andra Lärorna. Därutöver kan tilläggas att ingen av dessa Läror förutsätter någon form av tro. De är något som man gör. Det är alltså utövandet av teknikerna som är det centrala. Sålunda anser man också att det är själva utövandet som är den avgörande faktorn för det individuella medvetandets framåtskridande på det andliga planet (och alla övriga plan). Det kan också tilläggas att det är möjligt för varje enskild utövare att själv komma i kontakt med den andliga verkligheten. Utövaren kan därigenom verifiera Lärans teorier genom sin egen upplevelse. 

Vi kan kortfattat säga att De Parallella Kunskaperna är:

"Hela komplex av Kunskap som skiljer sig åt inbördes, men som inte strider mot varandra och som döljer sig bortom sinnevärlden." 5)6)

Jag är anhängare av dessa Läror och läketerapuet i Eldens Lära.

Forts.

1) KAMO IMINUO betyder "Här befinner sig Eldens Makt" på Eldens Läras eget språk.

2) Vissa termer i Eldens Lära måste stavas med versal begynnelsebokstav om man överhuvudtaget ska få tillstånd att uttrycka Läran i skrift. Jag har efter bästa förmåga följt detta krav. (Här finns oklarheter i de svenska översättningarna.)

3) Den Tallag som här omtalas är specifik för De Parallella Kunskaperna och kan inte jämföras med andra lärors mytologi.

4) De övriga Stora Makterna är förstås Jord, Vatten och Luft. (Eter eller ande som räknas som ett femte element inom vissa andra läror är inte ett element enligt dessa Läror och finns därmed inte bland dessa. Det finns bara fyra element och fyra Stora Makter.)

5) Raul Amon, De Parallella Kunskaperna och Eldens Lära, sidan 17.

6) Här syftas på en varseblivning som sker genom andra sinnen än de rent fysiska.

Mandra
2013-11-15, 09:18
Tuva-Lena
2013-11-15, 10:08
#3

Verkligen spännande Mandra och helt nytt för mig, även om jag redan är bekant med de "fyra elementen", som jag kallar dem; jord, vatten, eld och luft, utöver ande då som "övervakar" det hela.

Ett helt nytt synsätt och jag kommer att läsa igenom noggrannare när jag har mer tid. 🙂

"Att många tycker samma, betyder inte att dom har rätt.."

 

Ians
2013-11-17, 10:13
#4

Mandra jag ändrade lite i rubriken, tyckte inte riktigt om att du riktade din tråd åt någon speciell. Det kan bli lite fel om det läses på fel sätt 😉

Hoppas att du inte tar illa upp, för det är inte illa menat, utan bara ett sätt att inte skapa onödiga spänningar i gruppen.

Mandra
2013-11-17, 12:08
#5

#4 av Ians Gör inget alls. :)

mayolica
2013-11-17, 18:22
#6

 Jag tyckte väll att det lät bekant.😉 Jag minns att vi hade en gammal artikel om Eldens Lära här på sajten för flera år sen. Det verkar mycket intressant🙂 men det ser ut att vara ganska komplicerat att sätta sej in i.🤔

~ mayolica ~

Annons:
Mandra
2013-11-17, 19:51
#7

#6 av mayolica Lite komplicerat är det kanske…men mest för att det hela är ovant tror jag.

Eldens Lära är den "enklaste" av dessa Läror och genom den kan manlära känna sig själv, helt enkelt. Enligt denna Lära så mår man bäst och utvecklas man bäst om man hittar sin rätta väg i livet. Hela Läran är uppbyggd på så sätt att den hjälper människan att göra detta. Så det kanske ser svårt ut på papperet, men i själva verket är det inte så svårt.

Upp till toppen
Annons: