Annons:
Etikettandligt-shamanism
Läst 2931 ggr
Mandra
2013-11-23, 19:50

Finns det något bortom Tomheten, Intet, ...

Finns det något bortom Tomheten, Intet, ”det gudomliga” Ursprunget…

…Källan, Ursprungskällan, Ljuset – kärt barn har många namn

Det här är i viss mån en fortsättning på detta inlägg:

http://alternativbehandlingar.ifokus.se/discussions/52850d52ce12c42383001318-min-varldsbild-for-de-som-ar-intresserade?participating-1

I detta svarade jag någon att det inte var så svårt. J Men då syftade jag på Eldens Lära, som är den mest lättillgängliga.

Följande text är från Gnistornas Lära – som är allt annat än lätt.

”Om det upplysta medvetandet har massor av böcker skrivits. Ibland verkar det som om man skulle kunna dra ifrån mer från detta enorma material, än vad man skulle kunna tillägga. Men låt oss nu bortse ifrån motstridiga uppgifter. Om vi till det yttersta förenklar de mångtaliga utsagorna om det upplusta medvetandet ser vi att de flesta tänkare är ense om en sak och det är Tomhetens existens (ibland definieras den som ett tillstånd utan några som helst Kvaliteter, ibland som Intet och liknande). Vid denna Tomhet stannar nästan alla läror. Bortom Tomheten, efter Intet, existerar absolut ingenting enligt dem, eftersom detta Intet i själva verket är Allt. Enligt Gnistornas Lära existerar emellertid Något (låt oss använda den beteckningen) bortom Intet. Intet är det upplysta området mellan det relativa och Något.

När vi ska beskriva detta Något uppstår emellertid stora problem. Hur ska vi beskriva något som aldrig beskrivits någonstans? …….För att läsaren ska få klart för sig vilka stora problem vi står inför, måste vi presentera den grupp nivåer som befinner sig långt bortom Atman (enligt den advaitavediska  världsuppfattningen finns det ingenting bortom Atman1), bortom den tionde evolutiontionstypen, bortom det som är bortom allt.

Genast uppkommer frågan om det är meningsfullt att tala om det. Varför ska vi tala om Det som är bortom Intet om inte ens detta Intet är känt för oss?

Svaret är entydigt: Därför att där finns källan till all kreativitet och där finns Ljusets Urkvaliteter (Ljusets Ärkekvaliteter).

Gnistornas Lära leder sina anhängare till en av dessa Ärkekvaliteter, den Kreativa Visheten.

Forts följer!

1) Brahman är ett centralt begrepp inom hinduismen och indisk filosofi. Brahman är "världssjälen" – det stora världsalltet, den gudomliga verkligheten – i vilken den egna själen, atman, försöker uppgå. Kommer man till brahman så har man vunnit atmans sanna värde. När en människa har svårt för att fatta beslut i en fråga, eller saknar fokus och koncentrationsförmåga, så sägs det att det är atman som försöker segra över den större och mäktigare brahman.

Vissa hinduiska skolor, främst Advaita, menar emellertid att ingenting – ej heller atman – någonsin är åtskilt från brahman. Enligt advaitavadin, alltså bekännare av Advaita, är människosjälen istället alltid identisk med brahman, dock tidvis fängslad i en fysisk kropp.

Från WIKIPEDIA

Annons:
Mandra
2013-11-24, 18:28
#1

Vete tusan var alla de där krumelurerna kom ifrån.

Shakti: Du kanske bara skulle ta och läsa lite, vara öppen för att det finns saker som du inte känner till och inte döma allt och alla med en gång. Vem vet, du kanske lär dig något på kuppen. 😉

Ians
2013-11-25, 09:56
#2

[Detta inlägg är flyttat från en annan tråd /Ians]

skrivet  av Shakti

#5

Även i religioner som använder sig av utryck som Brahman ges ingen beskrivning av vad detta skulle vara. Du beskriver den ju själv bara som världsjälen och den gudomliga verkligheten. Det finns heller ingen beskrivning av det inom shamanism och inga av de upplysta människorna som t.ex Jesus, Buddha, Krishnamurti eller Osho har någonsin beskrivit det gudomliga. Det är bara manipulativa religioner som den katolska kyrkan eller människor som tror att de är skyldiga att ge en förklaring som gör det.

Alla upplysta människor har sett varför det inte går att ge en beskrivning av det gudomliga, men det är en sorts kunskap som det inte finns ord för. Så länge vi inte har den här kunskapen försöker vi att förstå det gudomliga och vi funderar, mediterar, gör oss föreställningar och allt detta filtreras i genom förståndet när vi försöker att förstå det. Förståndet arbetar logiskt och kronologiskt. En verklighet där saker och ting inte händer kronologiskt existerar inte för förståndet. Förståndet kan alltså inte föreställa sig hur det skulle vara att uppleva allt som man någonsin har upplevt samtidigt, utan förståndet delar upp världen i kronologiska tidsperioder. Tid och rum är förståndets föreställningsram av världen. I ögonblicket som upplysningen sker ser man hur liten förståndets föreställningsram är i jämförelse med det gudomliga. Man ser att det gudomliga är ett evigt varande som ligger utanför tid och rum och att detta är den absoluta oföränderliga verkligheten. Man ser att det som man tills nu betraktade som verklighet bara är en relativ verklighet som ständigt ändrar sig.

I den abslouta verkligheten existerar ingen logisk förklaring för vår existens och för livets mening. Det existerar inget syfte eftersom något evigt oföränderligt varande inte kan förändra sig till någonting. Därför hittar man heller ingen logisk förklaring till vår fysiska existens ens om man är upplyst, i vilket medvetandetillstånd man än befinner sig. Det gudomliga är varken logiskt eller ologiskt. Det är heller inget annat som du skulle kunna hitta ord för. Det helt enkelt bara "är". I det gudomliga existerar ingen mening men heller ingen meningslöshet. Men för förståndet är allt antingen logiskt eller ologiskt och har antingen en mening eller inte.

Det är det enda som man kan säga om det gudomliga, att man bara kan säga vad det inte är och om man har sett det slutar man upp att göra sig föreställningar av det för att man vet att alla dessa föreställningar är falska. Om du alltså berättar för en upplyst människa att du vet vad livets mening är, vet den upplysta människan att du inte vet någonting.

Shakti
2013-11-25, 10:04
#3

#1

Det som du skrev i ditt inlägg kan jag bara ge tillbaka till dig själv ;)

Mandra
2013-11-26, 01:11
#4

#3 av Shakti Det är bortkastad tid och energi att försöka berätta något för dig. Du är helt blockerad för nya saker. Så jag skippar detta.

Om det är någon annan som är intresserad av en beskrivning av Tomheten och Något, så säg till. 😉

Vill också tillägga källan till texten i inlägg nr 1.

De Parallella Kunskaperna och Eldens Lära av Raul Amon.

Mandra
2013-11-26, 01:13
#5

Shakti: Om du alltså berättar för en upplyst människa att du vet vad livets mening är, vet den upplysta människan att du inte vet någonting.

Japp - ska hälsa Raul Amon att han inte vet någonting.

Shakti
2013-11-26, 09:27
#6

Jag tycker inte att ditt sätt att hantera kritik motsvarar en andlig människas beteende. Jag tycker också att du är blockerad men jag valde att försöka förklara någonting för dig i stället för att meddela dig min bedömning av dig. Jag anser däremot inte att tiden för det är bortkastad tid för det finns ju andra som kan läsa inläggen.
Det som du tror är nytt för mig är för mig bara new age flum.

Annons:
Shakti
2013-11-26, 09:34
#7

Fortsättning. Råkade trycka på skicka innan inlägget var färdigt.

Det som du lär ut som verkar vara så fantastiskt för dig kan man läsa i tusentals flumböcker som är skrivna av folk som inte har någon andlig anknytning utan som bara är intresserade att framstå som någonting som hjälper dem att tjäna pengar på esoteriskt bullshit.

Jag vet inte vem Raul Amon är och jag tycker heller inte att det är så viktigt för ens andliga utveckling att läsa vad andra skriver och att följa en väg som andra bestämmer. Det syftar religionerna också på. Andlig utveckling sker inte i huvudet utan på ett ställe som du inte har upptäckt i dig än.

silversol35
2013-11-26, 12:03
#8

Jag önskar att vi kunde återgå till trådens ämne, för jag vill gärna höra mer om gnistornas lära. Däremot är jag rätt trött på att läsa återkommenade avfärdanden av allt Mandra skriver.

Ians
2013-11-27, 10:22
#9

Håller med förergående talare …vi återgår till Trådens ämne och slutar "munhuggas" det blir jobbigt för övriga som skall läsa i tråden!

Mandra
2013-11-29, 09:46
#10

Ok, återkommer med mer om Gnistornas Lära efter helgen. Himla busy nu - julmarknad. :)

Shakti: Det är förbjudet att tjäna pengar på De Parallella Kunskaperna. 😉

Mandra
2013-12-01, 03:08
#11

Gnistornas Lära – Uppbyggnad och funktion

Innan jag går in på en beskrivning av Tomheten och Något, tänkte jag berätta lite om Gnistornas funktion och uppbyggnad.

Gnistornas Lära består av 4 stycken Gnistor med 20 stycken s.k. Glimtar i varje Gnista = 80 Glimtar.

Eldens Lära utgör den första Glimten i den första Gnistan, dvs 1/80 del av hela Gnistornas Lära.

Varje Glimts innehåll finns beskrivet i en mening. Dvs hela innehållet och syftet med just den Glimten är sammanfattat till en enda mening som det gäller att förstå (inte intellektuellt, så mycket, utan mer på ett erfarenhetsplan).

Den första Glimten utgör således hela Eldens Lära och denna Lära täcks in av denna mening (först skrivet på Eldens eget språk):

I VOM VA  (ibland skriver man I VOM VAN)

Vem är du, vet du det och vem är jag?

När man har svaret klart för sig, så bemästrar man hela Eldens Lära. Det är också därför som hela denna Lära går ut på att hitta sitt eget Öde (här menas mer sin rätta väg att gå i livet, den som är mest utvecklande för just mig), sin Ödesväg och följa den. Som det står på Apollons tempel i Delfi:

Lär känna dig själv!

Som ni märker är det en fråga! Det är kanske inte så vanligt i andliga sammanhang, där det ofta sägs att man inte behöver veta saker och ting. Återigen, vi talar om en kunskap som omfattar hela väsendet, inte bara intellektet.

Även många av följande Glimtar består av frågor!

Syftet är alltså att höja sitt medvetande så att man förstår mer och mer av hur allting är uppbyggt och fungerar. Målet är att både kunna uppfatta och förstå hela Skapelsen, Tomheten och Något.

Vad detta tjänar till återkommer jag till, lixom med exempel på fler Glimtar.

silversol35
2013-12-01, 10:42
#12

Det låter intressant. Kan man säga att all självutveckling är en del av eldens lära?

Mandra
2013-12-01, 17:46
#13

jag är inte helt 100 på att jag förstår vad du menar med "all självutveckling"? Men om jag ska försöka svara ändå. Det finns ju en hel del saker som kallas "självutveckling", fast det inte nödvändigtvis är utvecklande för alla som använder just den tekniken eller metoden - om det är sånt du syftar på.

Om vi tar meditation (nu syftar jag på meditationstekniker vars mål är att gå bortom tanken) som ex - så sägs det ju ofta att meditation är bra för alla (likadant med många andra tekniker och metoder) och leder till avslappning och andlig utveckling. Men enligt Eldens sätt att se det på - så stämmer inte detta. 

Meditation passar väldigt bra för  vissa människor och är då utvecklande och avslappnande för dem. För andra passar det varken bra eller dåligt - och har då ingen effekt, vare sig i avslappnande eller utvecklande syfte. Och för vissa människor är det t o m skadligt och är inte avslappnande alls (utan kanske t o m stressande) och de tar ett steg bakåt istället för framåt om de mediterar.

Så det gäller att hitta just det som passar ens personlighet (karma+dharma) för att något ska vara utvecklande. Svarade det på frågan? :)

Annons:
silversol35
2013-12-02, 12:20
#14

Ja det svarade på frågan. Med självutveckling menade jag självutveckling som leder framåt. För mig var det självklart men inser nu att det inte framgick i min fråga.

Mandra
2013-12-06, 08:30
#15

Ok, fortsätter lite här då. 🙂

Som jag nämnde består Gnistornas Lära av fyra Gnistor med 20 Glimtar var = 80 Glimtar.

Så här ser de första 20 Glimtarna ut:

”Vem är du, vet du det och vem är jag?

Vart ska du, vet du det och vet du varför jag frågar dig det?

Vem undervisar dig och varför undervisar han dig före mig?

Vem leder dig till mig?

Var är jag?

Rör vid mig.

Denna bok delas in i fyra delar.

Jag är kunskapen om ett, jag är tre och två,

Genom dig går jag till ett.

Varför är du fyra, har du förstått det?

Du lämnar barn efter dig.

Vems är barnen, vems är du?

Vad finns bakom dig?

Vem är jag nu?

Du och jag är ett.

Varför är vi ett, var är jag?

Jag är upplyst.

Jag är ljuset.

På vilket sätt är du ljuset?

När är du ljuset?

Du är ett väsen och vad är jag?”

Och eftersom första Glimten/textraden utgör hela Eldens Lära, så kan man nog förmoda att de övriga raderna omfattar lika mkt var; alltså i princip 80 hela Läror sammanlagt. Det här är alltså väldigt omfattande kunskaper.

Mandra
2013-12-06, 08:43
#16

Några av de sista Glimtarna i sista Gnistan ser ut så här:

”Jag är oändligheten bortom oändligheten.

Lystern bortom lystern.

Visheten bortom visheten.

Furstens högra huvudhalva.

Meningens mening.

Ordets ord.

Oändlighetens oändlighet.”

Vägen från första Glimten till den sista har två inriktningar:

a)      a) Upplysningens väg

b)      b) Passagen genom Tomheten

Men man behöver inte nödvändigtvis passera genom dem alla – en enda Glimt kan leda till Upplysningen direkt (nu talar jag om det som jag kallar tionde Upplysningen – inte det Nirvarna som talas om i österländska religioner – det är första Upplysningen för mig).

Och det är faktiskt också så att alla människor har denna möjlighet inneboende i sig i varje liv!!! Att gå från Gå och passera direkt till Källan (men för att göra detta måste man hitta sin rätta Ödesväg i innevarande liv – vilket inte nödvändigtvis har något som helst att göra med det vi traditionellt uppfattar som andlighet – utan det beror enkom på en människas personlighet (i Elden kallat för Öde)). Detta är alltså inget enbart för utvalda – utan alla människor har denna chans! Universum/Källan är rättvis!!

silversol35
2013-12-06, 09:54
#17

Det verkar omfattande… Hur vet man om man hittat sin rätta ödesväg? Eller det vet man inte?

Mandra
2013-12-06, 10:30
#18

jodå, det finns sätt att ta reda på det…jag har befogenhet att läsa Ödet vad det gäller hälsan…men kan hjälpa till lite med resten också, så länge man förstår att detta är en svår konst och jag är inte expert 😉

om du är intresserad så pms:a ditt namn (ivf förnamn) + födelsedata, datum, månad och år (inte de fyra sista siffrorna) till mig så kan jag kolla lite - det är gratis

om du vill att jag ska göra diagnoser också, så nämn de besvär du vill ha diagnostiserade (enligt Eldens sätt att se det alltså - inte detsamma som medicinska diagnoser och inte heller detsamma som shamanska)

i Elden delar man in alla besvär i tre olika kategorier (vilket inte betyder att medicinska diagnoser är fel - det är bara ett annat sätt att se det)

Besvär/sjukdomar kan vara orsakade av:

1) Anfall - vilket betyder att det är utifrån skadliga energier som är orsaken

2) Skapat - vilket betyder att man dragit på sig dem för att man är snett i sitt Öde

3) Öde - vilket betyder att det är karma som är orsaken (kommer ifrån tidigare liv)

med en konsultation följer också ett antal rekommendationer - anpassade efter personens Öde (personlighet) som hjälper en att bli frisk och att hitta rätt Ödesväg

måste nu pipa iväg till affärn innan vi är helt insnöade 😃

Mandra
2013-12-08, 07:09
#19

Jag har totat ihop en liten infotext om det här med att läsa Ödet - så att ni förstår detta lite bättre när ni får era konsultationer (måste just nu betacka mig för fler förfrågningar, har inte tid med fler). Sätter i egen tråd.

Annons:
iMrtin
2014-01-08, 23:27
#21

Finns mycket om andevärlden i Bibeln.

Death is an important part of the plan of salvation, a necessary step in returning home to our Heavenly Father. “When the physical body dies, the spirit continues to live. In the spirit world, the spirits of the righteous ‘are received into a state of happiness, which is called paradise, a state of rest, a state of peace, where they shall rest from all their troubles and from all care, and sorrow’ (Alma 40:12).

A place called spirit prison is reserved for ‘those who [have] died in their sins, without a knowledge of the truth, or in transgression, having rejected the prophets’ (D&C 138:32)”

“The Savior opened the door for the salvation of the dead. Before that time the unworthy dead were shut up in prison and were not visited. (Moses 7:38–39; Isaiah 24:22.)

7 To aopen the bblind eyes, to bring out the cprisoners from the dprison, and them that sit in darkness out of the prison house.

Varnas också för ockultism, t.ex att ta kontakt med döda.


Upp till toppen
Annons: