Etikettövrigt
Läst 5667 ggr
Pagan
2012-03-02, 20:46

Tonåren - Hormoner

Jag har en dotter på 14 som sedan över 1 år tillbaka är helt förändrad. Sitter och läser och söker efter hjälp av något slag som kan lindra den hormonstorm som rister i kropp och knopp. Ett halmstrå för en desperat förälder att grabba tag i. Kanske har du något tips, upplevt själv, läst nåt, hört nåt??

Hittade själv en del intressant info efter lite googlande. Vad tror ni?

THP

Hormonet bakom tonårsångesten hittad

"Det är hormonerna" brukar oroliga föräldrar få höra när de beklagar sig över sina tonåringars beteende. Oförklarliga vredesutbrott, smällande dörrar, plötsliga gråtattacker brukar höra till vardagen för dem som lever med en tonåring. Och nu är det vetenskapligt belagt - det är hormonerna som spökar. Ett forskarteam vid universitetet i New York har lyckats peka ut det specifika hormon - en stereoid som kallas THP - som ligger bakom tonåringars häftiga känslopendlingar.

I artikeln, som publiceras i Nature Neuroscience, konstateras också att hormonet påverkar tonåringar på ett sätt men har en motsatt effekt hos barn och vuxna. När tonåringen kommit upp i vuxen ålder får hormonet i stället en lugnande effekt och verkar i en del av hjärnan som "kyler ner" hjärnaktiviteten i stressade situationer. 

Forskarna spekulerar i om hormonets påverkan på unga kan ha haft en överlevnadsfunktion tidigare i människans historia. Hos många djurarter är puberteten tiden då avkomman lämnar sin familj för att skapa ett eget liv någon annanstans. I dag, när en 14-åring har många år kvar i föräldrahemmet, har de plötsliga känslomässiga förändringarna spelat ut sin roll.

Huvudförfattaren till studien, doktor Sheryl Smith, säger till tidningen att upptäckten gör det möjligt att genmanipulera det aktuella hormonet till att ge samma lugnande hos tonåringar. 
Det går också att blockera den receptor som tar emot hormonet i tonåringars hjärnor och på så vis plana ut svängningarna i humöret.

http://www.metro.se/nyheter/hormon-bakom-tonarsangest-hittat/Objgcl!09_5306-45/

Källa: Hui Shen et al Nature Neuroscience 10, 469 - 477 (01 Apr 2007)
Datum: 2007-04-08

Allopregnanlon

Hormonförändringar hos pubertala möss kan kanske förklara tonåringars svängningar i sinnesstämning.

Forskare fann att hormon som lugnar vuxna möss efter stress har motsatt effekt hos pubertala möss. Man spekulerar att samma mekanism kan förklara tonåringars snabba stämningssvängningar.

THP, eller allopregnanolon är steroid som har en lugnande effekt några minuter efter en stressfull situation. 

Forskare analyserade hjärnaktiviteten av THP och beteendet hos möss innan pubertet, under pubertet och som vuxna. Man utsatte mössen för en stressfull situation och mätte att yngre och vuxna möss efter 20 minuter visade mindre ångest. Men pubertala möss hade mer ångest.

Ytterligare experiment kopplade den ökade ångesten och retningen till effekterna av THP. THP verkar i hjärnan via receptorer. Pubertala möss har mer receptorer än vuxna möss och forskarna tror att det är detta som ger upphov till mer ångest hos pubertala möss.

Hos människa verkar också THP genom att minska aktivitet i hjärnan och minska ångest efter stress. 

Men forskarna spekulerar nu att THP hos tonåringar, liksom hos pubertala möss, istället leder till snabba svängningar i stämningsläge så att ungdomarna från en lugn och trevlig situation plötsligt kan bli arga eller börja gråta.

Tonåringar överreagerar ofta på stressfulla situationer med starka känslor. Detta kan leda till både ångest och panikkänslor som är dubbelt så vanliga hos flickor som hos pojkar, skriver forskarna. Självmordsrisken ökar också under puberteten.

Forskarna hoppas att deras forskning hos möss skall leda till liknande resultat hos människa.

©2007-04-08 Zvi Wirschubsky
ref: http://www.nymedicin.com/news/2007/04/08/Hormonsvallningar-hos-pubertala-moss-kan-kanske-forklara.html

ormonsvallningar-hos-pubertala-moss-kan-kanske-forklara.html

Buserelin

Verksamt medel mot svåra premenstruella humörförändringar identifierat

Låga doser av ämnet buserelin är en effektiv behandling av lättretlighet och depression i samband med menstruationen, men ger störningar i ägglossningen som gradvis ökar när klimakteriet närmar sig. Det visar Sigrid Nyberg i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 15 december.

Kvinnor med svåra premenstruella humörförändringar (Premenstrual dysphoric disorder, PMDD) uppvisar minskad känslighet för små koncentrationer alkohol, speciellt under perioden före menstruationen jämfört med efter mens. Det innebär att på receptornivå påverkas dessa kvinnor inte lika mycket av den låga alkoholdosen under dagarna innan menstruationen, vilket skulle kunna innebära att under denna period behövs en högre koncentration av alkohol för att uppnå samma dämpande effekt som under perioden direkt efter mens. Skillnaden ses inte hos kvinnor utan PMDD. Samma mängd alkohol visar inte heller på någon könsskillnad när man jämför män med kvinnor utan PMDD. Alkohol i låg dos höjer inte nivåerna i blod av neurosteroiden allopregnanolon som man sett vid höga alkoholkoncentrationer.

Den vanligaste behandlingen idag av PMDD är så kallade SSRI-preparat, som tillhör gruppen antidepressiva läkemedel. Många kvinnor får bra effekt av behandlingen men känner ett motstånd mot att använda den typen av läkemedel. Sigrid Nyberg visar i sitt avhandlingsarbete att behandling med låg dos (100 mikrogram/dygn) av en så kallad GnRH-agonist (buserelin) har bra effekt på humörsymtom som nedstämdhet och irritation, men resultaten visar också att trots den låga dosen får många kvinnor, främst de som är äldre, störningar av menstruationscykeln med utebliven ägglossning. Metoden att förhindra ägglossning med GnRH-agonist har i tidigare studier visat på bra effekt men har biverkningar bl a i form av urkalkning av skelettet vid längre tids behandling. Behandlingen med en låg dos skulle kunna minska produktionen av östrogen och progesteron utan att påverka ägglossningen.

Oberoende av om kvinnorna känner en förbättring i sina humörsymtom med placebo eller buserelin så verkar symtomförbättringen vara relaterad till minskade nivåer av neurosteroiden allopregnanolon i blodet. Allopregnanolon är ett mellansteg som bildas vid kroppens egen syntes av progesteron. Allopregnanolon och alkohol binder till GABA A-receptorn i hjärnan och stimulerar GABA-systemets hämmande effekt. Mängden progesteron och allopregnanolon är normalt högre veckan före mens än övrig tid under menscykeln och sammanfaller med perioden när kvinnor med PMDD upplever sina humörförändringar. Genom att mäta ögonrörelsehastigheten, s. k. saccadrörelser, har Sigrid Nyberg registrerat känsligheten för alkohol och andra droger som har sin effekt via GABA A-receptorn hos individer redan vid låga koncentrationer. Saccadrörelsen står utanför viljans kontroll och anses vara ett objektivt mått på GABA A-receptorfunktionen.

För mer information, kontakta Sigrid Nyberg på telefon 090-785 22 77, mobiltelefon 070-589 76 72 eller e-post Sigrid.Nyberg@vll.se.

http://info.adm.umu.se/NYHETER/Pressmeddelande.aspx?id=2470

Isotol

Behandling av tvångssyndrom med kosttillskottet inositol kan ge liknande resultat som SSRI-preparat, enligt nya studier

Tvångssyndrom kan ofta kopplas till obalanser i kroppens biokemikalier och allt fler studier visar att kosttillskott som inositol ger god effekt. Inositol kan alltså vara ett naturligt alternativ för de som vill bemästra sina tvångssyndrom utan att använda konventionella receptbelagda läkemedel och konventionell behandling.

I en studie fick patienter med tvångssyndrom antingen inositol eller placebo under sex veckors tid. De patienter som fick inositol, rapporterade en signifikant minskning av symtom jämfört med de testpersoner som deltog i placebogruppen. Resultat från denna och andra liknande studier med inositol visar att denna form av tillskott kan ge liknande resultat som SSRI-läkemedel. Fördelen är att patienten slipper de negativa biverkningar som SSRI-preparat ger.

Källa: NaturalNews

http://www.zarahssida.se/blog.php?bid=2765&print=1

Om du tror att du vet allt, är du dåligt underrättad Sajtvärd Tarot
MaMaMade
2012-03-02, 23:43
#1

Allopregnanlon - det där känner jag igen!

När Sonen mådde som sämst låg han "på topp" i sin pubertet. Därtill har han sitt "handikapp" som bl a innebär hög känslighet för stress. I hans fall innebär det mestadels att han har svårt för vad jag skulle vilja kalla massiv social interaktion.

Hans "handikapp" gör att att hans hjärna tar in intryck i mkt högre grad än vi andra o i en snabbare takt. Det gör att många intryck (i hans fall kompisar, deras problem, deras agerande o deras "tryck" på honom då han är mkt omtyckt) gör att hjärnan till slut kokar över och han fick utbrott. Naturligtvis spelade även annat in men vi kan märka nu att han faktiskt drar sig för att åka in till samhället för att umgås. Förmodligen för att han vet att han kommer att börja må dåligt efter ett tag.

Mkt intressant läsning, tack för det Pagan! Kyss

Pagan
2012-03-03, 09:40
#2

Ja, det var mycket här att läsa som fick mig att fundera

Om du tror att du vet allt, är du dåligt underrättad Sajtvärd Tarot
Upp till toppen