Annons:
Etikettövrigt
Läst 1846 ggr
[KosmosBill]
2013-01-06, 07:23

Vaccinvansinnet (2)

Var tog den tidigare vaccintråden vägen ?

Svensk översättning: Margareta Lundström

Dr Nancy Banks talar ut om de allvarliga problemen med vaccination

Jag har tittat mycket noga på vacciner på grund av min bakgrund som obstetriker och gynekolog. En sak som kvinnor funderar över är om de skall ge sina barn vaccin och hur säkra vaccinerna är. En del av mitt jobb var att titta på vaccinernas effektivitet och säkerhet. Tyvärr fann jag att det som CDC (Centers for Disease Control and Prevention) och FDA (Food and Drug Administration) uppgav och det som var sanningen om vaccin inte överensstämde.

När jag började studera medicin var andelen barn med autism i USA ett barn på 10 000. Nu är andelen ett barn på 100. Det kan omöjligt vara någon genetisk orsak. Det måste vara något i vår miljö. Frågan är vad som har hänt under de senaste 25-30 åren som orsakat denna epidemi av autism? Det enda som har förändrats är antalet vacciner som rekommenderas och ges till barn.

Om man ser på innehållet i vaccinerna ser man att de innehåller kvicksilver och aluminium och att de är förorenade av andra virus. De har ibland odlats på mänsklig vävnad. Så detta är vacciner som innehåller element som är neurotoxiska och de innehåller naturligtvis även andra element som kan orsaka autoimmuna reaktioner. Det är detta vi ser hos barn. Vi ser autoimmuna reaktioner, vi ser autoimmuna reaktioner mot hjärnvävnaden. Även om dessa barn inte utvecklar autism så utvecklar de andra syndrom som ADD och ADHD och naturligtvis sekundära problem som de allergier vi ser hos våra barn. En del av den allergiska reaktionen har att göra med det faktum att deras immunsystem inte är fullt utvecklat vid födseln. Det tar omkring tre år att utveckla ett moget immunsystem. Om man börjar ge barn vacciner så påverkar man den del av immunsystemet som kallas den humorala delen och som producerar antikroppar. Men man undertrycker det cellulära immunsystemet, så att det aldrig utvecklas helt.

Uppfattningen om att vi behöver ge barnen det antal vacciner som vi ger är helt enkelt en felaktig uppfattning.

Vi måste fråga oss varför vi gör detta? För mig finns det flera skäl.

Ett är läkemedelsindustrin och dess krav på lönsamhet. En hel barnpopulation blir uppbunden till läkemedelsindustrin.

Det andra är en bok som kom ut för ett antal år sedan och som handlade om den molekylära grunden för biologi. Boken är skriven av Lily Kay, en respekterad medicinhistoriker från Yale University. Hon studerade medicinindustrin och hur den utvecklats, samt den filosofi som bedrevs genom biologin. Hon förstod att det medicinska paradigmet eller den västerländska allopatiska medicinen (skolmedicinen) utvecklats framför allt av människor som stödde rashygien.

Det tredje är att det inte finns några bevis för att vacciner har den effekt de påstås ha. Man påstår att vacciner minskat antalet infektionssjukdomar. Men om man går tillbaka till början av förra århundradet, ser man att det minskade antalet infektioner berodde på bättre kost, hygien och utbildning. Det var alltså de socioekonomiska faktorerna som bidrog till infektionssjukdomarnas tillbakagång.

Jag anser att tron på att vi kan spruta in gifter i ett fullständigt friskt immunsystem utan att räkna med komplikationer är minst sagt naiv – för att inte säga ondskefull.

När man börjar studera medicin så tror man faktiskt att man studerar vetenskap. Men du studerar den vetenskap som någon har bestämt är rätt för dig. Och det som någon inte tycker är rätt för dig studerar du inte. I början av 1900-talet tog Rockefeller- och Carnegiestiftelsen över den allopatiska medicinen (skolmedicinen). Hur gjorde de det? Genom sina stiftelser kunde de finansiera de skolor och de människor som omfattade det rashygieniska synsättet. De flesta studerande som utexamineras från dessa utbildningsanstalter kommer inte att ifrågasätta detta. De kommer helt enkelt att säga ”detta har jag lärt mig och detta kommer jag att fortsätta att förhålla mig till, det måste vara sant”. När de vänder sig till CDC:s eller FDA:s webbsidor så upprepas där samma saker som de lärt sig under sin medicinska utbildning. En av de saker jag lärt mig är att dessa doktorer inte går till originallitteraturen. De läser inte den litteratur som verkligen ifrågasätter vaccinsäkerheten.

Propagandan från läkemedelsindustrin är enorm. Med hjälp av enorma tillgångar kan läkemedelsindustrin marknadsföra sina produkter. Däremot har de människor som förespråkar en normal eller naturlig hälsa nästan inga pengar alls. Detta är ett av problemen. När människor som tillbringat fyra år under dessa förhållanden kommer ut från sin medicinska utbildning, förväntas de vara auktoriteter och deras patienter betraktar dem som auktoriteter. Men den auktoritet de har är den de har fått. Det är som med påven.

Där är vi i dag. För att ta ett exempel: Man kanske inte skulle kunna göra det i ett i-land, men om man tar ett land i Afrika eller Sydostasien så borde man titta på en grupp med ovaccinerade barn och en grupp med vaccinerade barn. Vad blir utfallet vad gäller insjuknande i mässling eller smittkoppor eller vad som helst? Det är så man undersöker. Men dessa studier har aldrig blivit gjorda och kommer aldrig någonsin att bli gjorda. Tyvärr har läkemedelsindustrin investerat allt för mycket i hela vaccinparadigmet. Det andra stora problemet är att det är så många barn som blivit skadade av vaccin i dag, så att det vore en finansiell katastrof för läkemedelsindustrin att backa från detta paradigm nu. Någon måste stå till svars för de barn som blivit skadade.

När vi studerar cellbiologi läser vi om protein, kolhydrater och fett, men 80-90 procent av vår kropp består av vatten. Men vi studerar inte vatten. Så för mig var det min egen sjukdom som fick mig att uppmärksamma hela det allopatiska medicinska paradigmet. Eftersom jag är en gynekolog och obstetriker så började jag titta på vacciner, eftersom kvinnor började ifrågasätta vaccinering. De hade hört att det kan orsaka autism. Jag hade inte tänkt på det så mycket själv, men så började jag titta på de data som fanns och de var rätt alarmerande. Jag ville ge mina patienter alternativ.

Jag har tidigare hyst fullständigt förtroende för vacciner, men när jag började titta på data fick jag backa från detta synsätt. De flesta läkare som inte drabbas av en egen kris eller en kris med en patient analyserar inte vad de själva gör. Jag tror att de gör vad de gör därför att så har de blivit upplärda att göra. De har inte blivit utbildade. Detta är problemet med hela vårt så kallade utbildningsväsen, vi utbildar inte människor att tänka, utan lär upp människor att utföra ett jobb.

En sak som jag börjat inse är att det inte handlar om vetenskap utan om krigsföring. Krig bedrivs på många nivåer. Människor tror att krig är gevär och kanoner. Men krigsföring startar på en psykologisk nivå. Vad händer med människor som kliver utanför det medicinska paradigmet och vill börja göra människor friska? Det kan vara rätt så farligt. Om du är en akademiker och har en ställning på ett universitet kan du förlora dina anslag och dina doktorander. Om du är kliniker och arbetar i samhällets tjänst kan du få det medicinska etablissemanget på dig. Om du har en position på ett universitetssjukhus eller ingår i en stab där, så kan du förlora din ställning i staben, eftersom de andra läkarna är där för att se till att du upprätthåller vårdstandarden. Vårdstandarden har ingenting att göra med vad som är den bästa vården, eller vad som är vetenskapligt bevisat, utan det handlar om vad alla andra gör.

Vad som är så intressant med detta är att jag läste om inkvisitionen. Inkvisitionen var en period som varade i 300 år i Europa. Under denna tid dödades minst nio miljoner människor för att de gick emot kyrkans lära. De flesta dödade var kvinnor. Många av dem var barnmorskor eller hade kunskap om örters helande effekt. Kyrkan menade att sjukdom och lidande är straff för synder. Dessa kvinnor minskade lidandet och fick människor att må bättre. Därför uppstod 300 år av förföljelse av kvinnor som försökte minska lidande. I dag har vi inte en inkvisition påhejad av kyrkan, men vi har fortfarande en uppfattning om att medicin endast kan utföras på ett sätt. Om vi inte gör det på detta sätt har vi en inkvisition initierad av läkemedelsföretagen, av AMA (American Medical Association) och av lokala medicinska samfund som angriper enskilda läkare och försöker förstöra deras kliniker och karriärer.

Människor måste få veta att vacciner är farliga. Att tro att det inte finns någon risk med vaccination nu eller i framtiden är en idiotisk uppfattning. Vi har tillräckligt med data för att veta att vaccin kan skada direkt eller ge framtida skador. Vi måste ge föräldrar tillräcklig information för att de skall kunna göra ett informerat val. Och jag anser att vi måste sluta vaccinera redan i dag.

Nyligen har Merck och ett annat läkemedelsföretag börjat marknadsföra ett vaccin mot livmoderhalscancer. För det första finns det inga bevis för att humant papillomvirus orsakar livmoderhalscancer. Samband är inte detsamma som orsak. Det finns inga bevis för att detta vaccin har effekt. Det har bara testats i fyra år innan man släppte ut det på marknaden. Kvinnor drabbas inte av livmoderhalscancer förrän i 40-, 50-, eller 60–års åldern. Ska man vaccinera en 13-årig eller 9-, 10-, 11-, 12-årig flicka för något som hon kan tänkas drabbas av 50 år senare? Vi har haft ett antal dödsfall efter detta vaccin. Vi har haft barn som drabbats av långvarig sjukdom, och vi vet inte om de någonsin blir friska. Vi ger ett vaccin som är fullständigt värdelöst utan bevis att det har effekt. Men vi har gedigna bevis för att det är skadligt.

Annons:
Magi-cat
2013-01-06, 08:26
#1

"Ska man vaccinera en 13-årig eller 9-, 10-, 11-, 12-årig flicka för något som hon kan tänkas drabbas av 50 år senare? Vi har haft ett antal dödsfall efter detta vaccin. Vi har haft barn som drabbats av långvarig sjukdom, och vi vet inte om de någonsin blir friska. Vi ger ett vaccin som är fullständigt värdelöst utan bevis att det har effekt. Men vi har gedigna bevis för att det är skadligt."

(min kursiv)

Ja, det är frågan…..

Fler och fler reagerar nu!


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Ians
2013-01-06, 19:38
#2

Någon har roat sig med att trycka på anmäla funktionen o därmed stängt den förra tråden i ämnet. Vi fortsätter här. .den var lite lång dessutom ;)

Magi-cat
2013-01-06, 19:42
#3

#2 Kan man inte återpublicera den i så fall?

En som okynnesanmäler kan inte få bestämma över en hel tråd….

Om den blev lång kan man ju ändå fortsätta diskussionen i (2)….?


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

[KosmosBill]
2013-01-06, 20:12
#4

#2 Publicera den igen och lås den.

Magi-cat
2013-01-07, 08:14
#5

"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

[KosmosBill]
2013-01-07, 10:52
#6

Efter att ha testat ett nytt vaccin på 500 människor i Chad i Afrika så är nu minst 40 av dem paralyserade.

http://vactruth.com/2013/01/06/paralyzed-after-meningitis-vaccine/?utm_source=The+Vaccine+Truth+Newsletter&utm_campaign=f397fd3e4c-01_06_2013_paralyzed&utm_medium=email

Annons:
[Aquelegia]
2013-01-07, 22:23
#7

Funderingar jag har är: Har någon av er valt att INTE vaccinera era(erat barn?

Jag har tagit upp detta med övriga släkten. Åsikterna faller isär men "tänk om" snack funkar inte på mig.

Vill ha riktig fakta på barn som EJ blivit vaccinerad vs barn som har blivit vaccinerade. Det om något vore intressant. Så att man kan ta ett beslut utiffrån fakta. Men om någon har egen erfarenhet av detta är också av intresse.

[KosmosBill]
2013-01-13, 13:37
#8

Serious Allegations against HPV Vaccine Trials Affecting Thousands of Girls Accepted by Supreme Court of India

http://vactruth.com/2013/01/08/vaccine-trials-supreme-court/?utm_source=The+Vaccine+Truth+Newsletter&utm_campaign=3295d68db4-01_08_2013_hpv&utm_medium=email

[KosmosBill]
2013-01-14, 09:41
#9

Lite mer info om Chad-tragedin.

Räcker tydligen inte att vara fattig i ett u-land. Barnen ska nu förgiftas med vacciner också!!!

http://vactruth.com/2013/01/13/children-paralyzed-by-vaccine/?utm_source=The+Vaccine+Truth+Newsletter&utm_campaign=531bc07f3e-01_13_2013_pmvideo&utm_medium=email

Ians
2013-01-14, 09:51
#10

Anmäla knappen skall Bara användas om något strider mot reglerna på iFokus!

Eller om någon är oförskämd och använder ett icke acceptabelt språk, och/eller epitet riktat mot en eller, övriga deltagare i diskussionen!

Inte för att stänga inlägg/ Trådar som man själv inte gillar…eller har en annan åsikt om.

Inlägg #8 i denna tråden tex innehåller ingen text som strider mot regler eller har oacceptabelt språk…om man nu inte ogillar engelska Flört

[KosmosBill]
2013-03-09, 07:59
#11

Nu kommer uppgifter som bekräftar att Andrew Wakefield hade rätt hela tiden.

Trippelvaccinerna orsakar hjärnskador!!!

http://newsvoice.se/2013/03/09/dr-andrew-wakefield-confirmed-right-in-vaccine-brain-damage-connection/

http://www.autismmediachannel.com/

Mandra
2013-03-09, 15:25
#12

bra tråd….jag har inga så unga barn så att jag kan välja åt dem….men jag väljer definitivt bort att vaccinera mig själv mot allehanda flunser varje år…har klarat mig utmärkt ändå

undrar över en sak….varför började man vaccinera mot mässling….det gjorde man inte när jag var barn och det känns inte som det finns behov av det….eller varför har man gjort det

[KosmosBill]
2013-03-09, 15:57
#13

Överheten ville nog ha fler folk i arbete. Inga som stannar hemma för vård av barn.

Annons:
Klass
2013-03-09, 16:52
#14

#12 Mandra

> "….varför började man vaccinera mot mässling…."

Antagligen för att det är en väldigt obehaglig sjukdom som är mycket smittsam. Den kan dessutom vara farlig. Ibland leder den till diverse bakterieinfektioner (t.ex. lunginflammation), och ca en av tusen får allvarlig hjärninflammation.

Joppo
2013-03-10, 01:24
#15

#12 Förutom det som Klass redan tagit upp så är det även så att mässling kan vara en mycket farlig sjukdom för människor i U-länderna. WHO skriver såhär:

"In 2011, there were 158 000 measles deaths globally – about 430 deaths every day or 18 deaths every hour."

Tack var vaccination så har man dock lyckats sänka denna siffra kraftigt:

"Measles vaccination resulted in a 71% drop in measles deaths between 2000 and 2011 worldwide."

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/

Mandra
2013-03-10, 07:43
#16

ok, ok, tack för info….men jag är väldigt skeptisk mot vaccinationer faktiskt….något som vuxit med åren….men jag är inte helt insatt i detta…så jag kan inte klart se om fördelarna överväger nackdelarna eller tvärtom än

[KosmosBill]
2013-03-10, 08:52
#17

Mässling skulle inte vara farlig på det sätt den är det i u-länderna om förhållanden där vore som i i-länderna.

Upp till toppen
Annons: