Övrigt

Om placeboeffekten

2014-04-25 12:59 #0 av: Magi-cat

Följande är ett sammandrag av en artikel om placeboeffekten jag skrev på Oförklarade Fenomen. För källförteckning och fullständig artikel, se där.

Kan man lindra värk och få sjukdomssymptom att gå tillbaka, förändra sin biologi och förbättra hälsa genom tro och övertygelse? Ja, det kan man! Det kallas placebo.

 Vad är placebo? 

Placeboeffekt talar man om när en patient som får en verkningslös substans ändå tillfrisknar eller känner sig bättre. Kanske mår han eller hon bättre redan av att tala med en läkare eller få lugnande besked! Hur kan det komma sig?

Tyvärr har placebo ofta missförståtts som "inbillning", att personen bara inbillar sig frisk (medan försökspersoner i ett medicinskt test som får aktiv substans blir friska "på riktigt".) Egentligen finns det ingen skillnad. Placebo är inte "fejk-medicin" eller något som "alternativarna" pysslar med lite avsides utan är i hög grad verksam och kan mätbart förändra biologin!
Kanske är det dags för PLACEBO att växa upp och få ett annat namn? En ny status!

Använder sjukvården placebo?

Placebo används inom sjukvården, medvetet och omedvetet. 
Studier visar att placeboeffekten måste tas i beaktande i hela vårdsituationen. Genom att bättre använda sig av placeboeffekterna, skulle man spara både lidande och pengar.

Placebo används även medvetet, inte för att luras, utan för att det hjälper och man vill hjälpa:

97 % av Storbrittanniens läkare säger sig ha skrivit ut placebo någon gång under sin karriär!

En vanlig uppfattning är att placebo bara fungerar när man TROR på en åtgärd, men den fungerar faktiskt även om man är omedveten om den.

Det finns också studier som visar att fastän patienter vet att de får placebo, fungerar det i alla fall. 

Varför ska man studera placeboeffekten?

Placebo visar för oss att det finns gränser att tänja, att medvetandet har en större roll än vi trott. Att bli medveten om det och de möjligheter man bara kan ana, får en att växa.
Från vetenskapligt håll vill man studera hur övertygelser och förväntan formar hjärnan och dess processer i förhållande till sinnesintryck, känslor och hälsa på alla plan. 
Man vill se om psykologi har fysiologisk förankring i det fysiska!

"När forskningen lär sig mer om placebo kommer vi kanske att kunna använda dessa läkeprocesser i högre grad och också lära oss mer om det psykosomatiska sambandet." (L. Karlsson: "Psykologins grunder")

Placebo  är antagligen alltid närvarande i allt vi gör!

Med vårt sinne, tankar och känslor påverkar vi hela tiden vår biologi och vi får direkta fysiologiska verkningar. Biokemiska ämnen utsöndras som en respons och det är något högst verkligt.

Mest har placeboeffekten studerats vid smärttillstånd där patienterna fått skatta graden av smärta och smärtlindring. Men placebo har via forskning visat sig kraftfullt även vid astma, Parkinson, depression m.m..

Forskningen har påvisat specifika områden i hjärnan som aktiveras när patienten reagerar på placebo. Signalsubstanser mobiliseras också, i första hand opioider och dopamin. 

Parkinsonpatienter som fick placebo men trodde att de fick L-dopa blev bättre. Det verkar som om placebo mobiliserar deras dopaminsystem.

Naturligtvis "vet" alla att kirurgi är "på riktigt", inte placebo. En läkare med knäkirurgi som specialitet beslöt sig för att undersöka vad i hans knäkirurgiska operationer gjorde mest nytta för patienten. På en kontrollgrupp gjordes en falsk operation, men patienterna trodde den var riktig.

Resultatet blev häpnadsväckande. Placebogruppen uppnådde samma förbättring som de som fick riktig knäkirurgi! Doktorn sade: "Min skicklighet som kirurg var inte till någon nytta för dessa patienter. Hela fördelen med operationen var placeboeffekten." 

När placebo är så verksamt (på riktigt) har det också uppstått ett etiskt dilemma: hur mycket kan man använda sig av det, medvetet?

Placebo inom psykiatri 
Placebo fungerar så bra eftersom förväntningar styr hur vi uppfattar omgivningen.

Professor Irving Kirsch vid universitetet i Connecticut rapporterar att så mycket som 80 % av effekten hos antidepressiva medel kan tillskrivas placebo. 

I en rapport från USA:s hälsodepartement rapporteras att hälften av de deprimerade som tog läkemedel blev bättre, medan 32 % av de som tog placebo. Ändå kan resultatet vara en underskattning av placebo, eftersom de som fick läkemedlet även fick de biverkningar som var förknippade med det. 

Här kommer något intressant och viktigt:

Kan man se samma mekanismer inblandade i placeboeffekten som när man tillför medicin? Aktiveras de biokemiska processerna av den egna viljan/förväntan i båda fallen? 

Vid en studie av Parkinsons sjukdom konstaterades att den placeboinducerade frisättningen av dopamin var jämförbar med effekterna av terapeutiska doser medicin. 
"Vidare undersöktes om effekterna av placebo interagerade med verkningarna av aktiv substans. Resultaten här pekar på att placebo inte förstärker verkningsgraden av aktiv substans. Snarare kan det vara så att en del av den observerade effekten av aktiv substans kan vara placeboinducerad". (http://ltarkiv.lakartidningen.se/2001/temp/pda23736.pdf)

Även nocebo (att skada) fungerar likartat. En negativ betingning kan ske. Ja, voodo fungerar, om man tror på det...

Till slut... 

Placebo visar oss att vi är så mycket mer, kan så mycket mer än vi ...tror. Våra tankar, känslor, vårt inre och yttre sammanhang har betydelse för hur vi mår, tänker och vad vi uträttar. Att placebo är något "bara i huvudet" har fått en ny betydelse. Nya kunskaper ger ständigt nya insikter.
Om placebo kan förändra biologin kan den också förändra världen.

Magi? Kanske det...:-)

"We are powerful beings,  and have abilities that have yet to be unlocked" (Bruce Lipton)


Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2014-04-27 08:55 #1 av: Magi-cat

Ett kort klipp, ca 6 min på lättförståelig engelska, där professor Humphrey berättar om placeboeffektens paradox.

Om kroppen kan läka sig själv, varför gör den inte det utan tillförd placebo?

http://myscienceacademy.org/2013/07/20/why-does-the-placebo-effect-work/

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2014-04-27 13:19 #2 av: Ians

Toppen tråd Magi-Cat! Tummen upp

Anmäl
2014-04-27 22:08 #3 av: Magi-cat

#2 Tack!Blomma Kul att någon läst! Glad

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2015-12-23 07:42 #4 av: Magi-cat

Ballong

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2015-12-23 10:47 #5 av: Magi-cat

Placebo har en långt större betydelse än för att "testa mediciner". Det är dags för den självläkande förmågan att få en större, mer betydelsefull, plats.

"När forskningen lär sig mer om placebo kommer vi kanske att kunna använda dessa läkeprocesser i högre grad och också lära oss mer om det psykosomatiska sambandet." (L. Karlsson: "Psykologins grunder")

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2015-12-23 12:12 #6 av: JoHo

Placeboeffekten är ju A och O för att t ex homeopat och healing ska fungera. man ska, som sagt, inte underskatta placeboeffekten då den är stark.

Anmäl
2015-12-23 14:59 #7 av: NiklasTyreso

Auktoritetstro gynnar nog placeboeffekten för vem vill tro att en expert som verkar sååå kunnig manipulerar sin patient.

Visst placeboeffekten finns, men jag är intresserad av naturmediciner med bättre effekt än bara placebo-effekt.

Anmäl
2015-12-23 15:06 #8 av: Magi-cat

#7 Det handlar om så mycket mer än att "manipulera", vilket är ett negativt laddat ord. Läs länkarna så ser du att det är en biokemisk effekt som gäller inom all medicin.

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2015-12-23 15:08 #9 av: JoHo

#7

Men har inte alternativmedicinen också auktoritetstro? I en annan tråd var det värdigt viktigt att berätta att en som säljer homeopati har utbildat sig i många år samt att "läkare/forskare/nobelpristagare" använder homeopati (även om jag aldrig fick veta vilka).

Är inte det auktoritetstro också?

Anmäl
2015-12-23 18:41 #10 av: NiklasTyreso

Magicat jag har svårt att tro på din artikel. Hur kan någon tro att placebo fungerar även om personen känner till att den får placebo! Om jag bjuder dig på rent vatten direkt från vattenkranen och du ser det men jag säger till dig att du får jul-snaps, då säger ditt första inlägg att du kommer bli full ändå.
Nej jag tror det behövs manipulation av medmänniskor för att skapa placeboeffekt.
Sen är det svårt att erkänna sig lurad då är bättre att ljuga och rapportera att placeboeffekten funkade, istället för att erkänna sig blåst.

Nej placebo är ingen generell effekt. Ex curcumin från gurkmeja förlänger livslängden på plattmaskar och möss, utan placeboeffekt. Mössen och maskarna tror inte att de ska få nån effekt, de bara äter utan att reflektera över matens effekt. Ingen placeboeffekt i djurstudier.

Anmäl
2015-12-23 19:21 #11 av: Magi-cat

#10 Det är ingenting i artikeln jag hittat på.

Helt ok dock för mig om du tror annorlunda. God jul.

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2015-12-23 19:31 #12 av: Magi-cat

Placebo och den behandlande läkarens hjärna:

http://ki.se/forskning/placebo-far-effekt-aven-omedvetet

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2015-12-23 19:33 #13 av: Magi-cat

Några försök samlade om placebo och motsatsen nocebo:

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/placebo

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2015-12-23 19:36 #14 av: Magi-cat

"Resultaten från denna studie visar att de mekanismer som är ansvariga för placebo- och nocebosvar kan fungera utan att vi är medvetna om de utlösande signalerna. Det är möjligt att resultaten kan hjälpa oss att förstå hur exponering för medicinska procedurer och miljöer omedvetet kan aktivera kraftfulla inlärningsprocesser som leder till förändrade hälsoeffekter."

http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/18719/1818_1819.pdf

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2015-12-23 19:39 #15 av: Magi-cat

Till slut

http://www.svd.se/kroppens-basta-medicin--att-tro-pa-lakning

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2015-12-23 22:17 #16 av: JoHo

Mycket intressant.
Det visar (som alla vet) att placeboeffekten ör stark och ofta starkare än man tror.
Jag jar t ex inte gått kurs i healing men fick en person på andra sidan telefonen att känna "värme som om en hand lades på det onda knät". Jag gjorde ingenting på min sida.
Att placeboeffekten är stark vet de som testar läkemedel. Dårför är det rigorösa tester där varken den som tar eller får medicinen inte vet vad som är placebo och inte.

KAN det vara så att mycket inom alternativmedicinen bygger på placeboeffekten i kombination med att patient får förtroende för den som ger medlet (vit rock, diplom på väggarna etc) samt att demsom ger alternativmedicinen tar sug tid att lyssna på patient?
Kan det vara så eller är den hypotesen helt fel? Och hur vet man?

Anmäl
2015-12-23 22:43 #17 av: Ians

Lite OT, men jag måste kommentera detta: Glad

Vi vet alla att du är en skeptiker JoHo Skämtarmen sanningen är att vi alla kan "heala" beröring både fysiskt och tankemässigt berör andra individer oavsett om man kallar det healing eller inte. Så faktiskt utövar man healing tom med när man tänker på människor och deras situationer oavsett om man tror på det eller inte. Lite extra kul att läsa att du fick en sådan feed back av någon som du talade med i telefonen, för visst tänkte du på personens knä? Det låter ju lite konstigt annars om ni pratade om väder och vind eller bilar och personen plötsligt säger att den kände "värme som om en hand lades på det onda knät". Skämtar

Vi är alla födda med ett behov av fysisk och tankemässig beröring, ex barn som inte fått det utvecklas dåligt, går upp sämre i vikt, och det kan tom utmynna i total apati och döden.

Det finns alltså en anledning till att handpåläggning, eller utbyte av tankar,dvs ett energiutbyte som vi kallar healing fungerar, genom att trigga kroppens egen förmåga till läkning. Man mår bra av beröring, och beröring läker både själ och kropp. Healing är inte mer tillkrånglat än så!

Sedan finns det olika "skolor" metoder som var och en får bedöma själv nyttan av, men Jag tror på enkelheten och att finna kärnan i det enkla. Därför ger jag inte mycket för alla olika metoder som ploppar upp som svampar en fuktig höstdag! Någon finner ett sätt att jobba på som känns bra för den och vips skall man hålla en kurs i det. 

Anmäl
2015-12-24 00:47 #18 av: JoHo

#17
Först och främst: spelar det någon roll om man är skeptiker, politiskt intresserad, religiös, ateist etc om man skriver här? Ingen för väl åsiktsregister här får jag hoppas?

Om jag är intresserad av att veta mer om bilmärket Volvo så går jag till forum där man diskuterar Volvo. Finns ingen orsak att diskutera Volvo på forum där man diskuterar SAAB, man får inte veta något om Volvo bland SAAB entusiasterna, om du förstår vad jag menar med denna liknelse?

Nej, jag tänkte på personens armbåge. Personen i fråga tror däremot på healing. Tror det var en garanterad placeboeffekt, tyvärr, då personen verkligen ville få resultat.

Jo, beröring är viktigt, det håller jag med om. Men jag har svårt att förstå det magiska i det. Men detta är ju OT då denna tråd handlar om placeboeffekten.

Men jag hoppas att jag får fortsätta ställa frågor då jag är nyfiken. Var ska jag annars ställa frågor?

Anmäl
2015-12-24 09:52 #19 av: NiklasTyreso

I första post i tråden skriver Magi-var "Det finns också studier som visar att fastän patienter vet att de får placebo, fungerar det i alla fall. ". Ingen av länkarna påstår något sådant. Det måste vara en missuppfattning från Magi-cat.

#14 innehåller ett citat som handlar om hur man kan utsätta patienter för olika medicinska förfaranden och miljöer för att utan patientens vetskap skapa placeboeffekt. Ren manipulation!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.