Vårda själen

Förändring

2015-10-13 23:35 #0 av: allhealing

Det nya är inte det gamla. Det är nytt nu. Allting är nytt. Ingenting är som det tidigare var. Det är glömt nu, det är historia. Skaka om grundvalarna och glöm för evigt. Du skapar inte nytt med gammalt. Det fungerar inte och kommer heller aldrig att göra det. Du kan därför inte lita på tidigare beprövade koncept eftersom de föder sin näring och kunskap ur det som har varit. Historia är var det är. Det är allt det är.


En ny tid ska komma nu, en ny dimension som aldrig tidigare har skådats. Det är ett välkomnande många längtat efter men ändå vetat ingenting om. Innan det är här finns ingen närvaro av dess existens annat än förnimmelsen att förändring är det som är på väg. Därför existerar ingen konceptuell förståelse av det som komma ska. Det kan inte göra eftersom det tidigare inte funnits närvarande i vårt medvetande. Vi vet det vi vet. Det är allt vi vet. Resten är okänt.

Våga släppa fram den våg av känslor som kommer från ditt inre. Öppna upp nu och tillåt varandet som aldrig tidigare skådats bli. Det är här vi är i det universella nuet. Det är oss själva vi välkomnar när vi öppnar upp för en mer grandios helhet av det vi alltid är men i den form vi nu befinner oss inte varit kapabla att framställa.

Våga öppna upp och tillåt det som kommer till dig nu, genom dig, framträda i sin mest storslagna form och upplev att det är du som vidgar dig själv inifrån dig själv. Det är du som blir en än mer mångfasetterad upplevelse av den du är. Nu framträder möjligheten att uppleva sig själv på det här nya viset.

Det är på gång nu. Vägen är öppen och framtiden kommer att visa oss vad det är och vad det har att erbjuda. Kanske är upplevelsen likstämd för envar, kanske inte. Det är först när det gått en tid och upplevelserna blivit till en samlad erfarenhet som vi vet vad det nya kommer att betyda vad det kommer att innebära. Känslan är att orden som nu existerar saknar tillräcklighet för att på ett ärligt sätt beskriva det som komma ska. Just nu är vi i inledningsfasen av någonting vi ännu inte vet nästan någonting alls om. 

När paradigmskiften inträffar har det alltid funnits de som är föregångare och de som är eftersläpare och allting däremellan. I inledningen av ett sådant skifte existerar knapphändig information och många skulle säga att ingenting är förändrat mot gårdagen. Var alltid öppen och tillåt var individ, grupp och andra konstellationer att ha sin egen sanning. Tillåt alla att vara den dom är. Allting är förändring. Vissa söker den tidigare andra som söker de senare, de flesta befinner sig någonstans mellan dessa två ytterligheter. Ingens sanning är mer äkta än någon annans. Det är upp till var individ att uppleva sitt eget liv enligt sitt eget önskemål. Gör och var därför alltid för ditt eget såväl som för alla andras bästa skull. Döm därför ingen eftersom du i samma stund dömer dig själv. Din sanning är aldrig mer sann än någon annans sanning, det är bara en annan sanning. Kanske har ni samma synsätt kanske inte.

Det är nya tider nu. Kanske håller du med, kanske inte. Det här är min sanning.


Kent Asp

kentasp.com

förändring är alltid en möjlighet

Anmäl
2015-11-18 15:13 #1 av: [Ninnam]

Ditt inlägg berör verkligen och jag håller med om det du skriver :-) Det är så mitt i prick :-)
Vi har så mkt att se fram emot , kunna skapa precis det vi vill , slängde vi gör det med kärlek :-)
Har du läst om clearbalance nånting :-)?
Varma hälsningar
Nina

Anmäl
2015-11-18 19:12 #2 av: Ians

Just så är det! Mitt i allt måste man våga släppa fram rädslan se den och begrunda den, vart den kommer ifrån, vad den innebär och vad den kan göra med en.

följa med i det nya som händer runt oss och i oss, inte sträva efter att behålla det gamla till varje pris, utan se och studera det nya. fundera över vad det kan innebära för just mig,  ta till sig det som går att applicera på där man befinner sig just nu, och låta de nya leda en och inte sticka huvudet i sanden.

Alla förändringar är skrämmande, men det går att hitta sig själv även i ett kaos!

Tack allhealing, bra tankar du delar!

Anmäl
2015-11-19 21:00 #3 av: allhealing

#1,

Tack för din fråga Nina.

Nej jag har inte varit i kontakt med clearbalance. Jag ser nu när jag googlar på clearbalance på en sida att metoden frigöra trauman och neutralisera cellminnen. Kanske detta bara är en del av vad clearbalance erbjuder?

Själv använder jag mig av en metod jag utvecklat sedan 2004 som ser rakt igenom det som observeras. Metoden når hela vägen in till kärnan i det som observeras. Ett sätt att användas sig av den här genomlysningen är att hjälpa till med trauman och cellminnen. Jag har med stor framgång hjälpt klienter med PTSD och panikångest från kriget i f.d. Jugoslavien. Samt en annan klient som haft livslång huvudvärk 5-6 dagar i veckan i 37 år. Detta är en del av det jag erbjuder när jag arbetar med mina klienter.

Allting är energi som är upp och nerskalningsbar i oändlighet. Energi kan inte förstöras. Energi kan omvandlas från ett vedträ till värme och aska osv. i all oändlighet, energin upphör aldrig. Den försvinner inte bort någonstans. Den omvandlas i all oändlighet. Oavsett om energi är i materiaform, tankeform eller annan form eller formlöst tillstånd.

Detta är en inledningsvis svindlande tanke men efter ett tag infinner sig förståelse att det finns en logik i det här resonemanget som ingen hittills lyckats bortförklara.

Jag har helt enkelt lärt mig att färdas genom det här energinätet och nå orsaken till varför energin ibland stagnerar i olika grad. När orsaken väl är känd och belyst är det möjligt att skapa en förändring OM individen själv har den önskan. Det är det jag gör. Kanske finns det en liknande tanke bakom clearbalance?

Kent Asp

kentasp.com

förändring är alltid en möjlighet

Anmäl
2015-11-20 00:06 #4 av: allhealing

Jag skrev om en inledande texten lite grann. Såhär blev resultatet.

Förändring

Det nya är inte det gamla. Det är nytt nu. Allting är nytt. Ingenting är som det tidigare varit. Det är glömt nu, det är historia. Skaka om grundvalarna och glöm för evigt. Du skapar inte nytt med gammalt. Det fungerar inte och kommer heller aldrig att göra det. Du kan därför inte lita på tidigare beprövade koncept eftersom de föder sin näring och kunskap ur det som har varit. Historia är var det är. Det är allt det är.


En ny tid ska komma nu, en ny dimension som aldrig tidigare har skådats. Det är ett välkomnande många längtat efter men ändå inte vetat någonting om. Innan det är här finns ingen närvaro av dess existens annat än förnimmelsen av att förändring är det som är på väg. Därför existerar ingen konceptuell förståelse av det är som komma ska. Det kan inte göra det eftersom det tidigare inte funnits närvarande i vårt medvetande. Vi vet det vi vet. Det är allt vi vet. Resten är okänt.

Var modig och släpp fram den våg av känslor som kommer från ditt inre. Öppna upp nu och tillåt ett varande som aldrig tidigare skådats. Det är här vi är i det universella nuet. Det är oss själva vi välkomnar när vi öppnar upp för en mer grandios helhet av det vi alltid är men i den form vi nu befinner oss inte varit kapabla att framställa.

Våga öppna upp och tillåt det som kommer till dig och låt det framträda genom dig i sin mest storslagna form. Upplev att det är du som vidgar dig själv inifrån och ut. Det är du som blir en än mer mångfasetterad upplevelse av den du är. Nu framträder möjligheten att uppleva sig själv på det här nya sättet.

Det är på gång nu. Vägen är öppen och framtiden kommer att visa oss vad det är och vad det har att erbjuda. Kanske är upplevelsen likstämd för envar, kanske inte. Det är först när det gått en tid och upplevelserna blivit till en samlad erfarenhet som vi vet vad det nya kommer att betyda och vad det kommer att innebära. Känslan är att orden som nu existerar saknar tillräcklighet för att på ett ärligt sätt beskriva det som komma ska. Just nu är vi i inledningsfasen av någonting vi ännu inte vet nästan någonting alls om. 

När paradigmskiften inträffar har det alltid funnits de som är föregångare och de som är eftersläpare och allt däremellan. I inledningen av ett sådant skifte existerar knapphändig information och många skulle säga att ingenting är förändrat mot gårdagen. Var alltid öppen och tillåt var individ, grupp och andra konstellationer att ha sin egen sanning. Tillåt alla att vara den dom är. Allting är förändring. Vissa söker den tidigt, andra senare. De flesta befinner sig någonstans mellan dessa två ytterligheter. Ingens sanning är mer äkta än någon annans. Det är upp till var individ att uppleva sitt eget liv enligt sitt eget önskemål. Gör och var därför alltid för ditt eget såväl som för alla andras bästa skull. Döm ingen eftersom du i samma ögonblick dömer dig själv. Din sanning är aldrig mer sann än någon annans sanning. Det är bara en annan sanning.  Det här är min sanning. Kanske har ni samma synsätt som jag på det här, kanske inte. Det är nya tider nu. Kanske håller du med, kanske inte.

Kent Asp

kentasp.com

förändring är alltid en möjlighet

Anmäl
2015-11-21 19:38 #5 av: [Ninnam]

Va roligt att du googlade på clearbalance, kom du in på www.clearbalance.se? Eller var hamnade du när du sökte :-)?
Blir otroligt nyfiken på din metod allhealing :-) energi arbeten är sån tacksamhet för mig att få arbeta med och kännas vid :-) då energi är precis som du säger, Allt är energi och vi alla arbetar dagligen med energi både medvetet och omedvetet :-)
Jag kom i kontakt med clearbalance i april och har sedan juni arbetat med den energin , som för mig är en helt fantastisk energi :-) så intelligent och så kärleksfull :-)
Och ja , den är en del i vad du beskriver och att den är en så intelligent energi så hjälper den till precis där den ska och gör utrymme för att kunna skapa nytt från hjärtat då den samtidigt höjer din frekvens :-)

Super nyfiken , har du arbetat fram din metod själv , kanaliserat eller hur kom du i kontakt med din metod :-)?

Varma hälsningar 🍀

Anmäl
2015-11-22 00:35 #6 av: allhealing

#5,

Tack för att du frågar.

Sidan jag läste på om Clearbalance var http://www.lovelight.nu/clear-balance-25214093

Energin jag arbetar med och som alltid funnits så länge universumet existerat och innan det blev till är en oändligt informationsmotorväg möjligt att koppla upp sig mot bara man förstår hur den uppkopplingen ska ske. Innan November 2004 hade jag ingen om att den här uppkopplingen ens var möjligt att göra. Det var först 2008 efter att ha sett en video på ted.com med Dr Jill Bolte Taylor som jag förstod att det hon beskrev var det jag gjorde. Nämligen att tolka och förstå den information som existerar bortom det vårt fem sinnen klarar av att ta till sig som information.

Idag vet vi att energi är upp och nerskalningsbar i alla oändlighet. Från atomer som när de fogas samman skapar ett fysiskt universum. Och vidare åt andra hållet när atomen skalas ner och elektronen inuti den observeras för att sedan skalas ner än mer tills materian övergår i ren energiform och vidare in i en annan form bortom det materian klarar av att materialisera. Kommunikationen upphör därför aldrig att existera. Den antar bara en annan form oförklarbar med materians förståelse av vad verklighet är. En verklighet som existerar bortom det Newton lärt oss tolka och förstå kring hur verkligheten fungerar i fysisk form.

Allting som någonsin inträffat existerar därför som information någonstans längs det här informationsmotorvägen. Det handlar om att adressera informationen som hämmar en person i sin optimala utveckling, presentera informationen för medvetandet i nutid och slutligen låta personen med sin fria vilja göra ett nytt val. Välj det som stänger eller det som öppnar. 

Det är det jag utvecklat, arbetat med och använder mig av sedan en Novemberdag 2004. Vilken resa det har varit.

Kent Asp

kentasp.com

förändring är alltid en möjlighet

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.