Etikettövrigt
Läst 1029 ggr
allhealing
2015-01-08, 00:01

Energimedicin

Grunden för alla energimedicin utgår från förståelsen att allting hänger samman. Det är en förståelse som innefattar att det bortom våra fysiska kroppar finns en än större helhet som binder samman allt som är. Där kan ingen händelse, hur liten den än tycks vara ses som separerad från denna helhetssyn. Allting innefattas och ingenting utesluts. Det är först när man har tillgång till all information som en fullständig lösning kan presenteras. Energimedicin fungerar enligt den principen. 

En frisk människokropp regenererar, dvs återskapar sig själv hela tiden. Detta är en hela tiden pågående process. En kropp som befinner sig i ett sådant tillstånd är därför i balans kroppsligt, mentalt, tanke- och, eller känslomässigt såväl som själsligt. Det är först när en eller flera av dessa tillstånd tappar sin balanserade inställning som obalans uppstår och sjukdom blir möjlig att skapa. Smärre obalanser klarar ofta individen själv av att rekalibrera medan större obalanser kan behöva hjälp utifrån av en eller flera individer.

"Det är först när man har tillgång till all information som en fullständig lösning kan presenteras.

Energimedicin fungerar enligt den principen."

Metoden i sig är därför stödjande i sin natur eftersom den har förmågan att upptäcka var eller vart obalanserna befinner sig hos varje individ oavsett om det är på ett kroppsligt, mentalt, tanke- och, eller känslomässigt såväl som själsligt plan. Och hur just den individens balans med rätt stöd kan återfå sin fulla balans.

Eftersom alla människor har fri vilja är det inte alltid varje individs högsta önskan att bli fullt frisk eller frisk över huvud taget. Det finns ibland personer som i sitt mentala tänk ser sig offer och därför har en större sjukdomsvinst i att inte bli frisk eftersom de då blir sedda av en eller flera personer i sin omgivning. Någonting de kanske tidigare aldrig blivit. En sådan person har därför ingen önskan om att återfå full balans eftersom personen ifråga i så fall skulle behöva ompröva stora delar av sin livssyn. Och därför behöva förändra djupt rotade mentala uppfattning av att separation söndrar och förening förenar, såväl individer som grupper av människor. Detta är ett av de scenarios som existerar när en individ väljer att inte tillfriskna fullt ut eller alls.

Det finns givetvis många andras scenarios där inte heller individer önskar läka utan istället fortsätta ett liv i obalans. Men som den individen upplever som en balanserad livsstil. Vilket det också är om än med väldigt instabila parametrar som upprätthåller den balansen. Eftersom det bygger på ett synsätt såväl hos sig själv som i omgivningen av att det inte finns tillräckligt av någonting. Allting är ständigt i brist. Därför behöver det tävlas om vem som ska få vilka resurser och hur dessa sedan ska fördelar. Detta skapar upprätthållandet av en väldigt negativ syn på hur livet fungerar. Där ett liv hela tiden tävlar mot andra liv.

Energimedicin kan därför inte hjälpa alla. Det är endast de som själv önskar läka inifrån och ut fullt ut som har mest nytta av det energimedicinen har att erbjuda. Givetvis hjälper den även för dig som vill prova på och se om det här kan vara någonting för dig men som ännu inte bestämt dig fullt ut för hur du vill gå vidare. Lyssna till ditt hjärta och känn efter hur du känner inom dig. Är detta någonting för dig eller inte?

Kent Asp

kentasp.com
www.kentasp.com
www.MindKnowlogy.com

förändring är alltid en möjlighet

Upp till toppen