Etikettövrigt
Läst 2096 ggr
Magi-cat
2012-03-04, 08:32

För mycket kadmium i vetemjöl!

Enligt en undersökning som Testfakta gjort ligger halterna för bl.a. kadmium i spannmål över de som EFSA, EU:s egen livsmedelsmyndighet, gjort. Särskilt allvarligt är det naturligtvis för barn där man verkligen bör begränsa exponeringen för kadmium, eftersom det finns kvar i kroppen under överskådlig tid.

Även i våra jordar stannar kadmiumet kvar, vad vi än gör åt saken just nu. Inte heller om man äter ekologiskt kommer man undan, utan det ekologiska mjölet innehåller lika mycket kadmium som annat mjöl. Naturligtvis är heller inte mjöl den enda källan för kadmium, även om det var det som studerades just nu, utan det gäller även andra livsmedel.

Vilka risker är det med kadmium?:

"Historiskt har kadmium i första hand kopplats samman med skador på njurarna. Men de senaste åren har flera studier visat att kadmium, även i små halter, ger ökad risk för benskörhet och frakturer samt livmodercancer, om exponeringen sker under lång tid."

Varför följer man då inte från svenskt håll EFSAs rekommendationer om gränsvärden? Så här svarar Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket:

"Här väger man risker mot nytta, och gränsvärdet sätts så lågt som det praktiskt är möjligt."

Här tonar man alltså ner folkhälsan gentemot "praktiska" skäl. Jag skulle personligen tro att de där praktiska skälen  mest är ekonomiska…För särskilt praktiskt är det ju inte för den som drabbas av njurproblem, benskörhet och frakturer eller livmodercancer.

http://www.vt.se/nyheter/lokalt.aspx?articleid=6328186

Peace
Magi-cat
2016-01-29, 07:31
#1

Många avstår frivilligt från att äta vetemjöl. De upplever då ofta att de mår bättre och att magen känns bättre än tidigare.

Ovanstående kan vara ännu en orsak till att titta på sitt spannmålsintag.

Tråden är några år gammal, men jag undrar om det är bättre idag?

Peace
NiklasTyreso
2016-01-29, 09:27
#2

Vetet tar upp kadmium från odlingsmarkerna. Ska allt som odlas på åkrar kasseras? Troligen tar olika grödor upp olika mycket av kadmium, så det bästa är att minska vetemjöls användande och ersätta med andra odlade födoämnen som tar upp mindre kadmium.

Magi-cat
2016-01-29, 09:31
#3

#2 Ska allt som odlas på åkrar kasseras?

Det vore verkligen slöseri.

Men frågan måste belysas och diskuteras. Helst lösas.

Peace
Tant Grön
2016-01-31, 00:11
#4

Beror det på försurningen att kadmium tas upp så mycket nu? Eller är det för att rötslam sprids ut?
Jag använder helst dinkel, men vet ju inte om den är bättre.

Magi-cat
2016-01-31, 08:12
#5

#4 Jag ser att länken i #0 inte fungerar längre.

 Det lär vara rötslammet som är problemet. Dels är rötslammet gödsel och mineraler (fosfor) behöver tas till vara, dels behöver det hanteras någonstans. Men reningsverken saknar resurser att skilja ut de skadliga ämnena.

Från Naturskyddsföreningen:

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/avlopp_pa_vara_akrar_-_en_rapport_om_miljogifter.pdf

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-landsbygd/lantbruk/vaxtnaring/spridning-avslappsslam/Pages/default.aspx

Debattartikel från Ren Åker Ren Mat:

http://www.lantbruk.com/debatt/vagra-sprida-rotslam

Peace
Tant Grön
2016-01-31, 11:15
#6

#5 Hinner inte läsa länkarna nu. Antar och hoppas att dom som odlar ekologiskt inte sprider ut rötslam.

Magi-cat
2016-01-31, 11:20
#7

#6 Slamspridning inom ekologiskt jordbruk är inte tillåtet inom EU.

Men diskussioner pågår. Skiten behöver trots allt tas till vara. Det är tungmetallerna, som kadmium, som måste bort.

Peace
Upp till toppen