Etikettövrigt
Läst 1498 ggr
md(am)
2012-08-19, 22:06

behandling av barn

Visste du att Sverige är det enda landet i världen numer som förbjuder behandling av barn under åtta år? Tidigare delade vi denna lag med två länder: Kuba och Nordkorea, men dessa två länder tog bort denna lag för kort tid sedan. Sverige har fått en tillsägelse av både EU och FN, men vägrar ändå att ändra lagen. Jag vill puffa för en förening som arbetar aktivt för att förmå Sverige att ändra denna lag: Hela Barn. Du hittar den på hemsidan: www.helabarn.se

En viktig fråga, som behöver aktiv diskussion för att få en förändring. EU och FN har gett Sverige lite tid att ändra sig, och kommer kontrollera vad som hänt inför nästkommande riksdagsval, men denna lag strider mot barnkonventionen.

TÄnk om duktiga terapeuter fick möjlighet att behandla barn, vad många fler barn det skulle finnas i landet som faktiskt inte mådde dåligt! Barn, som svarar så mycket fortare på behandling och släpper sina sjukdomar och problem så mycket lättare! Kanske, med lite välvilja från våra politiker, att det kan bli verklighet, att föräldrar själva kan få välja vilken behandling deras barn ska gå igenom för att bli friska!

Fantastiskt!!

Glad

Silvestris
2012-08-19, 22:38
#1

Vet du också att barn dör världen över pga. "alternativa behandlingar" som ersättning för konventionell medicin (kan även vara skadlig som komplement)? Utdrivning av onda andar i barn som har handlat om regelrätt misshandel har nyligen förekommit i Sverige och det får nog räknas som en alternativ behandling.

Nu säger ni: självklart ska inte konventionell medicin ersättas med alternativmedicin, alternativmedicin ska komplettera. Problemet är att folk ersätter konventionell behandling med alternativmedicin. Det beslutet kan man kanske få ta som vuxen, men barn ska inte utsättas för den risken. Därför är det bra med ett totalförbud för att markera att barn har rätt till evidensbaserad sjukvård.

Personligen hoppas jag att djur ska få samma skydd som barn har idag.

Ians
2012-08-19, 23:44
#2

1# Tack  då vet vi Din ståndpunkt i denna fråga!

~~~~

Personligen tycker jag att det är bra om man ändrar lagen. Bättre att erfarna o utbildade terapeuter får behandla barnen isf

Än att entusiastiska föräldrar utan ordentlig kunskap sköter det själv….kan bli riktigt illa om man har otur.

För de som väljer alternativa behandlingar gör det iaf Flörtså att dra fram det i ljuset o göra det möjligt för Utbildade människor att göra det , är för mig en patient säkerhetsfråga…inte en fråga om alternativabehandlingars varande eller icke varande…Det har funnits alternativa metoder i alla tidsåldrar. Det kan man inte styra med lagar.

Abret med förbud är att man Då inte har någon kontroll alls på vad folk köper via nätet o i aningslöshet stoppar i sig…utan någon som kan styra upp detta etc etc

Finns det däremot någon att rådfråga o en terapeut som håller koll på vad dessa preparat egentligen innehåller….det förekommer all möjlig skit på nätet både vad det gäller vanliga mediciner, homeopat preparat och örtmediciner…..så ökar ju förutsättningen för att människor som har problem får relevantvård för det tillstånd de vill bota.

Personligen vill jag nog ha ett recept i handen oavsett om det är skolmedicin eller alternativmedicin. Från någon som är insatt i verklningen av denna medicin.

Så tycker jag!

Silvestris
2012-08-19, 23:59
#3

#2

Problemet med alternativmedicinen är ju att det inte finns någon som helst garanti för att personen du vänder dig till är seriös. Ingen kvalitetssäkring whatsoever.

Det finns åtskilliga exempel av både djur och barn som farit illa pga. alternativbehandlare. Vuxna människor kan välja själva, barn och djur kan det inte och de riskerar att fara oerhört illa.

Att den konventionella sjukvården inte alltid är vad den borde gör det inte rätt att utsätta barn och djur för behandlingar som öht inte har någon evidensbaserad grund.

Ians
2012-08-20, 00:12
#4

#3

Problemet med alternativmedicinen är ju att det inte finns någon som helst garanti för att personen du vänder dig till är seriös. Ingen kvalitetssäkring whatsoever.

*********

Det ligger ju i de sökandes intresse att kolla upp terapeuten. Ex finns det förbund i de flesta dicipliner…där förbundet står för en viss kontroll av medlemmarnas kunskapsnivå så tillvida att de har kriterier för vilka som får vara med i förbundet.

Lättas är att välja en terapeut som är med i ett sådant förbund. Efter att man kollat upp vilka kriterier förbundet har.

Ex nivå på basmedicinsk utbildning etc

Så visst finns det viss kvalitetssäkring. Så där håller jag inte med dig fullt ut. Men visst det krävs ju då att man är aktiv själv o inte går till första bästa man hittar i telefonkatalogen.

Visst finns det exempel på människor som farit illa av terapeuter som inte har tillräcklig utbildning eller kunskap i det fack man verkar i.

Där håller jag med dig.

Men som sagt man måste vara aktiv i sitt val…o kolla upp Vem man går till.

I övrigt har vi inte samma åsikt…men jag respekterar din syn på saken. Vi har ju alla rätt till vår  åsikt.

md(am)
2012-08-20, 07:48
#5

Silvestris! Tror du på fullaste allvar att det är samma sak med andeutdrivning i fattiga delar av världen och de behandlingar som i regel ges här i Sverige? Tror du på fullaste allvar att föräldrar skulle offra sina barn genom att ta barnen till en terapeut där man inte märker några förbättringar efter kanske två behandlingar?

Alternativa behandlingar ger väldigt få biverkningar och är dessutom relativt säkra. Skolmedicinen får rätt många anmälningar till sin tillsynsmyndighet, socialstyrelsen, varje år och ganska många patienter dör varje år. För ett par år sedan läste jag att iatrogena orsaker till dödsfallen i USA ligger på tredje plats! Och du har mage att säga att vi alternativmedicinare i allmänhet håller på med utdrivning av onda andar?! Om det är något allmänheten i det här landet har en religiös tilltro till så är det skolmedicinen med sina "evidensbaserade behandlingsmetoder"!

Alternativmedicinen får väldigt få anmälningar till sin tillsynsmyndighet, konsumentverket. Det rör sig om ett knappt hundratal per år. Och med tanke på hur många behandlingar som ges varje år så är det faktiskt försumbart! Dessutom finns inget dödsfall med på den listan! Så att komma och säga att alternativmedicinen skulle vara mindre säker tycker inte jag håller!

Dessutom har flera behandlingsformer rätt mycket erfarenhet, om vi talar om vetenskap och beprövad erfarenhet. Ta den kinesiska medicinen t ex, som har en mångtusenårig tradition i obrutna led. Den bebrövade erfarenheten är enorm! Vad menar du? Att det inte ska kunna komma barn under åtta år till gagn, denna massiva kunskap och kraftfulla botande effekt? Att jag som förälder inte ska ha rätt att låta mitt barn få denna behandlingsform, som förutom effekt och stora kunskap och erfarenhet dessutom har MYCKET få biverkningar och därmed stoltserar med en säkerhet som skolmedicinen aldrig har haft, och som det ser ut aldrig kommer kunna uppvisa!? Att jag som förälder ska omyndigförklaras och där mitt barn ska tvingas att offras på skolmedicinens blodiga altare (för att fortsätta ditt startade resonemang angående onda andar mm)? Silvestris: Jag ser fram emot ditt svar.

________________________

Ians. Jag håller med dig. Viktigt är att vi hittar sätt att styra upp branschen så att alla lättare kan känna sig trygga med de terapeuter som ger behandlingarna, framför allt när vi ska låta behandla våra barn, som faktiskt inte kan göra valet själva. Det har ju pratats om ett nationellt register, liknande det som både Norge, Danmark och Island har. Kanske kan vara en bra väg att gå för att minska risken för att terapeuten man funderar på att anlita inte har någon som helst kunskap, vilket ju faktiskt idag är möjligt eftersom det inte finns några formella krav på utbildning…

________________________

Att vi som föräldrar ska ha möjlighet att själva välja vilken vård vårt barn ska ha tycker jag är väldigt viktigt! Min äldsta dotter var svårt sjuk när hon var liten och läkarna gjorde verkligen ingenting! En homeopat hjälpte oss, och det gick fort att vända processen som annars säkert inte hade varit lätt överleva för vår dotter.

Silvestris
2012-08-20, 08:14
#6

#5 Jag föreslår att du läser mina inlägg ordentligt innan du svarar. Jag har inte påstått andeutdrivning utgör ens en betydande del av alternativmedicinen blott att den faller under kategorin. Andeutdrivning är sedan inte begränsad till fattiga länder. Det förekommer i Sverige, Italien och USA bara för att nämna några "moderna" länder. Att det sedan inte kommer in så många anmälningar till ARN säger inte att alternativmedicinarna är seriösa eller att deras behandlingar fungerar. Oerhört många näringsidkare beter sig illa och åsamkar ekonomisk skada utan att någonsin bli anmälda. Jag känner flera stycken som betalat för verkningslösa behandlingar, ingen har anmält. Man tar det som en dyrköpt lärdom och går vidare med livet.

md(am)
2012-08-20, 08:46
#7

#6 Rätt! Du påstår inte det, men det lät som du gjorde det! Men läs du mitt inlägg också, jag sa ingenting om ARN, utan om konsumentverket som är tillsynsmyndighet för alternativmedicinen. Ja, det ges många verkningslösa behandlingar här i landet, men inte bara av alternativmedicinare. Väldigt många verkningslösa och till och med direkt skadliga behandlingar ges av läkare i skolmedicinens namn. Enormt många har besökt läkare och inte fått hjälp! Det är liksom ingen skillnad mellan skråen där! Men ska inte en förälder själv få välja bara för att många behandlingar är verkningslösa? Jag måste väl få välja om jag vill bli lurad av en alternativmedicinare eller en läkare?

Effekten av en behandling är inte bara kopplad till vilken medicin som intas! Även vem som ger den har betydelse och även om du har blivit lyssnad till! Nu säger man ju att djur och barn inte påverkas av placeboeffekt, och det vet jag inte om det stämmer men det är oväsentligt! Är det en duktig terapeut så ger behandlingen effekt!

Att säga att en alternativmedicinsk behandling skulle vara dyr är inte korrekt! Läkarnas vård är ENORMT dyr. Bara undersökningar hos läkare kan kosta 100000-tals kronor. Enda anledningen till att folk tror att det är billigt är för att du inte måste ta med dig 100000kr till läkaren, utan att du betalar via skattsedeln. Hade vi haft liknande system för alternativvård, så hade vi kunnat sänka skatten rejält och antagligen fått bättre vård.

Så, min fråga kvarstår till dig: Tycker du att jag som förälder ska omyndigförklaras och tvingas ge mitt barn en vård som jag inte vill att mitt barn ska behöva genomgå? Oavsett om jag vill ha alternativ vård eller skolmedicinsk dito?

Silvestris
2012-08-20, 09:31
#8

My bad, oavsett. Antalet anmälningar är inte ett bra mått på hur bra och effektiv vård kunder till alternativmedicinare får. Och som jag skrev tidigare (för jag visste att argumentet skulle komma) är undermålig vård inom skolmedicinen inte en ursäkt för alternativvården att erbjuda detsamma. En av de absolut största skillnaderna är att alternativvården ofta saknar belägg för att deras behandlingar fungerar.

Hur en patient tas emot i vården vet jag påverkar utgången. Det vet man inom sjukvården också, problemet är som vanligt att man inom den offentliga vården ofta får alldeles för lite resurser och därför inte har möjlighet till det bemötande som behövs. Det är något som behöver rättas till.

Och ja, sjukvård är dyr. Det är därför vi har ett skattefinansierat system så att alla ska ha tillgång till god sjukvård. Eftersom det är skattefinansierat är det dock viktigt att behandlingarna som ges är evidensbaserade. Det skulle inte alls bli billigare om skatten skulle täcka även behandlingar som i de flesta fall är helt verkningslösa eller där man helt enkelt behandlar självutläkande åkommor helt i onödan. Det skulle bli oerhört mycket dyrare och vården skulle på det stora hela försämras.

Och om det inte framstod med all tydlighet i tidigare inlägg: Nej, jag tycker inte att föräldrar ska få välja vård fritt till sina barn. Barn har rätt till en god, evidensbaserad vård och de ska slippa andeutdrivningar, sockerpiller och koppartrådar i elskåpet när de faktiskt behöver få blindtarmen utplockad eller få hjälp att hantera sin ADHD.

Ians
2012-08-20, 11:49
#9

#8

just denna okunskap som du talar om…med koppartråd i elskåp etc skulle en kontroll av aktörerna inom alternativbehandling vara bra för.

Att man Vet att den man går till har en viss standard på sin utbildning.

Jag vill också påpeka att Seriösa aktörer skickar sina klienter till Sjukhuset om de har blindtarms inflammation….

Ang ADHD finns det faktiskt en mängd alternativa metoder att tillgå även inom alternativabehandlingar…som gett gott resultat….så där håller jag inte med dig alls

Vad menar du att man får för adekvat vård inom skolmedicinen?

Får också påpeka att ADHD inte är en varken smittsam eller dödlig sjukdom. Vilket är viktigt att komma ihåg i samanhanget. Detta är Inget som du påstår i ditt inlägg är väll bäst att tillägga Flört men man kan inte blanda medicinskt allvarliga tillstånd och andra åkommor av annan karraktär rakt av.

Utan att bli emot sagd.

De enda egentliga behandlingar för ADHD som jag känner till är olika former av amfetamin  o  depressions mediciner….Detta är symtom dämpare och skall inte förväxlas med medicin som botar ett tillstånd….

Att öka sin koncentrations förmåga tex genom att inta Omega 3 i större doser…För dem som det fungerar på ser inte jag som något anmärkningsvärt…. utan snarare en valfrihet man har som patient.

Eller om man finner att vissa former av Qi-gong eller motion i allmänhet, som har en positiv effekt mot depressioner som ofta drabbar dem med ADHD. Ser jag också som ett sätt att hantera sitt handikapp. De finns de som mått bättre av Zonterapi, ridterapi etc

Huvudsaken tycker jag är att individen mår bättre i sin situation. För något bot finns inte att tillgå än iaf…..så då borde det ju vara upp till var o en hur man vill hantera sitt handikapp o må så bra som möjligt.

Även de som väljer amfetamin och antidepressions mediciner har rätt till att göra det…där lägger jag ingen värdering.

Men att rakt av dissa dem som väljer en annan väg, känns ojuste…..vad man eftersträvar är ju en tillvaro som fungerar för individen i detta fallet.

Hur tänker du om det? Skall man inte Få äta fiskolja o gå på Qi gong om man mår bra av det? Skall man inte heller få tala om att det finns alternativa vägar….Om man upplever att man själv har god effekt av detta?

Jag tänker som så att det är värt att pröva om man känner sig tveksam till "hård medicinerníng" DEt alternativet finns ju kvar o man kan byta behandlings metod när man vill…för som sagt det handlar om symtom lindring inte bot  när det gäller ADHD.

Silvestris
2012-08-20, 12:22
#10

#9

Det finns många sjukdomar/syndrom som inte går att bota, men som med rätt behandling gör livet drägligt eller mer än så att leva. Diabetes är ett exempel. Det går alldeles utmärkt att leva ett gott liv med diabetes, men det krävs att du får bra behandling och det innebär inte bara att få insulin utan även kost- och motionsråd. Högt blodtryck kan behöva behandlas med läkemedel och livsstilsråd, men ibland räcker det med "livsstilsvägledning".

ADHD kan jämföras med dem. Det kan behövas läkemedelsbehandling, ibland räcker det med livsstilsvägledning.

Att motion och avslappningsövningar hjälper vid vissa tillstånd är vida känt och hur människor väljer att motionera eller slappna av struntar jag i så länge det inte handlar om att skada en annan person tex. ett barn men ligger det en sjukdom/skada/syndrom bakom problemen ska åtgärder som vidtas ske i samråd med läkare, ja. Så länge barn är inblandade.

Och vad gäller att skicka sina kunder till sjukvården. Det krävs ju att man kan ställa en diagnos för att veta om kunden behöver en läkare och ja… diagnosticera sjukdomar är ju läkarnas område. Visst har jag ställt korrekt diagnos på både mig själv, mitt barn och mina katter i nästan alla fall då vi behövt uppsöka sjukvården men jag kan ju aldrig ersätta en läkare eller en veterinär.

Ians
2012-08-20, 12:34
#11

En erfaren terapeut Bör kunna se när det är dags att skicka människor till doktorn.

För detta behöver man inte kunna ställa en korrekt diagnos….men inse sina begränsningar…och som jag säger göra precis som du se till att de går till doktorn.

Får jag fråga en sak till Om ett barn faktiskt mår bättre o får en fungerande tillvaro med ex omega3…vad ligger då vitsen i att man äter amfetamin dessutom?

och

Söker jag hjälp för mitt barn med ADHD så är förmodligen barnet utrett på ett evidens baserat vis innan…innan man går till alternativ boden o inhandlar sina omega 3 kapslar. Skulle inte tro att doktorn nekar mig att göra det heller….om jag säger att jag vill pröva det först.

Inte heller tror jag att doktorn skulle neka mig att pröva ridterapi tex för mitt barn…o se det som ett sätt för mig att skada mitt barn på…förutsatt att hen inte trillar av hästen. Flört Dessutom har man rätt att få stöd o hjälp Även om man inte väljer att medicinera sitt barn med amfetamin i första hand…..det ena ute sluter inte det andra…och den medicinska biten finns ju kvar om man inte når resultat med de alternativa metoderna…

Väljer man alt.metoden så är det än viktigare att ha kontakt med en erfaren terapeut som vet vad den gör…eftersom doktorn inte lär kunna råda o ge stöd i den processen…

Så ditt sätt att hård dra allt i diskussionen känns lite enkelriktat.

Silvestris
2012-08-20, 13:37
#12

#11

Har jag påstått att barn som mår bra utan amfetamin ska medicineras med amfetamin?

Kan människor med en sjukdom/skada/syndrom leva ett fullgott liv utan läkemedel är ju det jättebra, men barn ska ha regelbunden kontakt med sjukvården (och vuxna bör). Vad gäller ADHD är det väl psykiatrin man ska ha kontakt med och för en diabetiker är det diabetes/endokrinavdelningen som gäller… för andra tillstånd kan kontakt med husläkaren vara tillräcklig.

Det är viktigt att utomstående expertis så objektivt som möjligt kan bedöma hur en persons tillstånd fortskrider. Detta för att personen ifråga ska få en så bra behandling som möjligt.

Om en läkare föreskriver motion mot ett tillstånd brukar denne inte ha någon åsikt om patienten åker längdskidor, orienterar, stavpromenderar, yogar, thai chiar osv. såvida det inte finns vissa specifika saker som ska undvikas (tex. någon viss rörelse som kan förvärra en skada). Förbudet vi har idag hindrar inga föräldrar från att låta sina barn rida eller ägna sig åt qi gong. Inte från att ge kosttillskott heller.

md(am)
2012-08-20, 15:47
#13

Silvestris: Det känns väldigt bra att vi bor i ett land där man får tycka och tänka som man vill. Synd bara att du helst ser att vi får kraftigare inskränkningar i denna möjlighet än vad som redan finns! Jag tycker att den åsikt som du framställer när du säger att föräldrar inte ska ha rätt att själva avgöra om deras barn ska ha skolmedicinsk vård eller få vård hos föräldrarnas homeopat eller akupunktör som har gett dom hjälp tidigare är djupt anmärkningsvärd! Vad får vi för samhälle egentligen när samhället ska avgöra dessa saker? Ett samhälle som förbjuder föräldrar att själva avgöra vilken mat deras barn ska få? Ett samhälle som avgör vilka kläder barnen ska ha? Ett samhälle som förbjuder massage på barnen? Det sistnämnda är ju faktiskt sant redan i dagens Sverige om det är så att barnet behöver massage för att bli av med muskelvärk!

Jag måste säga att jag verkligen hoppas att det är fler i vårt land som vill öka valfriheten än som delar dina åsikter!

Att ställa en diagnos är verkligen inte enbart läkares uppgift! De flesta alternativmedicinare gör det också, utifrån den behandlingsform de arbetar med. Jag håller fullständigt med Ians, en terapeut ska veta sina begränsningar och skicka vidare när det är dags!

Men jag har kollegor utomlands som botat många med diabetes, vilket faktiskt aldrig hänt att en läkare har gjort! Detsamma gäller HIV, epilepsi och svåra former av cancer. Men det är så att i Sverige är det inte tillåtet att behandla dessa sjukdomar med alternativmedicin, så återigen bestämmer samhället vilken vård du ska ha, och detta innebär att många människor inte har möjlighet att välja annan väg och därigenom få en möjlighet att bli friska!

Silvestris, nu vet vi din ståndpunkt och även min, och vi tycks inte komma längre. Kanske andra vill komma in och dela sina åsikter? Välkomna! Glad

Ians
2012-08-20, 16:29
#14

Bra då kan vi vara överens i några frågor. (min slutsats)

1 att föräldrar inte är idiot förklarade o kan ge sina barn kosttillskott.

2 att man inte nödvändigtvis måste medicinera  om man mår bra på alternativa metoder.

3 att man skall ha läkar kontakt som övervakar själva "medicineringen" vid allvarliga tillstånd. Att det inte För att säkerhetställa att personen ifråga får en så bra behandling som möjligt.

Och jag tror att de flesta pålästa sk terapeuter skriver under på detta. (mitt påstående)

En fråga till varför svarar du på en fråga med ett påstående?

Frågan löd:

Får jag fråga en sak till Om ett barn faktiskt mår bättre o får en fungerande tillvaro med ex omega3…vad ligger då vitsen i att man äter amfetamin dessutom?

Ditt svar: Har jag påstått att barn som mår bra utan amfetamin ska medicineras med amfetamin?

Det hade varit roligt att se dig utveckla den frågan istället…. istället för att bara slå ifrån sig frågan med ett påstående. Det ger inte så mycket utan blir pajkastning istället .

Så om jag ställer om frågan…

Om en person vuxen eller barn mår bra av alternativ behandling…hur tänker du då? Måste man då ändå slaviskt följa läkarens instruktion? …för att Doktorn inte tror på alternativ behandling.

Eller är det själva den medicinska "övervakningen" du vill framhärda….förstå mig rätt….att man visst kan välja alternativa metoder Men inte skippa att gå till doktorn också. Dvs att man bör ha både hängslen och livrem och speciellt när det gäller barn o djur.

Att man inte skall vara enkelspårig åt det hållet heller….

Silvestris
2012-08-20, 18:24
#15

#13

I Sverige får man tycka och tänka vad man vill, det handar om yttrandefrihet. Däremot får inte inte göra precis vad vi vill. Det är ju lite av en annan sak och lagar kring vad vi inte får göra mot varandra är de flesta rätt överens om är bra att ha.

Vi lever i ett samhälle där barn inte får behandlas alternativmedicinskt, titta på hur samhället ser ut så får du svar på hur ett sådant samhälle ser ut. Det leder inte till att staten ska bestämma vad barnen ska äta eller hur de ska klä sig. Inte på långa vägar.

Silvestris
2012-08-20, 18:36
#16

#14

Vad vill du att jag ska utveckla? Om man inte behöver äta amfetamin ska man självklart inte göra det. Lika lite som man ska trycka i sig morfin om man kan hantera sin smärta utan det. Vad är det som behöver utvecklas? Läkemedel ska användas när de behövs. Det är du som har fått för dig att jag tycker att alla ska behandlas exakt lika inom den konventionella vården, men news flash… det tycker jag inte och det gör man inte heller.

Och nej, man behöver inte följa läkares instruktioner om man inte vill men om läkaren anser att man sätter barnets hälsa på spel riskerar man att få barnet taget ifrån sig. Vilket är bra.

Och hur mycket alternativmedicin sägs ska vara ett komplement är det ett stort problem att både föräldrar och djurägare faktiskt ersätter konventionell vård med alternativmedicin. Därför är det klokt att ha ett generellt förbud mot att behandla dessa varelser med alternativmedicin.

Sedan ska man inte hålla på och blanda äpplen med päron. Kosttillskott är inte alternativmedicin. Det är just kosttillskott. Motion och rörelse är just det, inte alternativmedicin oavsett vad utövarna bakom lägger för magi i betydelsen av att göra vissa övningar.

Ians
2012-08-20, 19:39
#17

Kostillskottet i detta fallet var Omega 3 som fungerar på endel med ADHD som du själv tog upp….det är alltså en alternativ-behandlingsform. För ett av de tillstånd som du nämnde själv.

Därför skrev jag om det.

Sedan tycker jag att du använder nedlåtande tillrop som typ flash back….dvs onödiga kommetarer som endbart känns som de är med för att i lite nedlåtande ton trycka till motparten. Låt oss inte haka upp oss på det!

Men summa (min tolkning)

Du tycker att motion o kosttillskott är ok ÄVEN om de används i alternativbehandlande syften. Även till barn då förstår jag det som…även om de har ADHD… Ok där är jag med.

Jag är även med i resonemanget att man behöver sanera och kvalitetsäkra den alternativa branchen generellt. För att säkerhetställa att personer som behandlar sjuka människor trots allt har en utbildning för de de gör. Dvs remiterar vidare dem man är tveksam till vad som ligger bakom dåligmåendet. De som jag varit hos har iaf frågat om jag varit hos doktorn, viktigt tycker jag för att man skall kunna utesluta allvarliga sjukdomar som ex cancer etc

men åter till min tolkning vad du framställer i övrigt…..

Det är endas homeopatpreparat som du vänder dig emot…förstår jag det som. Inte Alternativ vård och terapeuter i allmänhet som man lätt kan få en känsla av när man läser ditt första inlägg i debatten…?

man ju tycka vad man vill om homeopati, vi har alla rätt till en åsikt och att bli respekerade för att vi tycker så. Men att använda alternativ vård som ett samlingsnamn för En diciplin blir lite missvisande.

md(am)
2012-08-20, 19:45
#18

Silvestris: Vad menar du med att det är ett stort problem att både föräldrar och djurägare faktiskt ersätter konventionell vård med alternativmedicin? Och vilka är de varelser du talar om? Barnen? Mycket otrevligt epitet i denna diskussion! Varför anser du att det är klokt att ha ett generellt förbud mot att behandla med alternativmedicin? Det finns ju faktiskt inte något du direkt kan peka på annat än att du tycker det ska vara evidensbaserat. Men det finns ju egentligen ingenting som tyder på att det skulle vara säkrare att behandla med syntetiska substanser än med naturliga örtpreparat! Det är ju faktiskt bara så att DU inte har sett effekten av örter, homeopati eller akupunktur! Kineserna har använt sig av sin medicin i minst 3000år och menar du på fullaste allvar att du tror att det kinesiska folket har låtit sig luras under hela denna tidsrymd? Kineserna har haft en djup kunskap om hur människokroppen fungerar under minst 2000 år, där skolmedicinen inte har haft nån kunskap under kanske de första 1700-1800 år, och då menar jag INGEN KUNSKAP ALLS! Vad är det för beprövad erfarenhet? Och sedan ska vi lyssna på vad de som tillverkar läkemedel och tjänar pengar på att sälja dessa har kommit fram till i sina studier och det kallas då för evidensbaserad medicin!?

Varför frågar jag dig alls, förresten? Du har ju inte svarat på någon fråga hittills, bara kastat dina funderingar omkring dig…

Trevlig kväll, alla!

Silvestris
2012-08-20, 22:05
#19

Det är det här som är problemet med att bunta ihop allt utanför koventionell sjukvård till "alternativmedicin". Det finns en mängd kosttillskott, födoämnen och naturläkemedel som har en faktiskt fysioloiskt och mätbar verkan på kroppen. Det är ett enormt område som det forskas mycket på.

Jag tycker att man ska använda sig av de medel som har en bevisad effekt, men det är viktigt att ens behandlande läkare är med på noterna. Olika substanser kan förstärka eller hämma andras effekt, biverkningar förekommer osv.

Det finns en hel del inom "alternaivmedicinen" jag vänder mig emot: homeopati, kristaller, bioresonansterapi osv. men det finns mycket som tilltalar mig. Saken är den att tro inte räcker för mig och jag anser inte heller att man ska behandla människor utifrån tro. Man ska ha dokumenterade belägg för att det man gör faktiskt hjälper mot det man säger. Inte anekdoter, inte en väns vän som sade…

Att kineserna har använt något i 3000 år är inte belägg för att det funkar. En del har säkert en verklig effekt, många läkemedel härstammar från växtriket. Vi har åderlåtit folk under lång tid också, betyder det att åderlåtning är den dunderkur det DÅ troddes vara? Mycket har ingen effekt eller tror ni också att tigerns penis är bra för mannens potens? Mycket är bara baserat på myter och sagor och har ingen verklig effekt. Just ifrån Kina säljs just idag även en hel del "naturläkemedel" som vid närmare tester visar sig innehålla rena läkemedel. Tro tusan att deras naturläkemedel är verksamma när det innehåller… ja, läkemedel.

Och varför kostar läkemedel pengar? Jo, för att ett företag har lagt ner enorma summor på att ta reda på vilka substanser det är som har effekt mot vad och varför. De lägger ner enorma summor på att testa dessa substanser för att de ska vara tillräckligt säkra att använda. På vägen skrotas en hel del, många substanser drar aldrig in en spänn. De kostnaderna måste då täckas upp med de läkemedel man faktiskt färdigställer och får ut på marknaden efter en sådär 7-10 års forskning och djur- och humanförsök.

#18

Vad jag menar med ett stort problem när konventionell sjukvård ersätts med "alternativmedicin" är att många djur utsätts för ett enormt lidande och så även barn. En del dör i svåra plågor pga. detta och försök du inte osynliggöra detta. Jag har i mitt arbete fått se vad folk utan relevant utbildning och med låtsastitlar kan åsamka djur. Och med varelser avsåg jag djur och barn, att du har negativa associationer till det ordet är inte mitt fel.

Det finns ganska mycket som pekar på att det är säkrare att behandla med ett läkemedel än med "ursprungsråvaran" eftersom det är väldigt svårt att kontrollera halten verksam substans i ursprungsråvaran. Halten beror på tillväxtförhållanden, vilken tid på året växten skördas, hur produkten har behandlats osv. Det kan dessutom finnas ämnen i råvaran som antingen hämmar eller förstärker effekten, på gott och ont men sådana effekter är viktiga att ta reda på om man ska behandla med just ursprungsråvaran. Någon forskning ägnar sig ju knappt alternativarna åt själva utan det blir de förhatliga läkemedelbolages eller andra forskares uppgift att göra. Om de sedan gör fynd som är bra för alternativsidan utnyttjar man gärna detta faktum (trots den allmänna aversionen man har gentemot läkemedelsbolag och naturvetenskaplig forskning).

md(am)
2012-08-21, 06:49
#20

#19 Vilken tur att vi har läkemedelsbolag som är så snälla! Tack! Dom är ju alla som små oskyldiga lamm allihopa! Du har väl aldrig läst böcker som beskriver dessa faktum inifrån, antar jag?

OCh visst händer det att både djur och människor dör, både vid alternativmedicinsk behandling och skolmedicinsk. Hur mycket dom plågas ihjäl kan vi faktiskt inte veta, men när det gäller att plåga stackars djur så är ju de tester du talar så varmt om ofta inriktade på att se hur just djur påverkas? Det finns ett begrepp som heter "plågsamma djurförsök". Tror du att det handlar om djur som behandlas alternativmedicinskt?

Nej, ge dig nu! Denna tråd handlar inte om huruvida skolmedicin eller alternativ fungerar, utan huruvida man ska ha rätt att välja själv, och du anser inte att vi människor ska ha rätt att själva välja vad vi vill stoppa i oss för att behandla våra krämpor, utan att vi ska bli tillsagda att " den här medicinen har vi kommit på fungerar, nu är du så god och ger ditt barn det här medlet istället för det där alternativmedicinska medlet för annars skickar vi dig i fängelse!" Och detta är något vi i Sverige är helt ensamma om i världen, så du måste ju bo i himmelriket då då? jag ser det som en rejäl skymf mot mig personligen och min dotter i synnerhet! Hon hade dött om vi inte valt att söka oss vidare till homeopat, och det tycker du att hon skulle ha fått göra, eftersom läkare inte kunde hitta vad som fattades henne!! SKÄMS!!

Ians
2012-08-21, 07:14
#21

#20 Där tar du upp något viktigt …..när inte den vanliga vården funkar.

Många av dem jag behandlat har hamnat i just ett sådant scenario…..och vad har man att förlora då?

Just ingenting!

Även min häst behandlade jag med alternativa behandlingar……när inte veterinären kunde hitta felet trots prover etc.

Hästen mådde alldeles utmärkt av sina alternativ behandlingar. Men jag valde att vända mig till en som verkligen kan sin sak…även om jag själv är rätt insatt i branchen….men när det gäller homeopat preparat har jag inte rätt erfarenhet för att behandla någon med det!

Så viktigt är att man faktiskt som sagt vet vad man gör.

Vilka alternativ hade jag? Att hästen mådde dåligt o ev att avliva henne…..Men man avlivar inte ett djur bara sådär…..

Även om min absoluta uppfattning var att hon inte skulle ha ont eller lida pga att jag jag var sentimental…så även om hon fick denna chans, så var det viktigt för mig att hon inte skulle lida, utan må bättre.

Och hon lever i högsta välmåga fortfarande….flera år senare.

Min lilla dotter har jag behandlat med homeopatiska medel mot barn astma. Som var infektions relaterad……där är jag medveten om att preparaten tog bort symtomen ..men de var mildare för kroppen än kortison för att häva anfallen.

Och att barn astma växer bort….

Men det kändes viktigt att slippa astma anfallen….hade inte detta fungerat hade jag tagit henne till sjukhus…för jag är inte dum o kör in mig i en återvändsgränd.

Det är ju trots allt mitt barn jag vill gott.

Homeopat medicinen fungerade alldeles utmärkt…..och vi slapp att hon hamnade i de dalarna då hon inte kunde andas ordentligt….vilket gjorde att vi inte behövde åka in med ambulans med ett barn som hade syrebrist. Vilket vi gjorde några gånger innan vi började med homeopat preparaten….

Även mina andra barn har fått alternativa behandlingar när det varit adekvat. Och mått mycket bra på det…de har också fått skolmedicin när det varit påkallat.

Upp till toppen