Etikettandligt-shamanism
Läst 3619 ggr
Mandra
2013-12-08, 07:12

Ödet enligt Eldens Lära

I VOM VAN

Hela Eldens Lära kan uttryckas med dessa tre ord på Eldens Språk. De betyder; Lär känna dig själv!

Om nu hela läran kan inrymmas i dessa få ord, så förstår ni nog hur centralt detta ämne är inom Läran. Någon frågade om det finns något sätt att finna sitt Öde – och det gör det. Hela Eldens Lära går ut på att hjälpa människor med just detta.

Man anser nämligen; att ställa, tolka, förstå och leva efter sitt eget Öde är en självförverkligande teknik i sig själv. Och detta anses också vara viktigare än att kunna bemästra någon mer traditionell andlig utvecklingsmetod.

Självförverkligande

Det finns också en del tekniker – förutom att läsa sitt Öde - inom Elden som är andligt utvecklande, men den största poängen med dem är att de "driver på" en människa i hennes sökande efter sig själv”.

Inte efter något mål som Läran ställer upp, för Läran ställer inga sådana krav. Därav kan man också i mångt och mycket säga att Eldens Lära inte är någon form av tro eller religion. Den är något man gör och man gör det för att finna sin egen väg - ingen annans.

Inom Elden anses det också att när man följer sitt eget Öde och går på sin egen stig, så är det också den sanna vägen till Upplysning. Ingenting annat krävs, inga avancerade tekniker och ingen religiös tro. Genom att följa ditt eget Öde kan du höja dig över det och kan bli Upplyst. Detta gäller alla människor, inte bara de som ägnar sig åt andliga tekniker eller religiös tro.

Av allt det här följer också att vi inte tror att det finns någon teknik eller någon lära som är allena saliggörande för alla. Vi är alla olika och det är snarare skillnaderna vi bör ta fasta på. Så att vara anhängare av Elden innebär inte att man måste tro något speciellt eller använda någon speciell teknik. Det är först och främst ett redskap för att lära känna sig själv. Ingenting annat.

Självförverkligande

Det finns också en del tekniker – förutom att läsa sitt Öde - inom Elden som är andligt utvecklande, men den största poängen med dem är att de "driver på" en människa i hennes sökande efter sig själv”.

Inte efter något mål som Läran ställer upp, för Läran ställer inga sådana krav. Därav kan man också i mångt och mycket säga att Eldens Lära inte är någon form av tro eller religion. Den är något man gör och man gör det för att finna sin egen väg - ingen annans.

Inom Elden anses det också att när man följer sitt eget Öde och går på sin egen stig, så är det också den sanna vägen till Upplysning. Ingenting annat krävs, inga avancerade tekniker och ingen religiös tro. Genom att följa ditt eget Öde kan du höja dig över det och kan bli Upplyst. Detta gäller alla människor, inte bara de som ägnar sig åt andliga tekniker eller religiös tro.

Av allt det här följer också att vi inte tror att det finns någon teknik eller någon lära som är allena saliggörande för alla. Vi är alla olika och det är snarare skillnaderna vi bör ta fasta på. Så att vara anhängare av Elden innebär inte att man måste tro något speciellt eller använda någon speciell teknik. Det är först och främst ett redskap för att lära känna sig själv. Ingenting annat.

Hur tar man reda på sitt Öde?

Inom Elden finns en hel del kunskap för ändamålet. Att använda någon av dess tekniker, dess skydd eller dess läkekonst, innebär att man automatiskt kommer i kontakt med sitt inre och med sig själv. 1)

Det mest vanliga sättet är dock att "läsa" sitt Öde. Det fungerar lite grand som när man ställer horoskop. Skillnaden är att i ett horoskop säger man att en människas öde bestäms av hur planeterna stod på himlen när hon föddes. Inom Elden utgår vi inte från planeterna. Vi utgår ifrån människans födelsedata – d v s från tiden själv.

En människas "data" säger oss hur personen är, eftersom födelseögonblicket är en direkt spegel av personens "karma/dharma".2) (Vilket i klartext betyder att för att få det Öde som är ämnat, så måste man vara född i ett visst bestämt ögonblick.) Om man sedan har kunskap om vad varje ögonblick ger för Öde, så kan man således "läsa av" en persons Öde. Vilket givetvis är en omfattande kunskap. 3)

En människas Öde har sex olika punkter som man "läser av"; År, Månad, Dag, Tal, Tid och Plats.

Av dessa punkter är en del Svagheter och en del Styrkor. Jag brukar lite skämtsamt kalla det för en "karmakarta". I denna "karta" kan en person gå omkring lite som hon själv vill under sin levnad och det kan bli så bra och/eller så dåligt som Ödet/dharmat/karmat tillåter.

Själva tricket är emellertid att försöka röna ut vilken väg som är bäst för varje enskild person att gå och att sen följa den, för att, om möjligt, "stiga ur" sitt Öde. Man försöker alltså på detta sätt att "höja sig över" Ödet och nå Upplysning.

Att nå Upplysningen är ändå inte ett självändamål i sig. Att följa sitt Öde har även andra poänger. I första hand för att det tillåter en person att "leva sitt liv fullt ut" och använda sina begåvningar och medfödda gåvor på bästa sätt. Detta är ett mål i sig och det går utmärkt att nöja sig med det. Ännu en poäng med detta är att man håller sig frisk och får ut mesta möjliga av sitt liv. Man mår bra helt enkelt!

I VOM VAN!

Fortsättning följer.

1)  J1) Jag har medvetet hoppat över områdena skydd och läkekonst här, för enkelhetens skull. Jag kommer till det sen.

2)  2) Dharma = positiva egenskaper ifrån tidigare liv. Karma = negativa egenskaper ifrån tidigare liv.

3)  3) Fråga mig inte hur de kan veta detta – för det kan jag inte svara på. J

Sorry för texten, det går inte att formatera som man vill i den här nedrans rutan 😡

Tuva-Lena
2013-12-08, 10:03
#1

Tack Mandra! Väldigt "upplysande" om jag får använda dina ord.🙂

Har ni tänkt på det, att många s k läror går ut på att "hitta sig själv" eller finna sin livsväg, men kristendomen talar bara om syndernas förlåtelse och att "bli uppväckt på den yttersta dagen". Någon "upplysning" talar man inte om, ändå är det väl det som är viktigt med en filosofi eller religion, att finner man sin egen livsväg så går den direkt i fas med att bli upplyst och att värna om både livet och själen.

Kristendomen går aldrig på djupet med själva filosofin, den är ytlig och avsedd för "naiva" människor som är rädda för döden och ännu inte kommit så långt i utvecklingen, att dom har förstått tanken med en religion. Religion handlar ju om utveckling. Det kan också vara anledningen till att så få är intresserade…🤔

"Att många tycker samma, betyder inte att dom har rätt.."

 

Gahella
2013-12-08, 10:27
#2

Tack Mandra!

Den devisen lever jag också efter. Och som jag ser det är livet själv en eldens lära, varje möte med en medmänniskas bemötande är ett facit där jag själv just nu befinner mig, varje situation där jag just nu befinner mig och hur jag upplever och dömer mig själv.

Oftast har jag förmågan att hjälpa mig själv men ibland sitter det djupare än så och jag kan inte komma vidare, och är då tacksam för att det finns de som har kunskap som kan hjälpa mig med det

Så ser jag det kortfattat sagt

Tuva-Lena, religionen är inte till för att förlösa oss, den handlar om att vissa vill ha makt över oss och att vi ska uppföra oss snällt och göra som de säger.

Religioner i mina ögon är doktriner skrivna av människor och som separerar oss än det förenar oss själva och varandra. Sedan finns det ju trevliga inslag i dessa läror men jag vill hellre se till dess helhet.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Mandra
2013-12-09, 04:08
#3

Ödeskartan

En människas Öde har sex olika punkter som man "läser av"; År, Månad, Dag, Tal, Tid och Plats. Av dessa punkter är en del – Svagheter (karma); Månad och Dag och en del är + Styrkor (dharma); År, Tal, Plats och Tid.

Tillsammans bildar dessa punkter det jag kallar för en ”karmakarta” eller Ödeskarta. Se bild längst ner.

I denna "karta" kan en person gå omkring lite som hon själv vill under sin levnad och det kan bli så bra och/eller så dåligt som Ödet tillåter. Själva tricket är emellertid att försöka röna ut vilken väg som är bäst en att gå och att sen följa den, för att, om möjligt, "stiga ur" sitt Öde. Man försöker alltså på detta sätt att "höja sig över" Ödet och nå Upplysning.

När man ”stiger ur” sitt Öde gör man det i den ”uppstigningspunkt” som ni ser i den tjusiga teckningen. Man bör alltså sträva uppåt i kartan. Befinner man sig närmare botten, betyder det att man irrat bort sig i Ödet (vilket man oftast gör i sin Dag).

Kvaliteterna

I Eldens Lära säger man att det finns 12 olika Kvaliteter (lite som 12 soltecken i astrologin). Och dessa Kvaliteter finner man i personens År och Månad. Oftast är det två olika Kvaliteter, men en del personer har samma. Året anges av det år man är född, men det byter inte vid nyår, utan den 10 juli. Månaden anges av födelsemånaden, men även här byts den 10:e varje Månad.

Kvaliteterna har två namn, dels ett symboliskt och dels ett mer officiellt (en beteckning). Till varje Kvalitet finns också ett mantra som man kan meditera på. Nedan följer en lista på de symboliska namnen:

DELFINEN
FÅGELN
FENIX
MÄNNISKAN
OSYNLIGHETEN
DOMAREN
PILEN
MERKURIUS
FJÄLLET
SJÖN
VINDEN
STAVEN

År och Månad är de ”tyngsta” punkterna i Ödet.

Övriga Ödespunkter

 Övriga punkter är;

+ Talet, räknas ut utifrån det datum man är född enligt en speciell Tallag (alltså inte detsamma som vanlig numerologi).

- Dagen, är den veckodag man är född på.

Talet och Dagen har samma ”tyngd”.

+ Tiden, den tidpunkt man är född på. Tiden kan tillföra en hel del nyttig info, så det kan vara bra att ta rätt på sin exakta födelsetid. Minsta beståndsdelen att räkna på är en kvart.

+ Plats, är den plats man är född på och är mycket generell. Det finns i princip i fyra väderstreck. Det som står gäller alla människor som bor i denna riktning.

NORDOST = personer födda i Östeuropa och Asien.

SYDOST = personer födda i Östafrika, Australien och på Nya Zeeland.

SYDVÄST = personer födda i Västafrika och Sydamerika.

NORDVÄST = personer födda i Västeuropa och Nordamerika.

Tiden och Platsen har ungefär samma tyngd.

Fortsättning följer.

Mandra
2013-12-12, 02:30
#4

Två synvinklar på Ödet

Det finns två olika sätt eller syften att läsa av Ödet från. Och det går till på lite olika sätt. Dels kan man läsa av Ödet ur hälsosynpunkt. Det gör man för att få reda på vad man ska göra för att bli friskare och må bättre, på alla plan. Dels kan man läsa ödet med syftet att hitta sin rätta Ödesväg, vilket är liktydigt med att finna det man bör syssla med som yrke.

Hälsokonsultation

I en hälsokonsultation så ställer man diagnoser enligt Eldens sätt att se på det. Denna metod skiljer sig från en medicinsk diagnos, men betyder inte att ev medicinsk diagnos är felaktig. Det är bara ett annat sätt att se på det hela.

När man gör en hälsokonsultation så använder man sig enbart av två av punkterna i en persons Öde; År och Månad och man får fram diagnosen genom att se hur besvären förhåller sig dessa två punkter.

För ändamålet finns det ”listor” som anger Kvaliteternas starka respektive svaga sidor.

Det finns tre kategorier diagnoser inom Elden; Anfall, Skapat (Förvärvat) och Öde och vilket det blir avgörs genom dessa listor.

Anfall

Anfall = utifrån kommande skadliga energier/väsen

I själva verket rör det sig om små, små väsen som jag brukar likna vid baciller eller fästingar. Jag kallar dem för De Lägsta. Dessa små väsen är ”lika talrika som grässtråna på prärien”, som det heter. De Lägsta är den enda typ av skadliga väsen som går in i människan. De opererar också i skymundan, vill inte synas, inte märkas – som en bacill helt enkelt. Idag är kunskapen om De Lägsta väldigt dålig, vilket gör att de kan härja fritt och det gör de också. I princip alla människor har dem på sig. Jag har nog gjort bortåt 1000 hälsokonsultationer och om jag säger att jag då hittat 5 personer utan Anfall, så överdriver jag nog.

De Lägsta attackerar alltid en persons Styrka, dvs Året och bryter ner personens starka sidor, talanger och man ser det genom att besvären sitter på Året. Det är väldigt svårt (inte omöjligt, men väldigt svårt) att bli frisk utan att man avlägsnar Anfallet först. Det är som att bygga ett hus och det sitter en liten jäkel i det och river ner huset i samma takt, eller fortare, som/än man bygger.

Anfallsbesvär är den lättaste kategorin att bota.

Skapat

Skapat (Förvärvat) = beror på att man gått snett i Ödet

Med Skapat menas alltså inte det man normalt menar med en skapad sjukdom. T ex du går ut i stark kyla för tunt klädd och blir förkyld eller du röker 40 cigg om dagen och får lungcancer. Det är alltså inte detta det betyder.

Utan en Skapad/Förvärvad sjukdom beror på att man gått snett i sitt Öde. När man inte hittar sin rätta Ödesväg, utan irrar runt i sina Svagheter – då drar man på sig Skapade besvär.

Ett Skapat besvär ser man på att besväret inte finns på någon av listorna för År eller Månad.

Skapade besvär är mellansvåra att bota och det krävs att personen hjälper till lite – det är ändå hon själv som gått fel.

Ödesbesvär

Öde = besvär som uppstått i tidigare liv, detsamma som karma

Det är viktigt att förstå att karma inte är något straff – utan en hjälp för att man ska kunna utvecklas på bästa sätt. För att nå Upplysningen måste man ”lysa upp” samtliga Kvaliteter, dvs bli expert på dem alla. För att man ska kunna bli det ges ett antal läxor genom liven – precis som i skolan.

Att man har Ödesbesvär kan bero på två saker; man har misslyckats med att bemästra just den Kvaliteten i tidigare liv eller så är det första gången man överhuvudtaget jobbar med den Kvaliteten (man är fullständig nybörjare, helt enkelt). Vilket det är spelar inte så stor roll – Universum dömer inte.

När diagnosen blir Öde återfinns besväret på Månadens lista. Dessa besvär är svårast att bota och det krävs att personen hjälper till rejält. Det är ändå personen själv som ska utvecklas. (Det kan vara direkt skadligt att bara ”lyfta ut” Ödesbesvär).

Om ett besvär återfinns i båda listorna klassas det som Öde.

På en DubbelKvalitet klassas besväret också som Öde om det återfinns i listan (finns bara en då).

Hälsorekommendationer

Med en hälsokonsultation följer också en rad rekommendationer. Det är saker som är anpassade till just den personen och som hon mår bättre av att syssla lite med. Dvs att ägna sig åt några dessa sysselsättningar gör en friskare och hjälper en också att hitta rätt Ödesväg.

De här rekommendationerna skiljer sig ibland markant ifrån vad som traditionellt anses vara andligt. Ta t ex en titt på Merkurius rekommendationer:

”Merkurius

Roa sig tillsammans med ungdomar, mer av ungdomliga aktiviteter i livet, mycket Eros, att ha ett förhållande med en yngre partner, ogifta bör inte gifta sig under kritiska perioder, fortkörning, undvik samtal om politik, ekonomi och "svåra saker".

Mat: Så lyxig och extravagant mat som möjligt.

Doft: Mynta.

Alla aktiviteter som stämmer bra in på ungdomar passar denna Kvalitet.”

Vi är alltså olika och därför anpassas rekommendationerna efter personligheten (Ödet). Men tvivla inte på att dessa saker gör en Merkurius friskare och leder till andlig utveckling. För det gör det! J

Nästa gång ska jag berätta lite om hur man får fram vad som är lämpligt för en person att syssla med, dvs vilket yrke som kan vara lämpligast.

Mandra

Upp till toppen