Annons:
Etiketthälsokost-kosttillskott
Läst 2287 ggr
jmm
2020-05-08, 21:45

Läkare Mikael Nordfors om behandlingar mot Covid19

Michael Oddane på WakeUpGlobe har intervjuat läkaren Mikael Nordfors gällande Covid-19/Coronaviruset och hur det är att vara utanför åsiktskorridoren i läkar-Sverige.

Nordfors nämner att idag ser vi hur läkaren Zelenko i USA har botat 500 patienter mot Covid 19  med hydroxiklorokin (malariamedicin), azithromycin och zink. Denna behandling måste göras tidigt i sjukdomsförloppet om den ska ha någon verkan.  Vad gör då svenska Socialstyrelsen när de får denna information – de förbjuder Placquenil. Mainstream media hakar på och vidhåller att Placquenil är livsfarligt och ändå har vi tagit denna medicin i decennier och då har det tydligen inte varit livsfarligt. Det verkar som om etablissemanget inte vill ha ett botemedel mot Corona. 

  I Sydkorea har man ingen dödlighet alls och där är det obligatoriskt med hydroxiklorokin och zink för alla Covid-19 patienter.  Det finns mycket erfarenhet nu världen över gällande hydroxiklorokin och man menar att det är få människor som behöver komma in på sjukhus efter att ha fått denna behandling. Men lyssnar man på mainstream media så är hydroxiklorokin världens farligaste medicin och samtidigt gör mainstream media reklam för medicin som kostar 30 000 kronor när en behandling med hydroxiklorokin kostar under 50 kronor.

Nordfors menar att om man är professor i medicin eller auktoritet på Socialstyrelsen och man ljuger offentligt  så bör man bli av med sin post. Vissa “experter” säger att det inte finns någon behandling mot Corona. Hur kan de veta det? Detta är inte sakliga påståenden. Sådana här yttranden  kommer gång på gång från dessa experter.  Många av dessa experter har kopplingar till finansiella intressen. Samtidigt är Nordfors stolt över Sveriges hantering av Coronakrisen och att man till exempel inte har varit lika hysteriska som Danmark.

Oddane nämner det faktum att svenskar nu övervakas via sina mobiltelefoner för att spåra eventuella smittobärare och många svenskar verkar tycka att detta är helt ok. 

Läs hela artikeln: 

https://jmm.nu/mikael-nordfors_wakreupglobe_corona_covid-19/

Annons:
Pyttelite
2020-05-08, 22:04
#1

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Uwe
2020-05-08, 22:38
#2

 Covid-19/Coronaviruset  är en enorm bluff i mina ögon. Bara min åsikt

Wizbot
2020-05-09, 04:26
#3

Så här gick det för en svensk som fick behandling med det nämna läkemedlet. Som ett exempel på att det inte direkt är en riskfri behandling. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Op91zk/carl-42-ordinerades-coronamedicin--fick-kramper-och-kraktes

Wizbot
2020-05-09, 04:30
#4

Här är en länk till FASS där ni under biverkningar kan läsa vad som kan hända när man behandlas med den här medicinen. Även rubrikerna kontraindikationer och interaktioner innehåller intressant läsning. Själv har jag sällan sett en så lång biverkningslista. https://www.fass.se/m/produkt/19610412000017/health/tabproduct

Magi-cat
2020-05-09, 07:48
#5

Angående behandling med hydroxiklorokin så är det inte helt enkelt.

"Hydroxiklorokin och klorokin är läkemedel som tolereras väl av de flesta patienter. Kunskap kring toxi­citet och allvarliga biverkningar kommer huvudsakligen från retrospektiva studier och fallrapporter [11]. De randomiserade kontrollerade prövningar som finns är små och har ett snävt urval av deltagare, där patienter med exempelvis hög ålder och komorbiditeter ofta exkluderats [11]. Dessa faktorer gör det svårt att veta exakt frekvens av allvarliga biverkningar vid användning av hydroxiklorokin och klorokin i klinisk vardag. "

Slutsats:

"4-aminokinoliner är läkemedel som hos en del patienter kan medföra allvarliga biverkningar. QTc-förlängning, hypoglykemi, svåra hudreaktioner och psykiska biverkningar kan uppkomma kort tid efter behandlingsstart. I kontexten av coronapandemin är i synnerhet QTc-förlängning särskilt bekymmersam, då riskfaktorer för allvarlig covid-19-infektion i mångt och mycket överlappar de riskfaktorer som finns beskrivna för allvarlig QTc-förlängning och torsade de pointes. Hydroxiklorokin och klorokin bör endast användas enligt godkända indikationer eller inom ramen för kliniska prövninga"

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/rapport/2020/04/behandling-med-4-aminokinoliner-vid-covid-19-kan-ge-allvarliga-biverkningar/

Med ledning av vad som ovan framkommer låter det rimligt att man är försiktig med detta medel, särskilt när det gäller äldre patienter. 

Det är mycket som ännu är okänt och oklart angående detta virus och behandlingen av de drabbade och det är inte konstigt att man famlar lite och ibland griper efter halmstrån. Helst vill vi dock inte ha en medicin som gör det onda värre …


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2020-05-09, 08:03
#6

I länken nedan diskuteras vad man vet just nu, olika behandlingsformer och lite om de problem man har att hantera vid behandling och medicinering.

Bl.a. tar man upp just hydroxiklorokin: 

"Tillägg av antibiotika som behandling vid svåra covid-19-symtom, som skydd för bakteriell pålagring, har skett i upp till 58 procent av fallen hittills [2]. Nyligen publicerades det även att kombinationsbehandling med azitromycin och hydroxiklorokin var mer effektiv för att minska virusnivårena än hydroxiklorokin enbart [18]"

"Det finns i dag inga registrerade läkemedel mot covid-19. All behandling är därmed experimentell."

Remdesivir (tidigare använt mot ebola, med efter vad jag förstår utebliven effekt) prövas:

"Remdesivirbehandling som initierades 12 timmar efter virusinokulation gav också klara förbättringar med en minskning av kliniska symtom, minskad virusförökning i lungorna och minskade lungskador."

(Försök görs med rhesusmakaker. 😕)

Klorokinfosfat:

"Klorokinfosfat anges också ha effekt på symtom vid covid-19, även om dessa data ännu inte är publicerade på engelska. 15 studier har utförts i Kina, och det anges att klorokinfosfat är signifikant bättre än kontrollbehandlingen för att motverka lunginflam­mation, förbättra lungbildsresultaten, påskynda virusnegativitet och förkorta sjukdoms­förloppet. Allvarliga biverkningar av klorokinfosfat noterades inte hos patienterna. I dag används klorokinfosfat hos flertalet svenska patienter som uppvisar måttlig eller svårare sjukdomsbild."

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2020/03/covid-19-uppdatering-om-klinisk-bild-och-behandling/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Annons:
Huygens
2020-05-09, 10:29
#7

Jag tror också att "COVID-19" är en bluff. Dom sk coronatester visar både negativa och positiva resultat, beroende på hur proven görs.

Dr Andrew Kaufman och Dr Klaus Köhnlein tror att coronatesten är fejk. Coronatesten gör med RT/PCR, som upptäckaren Kary Mullis säger aldrig får användas för sjukdomsdiagnos av flera skäl. Mullis fick Nobelpris för upptäckten av PCR.

Dr Kaufman anser att det som ger utslag i coranatesten är exosomvesikler, som innehåller RNA och ger effekt i RT/PCR som indikerar att den introducerade RNA-stumpen kopierats.

Ett nytt test, men inget nytt virus, enligt Dr Köhnlein.

Gredelin
2020-05-09, 16:02
#8

Kanske en dum fråga men om Covid-19 är en bluff, vad är det folk blir sjuka och dör av?🤔

Magi-cat
2020-05-09, 16:11
#9

#7 Jag förstår inte hur du kan säga att Covid-19 är fejk!

Även om (jag säger inte att det nödvändigtvis är så, bara om) att de prover som tas inte är hundraprocentiga, så säger det i sig inte att pandemin skulle vara fejk!

Det finns andra prover som kan variera i resultat, t.ex. beroende på när i sjukdomsförloppet de tas. För den skull "ofinns" inte själva sjukdomen!


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Huygens
2020-05-09, 17:10
#10

#8 Men folk registreras inte som döda av fejksjukdomen "COVID-19" i speciellt större utsträckning än under en svår influensasäsong. Faktum är att det samtidigt pågår en svår influensasäsong just nu, där 400 000 dött av influensan, men det säger media inget om. 

Det sk "SARS-CoV-2", som påstås spridas lika snabbt och lätt som influensan, påstås bara ha dödat 300 000 jämfört med säsongsinfluensans 400 000 döda världen över. Och många av dom är troligen influensadöda, som sedan klassas som "COVID-19" därför att dom ger utslag på fejktestet RT/PCR för bluffviruset "SARS-CoV-2" eller har diffusa "COVID-19-liknande" symptom.

#9 Professor Kary Mullis, upptäckaren av PCR, Nobelpristagare av upptäckten av PCR, sa att PCR får aldrig användas för att faställa sjukdomsdiagnos. Om Noblepristagaren säger det, då visar det ju att det sk COVID-RT/PCR-testet inte är giltigt. Det är ett fejktest som ger utslag på alla sorters RNA/DNA. Ett PCR-test måste vara helt rent från biologiska restprodukter för att ha något som helst detekteringsvärde av virus.

Men ingen renar dessa tester. RT/PCR körs bara rakt av på provet från misstänkta patienter, för att det är en mycket omständig process att rena ett cellprov helt från organeller, svampinfektioner, bakterier, RNA-fragment och andra virus.

RT/PCR-testet triggar för "COVID-19" på fragment av exosomvesikler som alla människor har i kroppen och som utsöndras hela tiden för att hålla oss friska och neutralisera gifter i kroppen. RT/PCR triggar för svampinfektioner, bakterier, fragment av förra årets coronavirus (ej påstådda "SARS-varianter") som vi redan är immuna mot, etc.

Det sk "coronatestet" är ett fejktest.

"COVID-19" finns inte.

En bluff.

DesK
2020-05-14, 21:38
#11

Covid19 är  i hösta grad närvarande och ett av många coronavirus, den som påstår något annat ägnar sig åt spekulativa konspirationsteorier av ringa värde!

Désirée
Afghan lives matter

Huygens
2020-05-14, 22:08
#12

#11 Om du inte gör iakttagelser av den fakta som föreligger och bara tror på allt vad myndigheterna säger åt dej att tänka, vad blir du då?

DesK
2020-05-14, 22:33
#13

Huygens, du är känd som en individ som spottar ur sig diverse konspirationsteorier och fake news, så det som du kallar fakta är nog ingenting annat än just fake news. Jag föredrar att hålla mig till evidensbaserad forskning, som inte har något med konspirationsteorier att skaffa.

Désirée
Afghan lives matter

Annons:
Huygens
2020-05-14, 22:44
#14

Desk, men du har ju möjlighet att se att dom "fakta" som media presenterar för dej inte kan stämma. Den sk "COVID-19" uppfyller inte ens kraven för en sjukdom, dvs någorlunda enhetliga symptom.

Snarast är det så att dom påstådda symptomen är både diffusa och utsprida över hela spelplanen + att en god portion av dom som testas positiva för fejksjukdomen "COVID-19" har inga, absolut inga symptom.

Du ser ju fakta.

DesK
2020-05-15, 09:40
#15

Fakta är att Covid19 är ett av många coronavirus.

Désirée
Afghan lives matter

Huygens
2020-05-15, 10:44
#16

#15 Nej, det är fel, "COVID-19" påstås inte vara virus, utan "COVID-19" uppges istället vara sjukdomen.

"SARS-CoV-2" däremot, påstås vara coronaviruset som sägs orsaka fejksjukdomen "COVID-19".

Du har inte kollat fakta.

Om du kollar upp fakta och inte bara dom lögner vi matas med från WHO, kommer du se hur galet hela den officiella historien är.

Riktiga iakttagelser.

Fakta.

Huygens
2020-05-17, 16:38
#17

Låt oss titta på lite fakta.

Dr Kaufman upptäckte att dom sk "coronatesten" RT/PCR, egentligen testar för existensen av RNA från exosomvesikler mm. Exosomvesikler är en typ av organeller som svarar för neutralisering av gifter och hjälper till med immunförsvaret, fr a i kroppsvätskor utanför mänskliga celler.

Exosomvesikler bildas i cellen och transporteras ut ur cellen av sk endosomer av typen (eng) multivesicular bodies (MVB), multivesikulära blåsor (wiki). En MVB är många gånger större än exosomvesiklerna.

USAs myndighet CDC publiserade för ett tag sedan ett elektronmikroskopifoto på exosomvesikler. CDC hävdar att exosomvesiklerna på fotot är "coronavirus". Då fotot är från en USA-myndighet (CDC) är fotot enligt USA-lag, public domain om inga uttryckliga reservationer görs. CDCs foto återgavs på flera platser, bl a annat i The Conversation, 2020-03-25 (länk).

Exosomvesiklerna ser ut som virus och innehåller även RNA, precis som coronavirus. Skillnaden mot virus är att exosomvesiklerna är skapade av människans (och alla djurs) egna celler samt att exosomvesiklerna gör nytta för oss, till skillnad från många virus.

På elektronmikroskopifotot från CDC ser vi en massa rester av organeller. Provet är allmänt orent och ev virus är ej isolerade eller renframställda. På fotot är exosomvesikler markerade i blått och kallas "coronavirus".

Men…

Titta lite noggrannare på foto, så ser ni fejket. Precis som Dr Kaufman förklarat, hyses exosomvesikler i större MVBer. Vi ser två MVBer på fotot.

Jag har markerat den vänstra MVB med en gul linje och den högre, mer odefinierade MVBn med en lila, inre konturlinje. Vad vi ser på fotot är alltså ett antal blåfärgade exosomvesikler och två MVBer, inte "coronavirus". Jag tar bilderna i separata inlägg, för denna text är lite lång.

Se nedan.

Huygens
2020-05-17, 16:39
#18

Här är originalbilden. Observera den svarta kanten som utgör MVBn till vänster.  Den högra MVB är ljusare, har mindre tydlig konturlinje, innehåller ganska lite grå "massa" och hyser bara ca 10 - 12 exosomvesikler.

Det är den vänstra MVBn som är mest framträdande. Notera hur stor och långsträckt vänster MVB är. Den vänstra MVBn innehåller minst 27 exosomvesikler. I övrigt syns ett fåtal, kanske 5 blåmarkerade exosomvesikler utanför dom två stora MVB:erna.

Fotot är public domain, CDC i USA.

[Borttaget]
[Borttaget]
2020-05-17, 16:39
#19

Inlägget är borttaget

DesK
2020-05-17, 17:05
#20

Det som du kallar fakta är och förblir konspirationsteorier och /eller fake news

Désirée
Afghan lives matter

Annons:
Huygens
2020-05-17, 17:46
#21

#20 Hur förklarar du elektronmikroskopifotot då?

Pyttelite
2020-05-17, 18:21
#22

Rena lurendrejeriet #18, #19. Information från CDC vilket inkluderar varning för ryktesspridning och bedrägerier som de ovanstående. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Findex.html


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


FataMorgana
2020-05-17, 19:35
#23

För en gångs skull håller jag med pyttelite.   #17, #18, #19 är lurendrejeri. Här kan ni läsa om hur virusar använder sig av exosomer för att transporteras i kroppen. Inlägget togs tyvärr bort från orginaltråden och placerades hit. 

https://andaranglarochdemoner.ifokus.se/discussions/5ebe9525ce12c438dd000cb7-borttagna-kommentarer?discussions-1#3

Pyttelite
2020-05-17, 20:56
#24

#23 Roligt att vi är överens och tack för support! Förvånar mig inte ett dugg att en sajt för tomtar, troll och svarta änglar inte vill ta till sig moderna kunskaper. Corona har drabbat i stort sett hela världen. Folk dör eller får livslånga men av sjukdomen. Det är ett hån mot dessa drabbade att föra svarta, magiska diskussioner som inte har någon verklighetsförankring över huvudtaget.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Huygens
2020-05-18, 08:26
#25

Dr Rashid Buttar varnar för USAs Kongressbeslut 6666. Det räcker att du hostar när dom tränger in i ditt hem.

(YT/VideoAdvice, 2020-05-14, 4 min)

Pyttelite
2020-05-18, 08:29
#26

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


FataMorgana
2020-05-18, 10:24
#27

#24  

Tack själv!🙂 Ja du har så rätt. Det är ett hån mot alla drabbade vad dom sysslar med och jag vet inte ens om det är lagligt att sprida falska informationer så där.

Annons:
Condor
2020-05-18, 10:39
#28

Egentligen bryr jag mig inte om andras tro, men om en tro är farlig för allmänheten, så som den som Hyugens och JRSN sprider ut argumenterar jag emot. Speciellt om lurendrejarna försöker att få det att se ut som vetenskap. Osis för dom att jag inte är "helt aningslös" i cellbiologi.

Svaret som jag skrev till Hyugens på andar, änglar och demoner, där han också ställde in de här bilderna fick inte stå kvar. JRSN har till och med gjort nya sajtregler, bara för min skull. Bland de personer som undanbedes befinner sig beteckningen "vetenskapsfanatiker". Fanatiker är galningar och i deras värld är det inte dom som är galningarna, utan folk som refererar till vetenskap utan att ljuga.

Att sprida flum och fejkinformationer är tillåtet på sajten, men seriös vetenskap som vederlägger flum och fejk är förbjudet.  Vissa regler gäller tydligen bara för mig och Fata Morgana, för Hyugens får ju tillskriva mig enfald för att jag inte delar hans vansinne.

Säkert ser dom mig och Fata Morgana som "sataniska krafter". JRSN skrev en gång ett inlägg där han jämförde människorna på jorden med jordens celler. För att använda mig om den jämförelsen så är det vi som tillsammans försöker att förhindra spridningen av ett virus och försöker att rädda så många liv som möjligt. Sen finns det cancerceller som agerar tvärt emot de friska cellerna. På så vis är det forumet som är tumören, JRSN och Hyugens som är cancercellerna och deras inlägg är metastaserna som de försöker att sprida ut.  I vanliga fall hänger jag inte ut folk på det här viset, men eftersom jag också blev uthängd, tar jag mig den friheten.

[Shamanens Ljus]
2020-05-18, 10:40
#29

Alltså jag saknar ord hur kan en del påstå att Corona är fejk och jag instämmer med pyttelite det är ett hån  mot dom drabbade men också vården som sliter dygnet runt för att hjälpa människor.

Tror ni som påstår att Corona är fejk att människor låtsas vara sjuka ? och alla anhöriga sen som förlorat sina nära och kära i sjukdomen hur tror ni dom känner när dom läser ord att Corona är fejk.

Skulle ni kunna säga dom orden rakt upp i ansiktet på någon drabbad att den sjukdom han eller hon har är fejk ?

Huygens
2020-05-18, 17:08
#30

Dr Rashid Buttar (allmänläkare) varnar för att bli mikrochippad av myndigheterna med falska löften om att bli "skyddad" mot fejksjukdomen "COVID-19".

(YT/VideoAdvice, 2020-04-30, 6 min)

Condor
2020-05-18, 18:00
#31

#30

Hyugens, ta av foliehatten och sluta att ljuga i det andra forumet att du skulle ha kallat mitt inlägg enfald, när du tillskrev mig personligen det.

Pyttelite
2020-05-18, 18:32
#32

Återigen här finns information om Mr Buttar. Han har dessutom har fått varningar för felbehandlingar. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rashid_Buttar Ps. Mr Buttar är naturligtvis inte allmänläkare. Ds. Mer om Mr Buttars väg till berömmelse: https://quackwatch.org/consumer-education/nonrecorg/abcmt/


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


FataMorgana
2020-05-18, 19:17
#33

#30  

Snälla Huygens, sluta att ljuga på den andra sajten. Om du kallar Condos resonemang för enfald är det mycket väl en fråga om person och ingen sakfråga eftersom det är han som person som resonerar. Men det var inte allt, för du tillskriver honom en massa andra saker också, som att läsa med knäskålarna och att han skulle komma med floder av felaktigheter fast det är du  som kommer med dem. 

Det skulle ju inte vara ett problem om ni skulle skriva att det bara handlar om hypoteser och teorier och att det bara är vad ni funderar och spekulerar över, det här med Corona om det skulle vara fejkat eller inte, men när det hävdas en massa saker som inte stämmer, som t.e.x att viruset inte skulle ha isolerats och att det skulle vara bevisat att viruset inte existerar och att du sen låtsas som att det skulle existera vetenskap som stöder detta blir det helt fel. Då blir det oärligt och kallas för fake news. 

Vet egentligen inte varför jag skriver det här, för du kommer säkert inte att ta till dig det, men när du undrar över vilket syfte vi har när vi skrev på den andra sajten så vill jag bara säga dig, att syftet var för att få er att vakna upp och se sanningen och för att på något sätt få er att sluta sprida fake news om corona viruset. För Condor och mig är det ni som är under inflytande av "demoniska" makter och ni som förvillar folk och driver en destruktiv agenda och inte dom som ser corona som det virus det verkligen är. Jag gör endast det som i mitt hjärta känns rätt, dvs försöker så gott jag kan med att lyfta fram sanningen till ljuset. Men jag tror ändå att det inte finns någon här som tror på vad ni skriver om viruset, men man kan ju aldrig veta, så därför skriver jag och inte i något annat syfte.

FataMorgana
2020-05-18, 19:19
#34

#32 

Bra att du tar fram dessa informationer. Tack för det!

Annons:
DesK
2020-05-18, 19:33
#35

Mycket bra skrivet av er, Pyttelite och FataMorgana! Huygens, det här är en sajt om alternativmedicin inte om diverse konspirationsteorier och fake news, så sluta sprida din förfärliga dynga här! Det du sprider är och förblir fake news och konspirationsteorier!

Désirée
Afghan lives matter

Huygens
2020-05-19, 07:07
#36

DesK, om du struntar i bevisen och inte ifrågasätter myndigheternas lögner, hur kan du då säga något sådant? Du ignorerar ju elektronmikroskopifoto, trots att du har egna ögon att se med.

Du har bara polemik och uttryck av smutskastning att komma med.

För ett par veckor sedan fanns det flera sjuksköteskor i New York, USA, som på youtube berättade hur sjukvården lät döda patienter för att hålla uppe dödssiffrorna i fejksjukdomen "COVID-19". Jag såg 10-tals uppladdade videor där sjuksköterskorna talade.

Mitt intryck av informationen är att dödsmaskinerna används på influensasjuka, och 5G-strålade, för att pumpa in och suga ut luft tills lungskador uppstår.

Idag har dom flesta sjukssköterskevideorna raderats på uppdrag av Big Pharma. Låt patienterna bli felbehandlade och dö, ingen ansvarig bryr sej, ja, det låter otroligt. Patienterna ges insulin mm.

Även om videorna fortfarande laddas upp raderas dom i en rasande fart av youtube, facebook, vimeo m fl. Jag lämnar några länkar till sjuksköterskorna som klarat sej, så kan ni se med egna ögon, höra med egna öron, sjuksköterskornas berättelser.

(YT/First Amendment, 2020-04-26, 10 min)
(YT/Dolly Ridings, 2020-04-30, 10 min)

(YT/New WWE, 2020-05-04, 24 min)
(BC/C2K, 2020-05-04, 24 min)

DesK, blundar du för dom här sjuksköterskornas vittnesmål också?

DesK
2020-05-19, 09:32
#37

DEN HÄR TRÅDEN HANDLAR OM BEHANDLING AV COVID-19! Må vara att det är en tveksam behandling. Det är ett mycket fult hån mot alla som drabbas av sjukdomen och alla som jobbar inom vården att påstå att sjukdomen inte existerar. Sådana konspirationsteorier finns det nog andra sajter att lägga ut dem på, men inte på den här sajten som handlar om alternativbehandlingar.

Désirée
Afghan lives matter

FataMorgana
2020-05-19, 10:11
#38

#36  

Du har inte kommit med ett enda bevis för någonting utan du har blivit hjärntvättad och grundlurad. Sådana där videon kan vem som helst ladda upp och säga vad som helst i. Det bevisar absolut ingenting och du ser inte ens hur ologiska dina argument är. Varför skulle Big Pharma ge uppdraget att ta livet av sina bästa kunder tex? Och om folk ändå blir sjuka och dör av 5G så varför skulle dom ta livet av dom som ligger på sjukhus? Du ser, du pratar så mycket goja att jag snart inte vet vad som skrämmer mig mer, Corona eller vissa människors dumet och vilken skada den dumheten kan ställa till mig. Så snälla sluta att sprida dina dumheter här. Ingen tro på dem.

Condor
2020-05-19, 10:27
#39

#36

Hyugens, det är ingen som "ignorerar elektronmikroskop"  men elektronmikroskopet visar inte det som du hävdar att det ska bevisa.

Det är heller inget bevis om ni, som tror på de här dumheterna,  gör videos och länkar til varandra, "som bevis". Några vetenskapliga referenser har du inte för dina påståenden.

Det är ingen smutskastning att hävda att du sprider dynga, för det är en korrekt beteckning för dina inlägg. 

Att dessa videos raderas har en bra anledning. Det är farligt att sprida den här dyngan för det kan leda till mer dödsoffer om ett antal människor är så dumma att tro på det.   Att folk sprider sådana här dyngor kommer att leda till nya lagar för övervakning av internät och personer som använder sig av internät. 

Men jag ser att din tro (eller är det vanföreställning?)  är så orubblig du är resistent mot argument, fakta och logiska resonemang.  

Jag ser att du även tillskriver folk smutskastning, som inte kastar smuts, utan som bara inte sväljer dyngan som du sprider.  Jag ser att du är så ansvarslös att du inte ens funderar på skadorna som du kan orsaka om du har fel.  Det är skador som kan leda till döden för ett antal människor. Men det bryr du dig väl inte om. Är det friskt?

[Shamanens Ljus]
2020-05-19, 17:44
#40

Polemik , hmmm 🤔

Den står  ni så bra för själva ni som bedriver konspirationsteorier och falsk information  😉

Magi-cat
2020-05-20, 08:23
#41

Det finns kanske bättre tester inom lukthåll? 😎🐶

Hundar kan lukta sig till coronavirus! (Artikeln är på finska. Jag google-översatte.)

https://yle.fi/uutiset/3-11358771?fbclid=IwAR3z1nnZ8VrNcH2RboYiEI7sJRzxRXV9eRwCbRvBgq0-JfwETHMErHbw6wU&utm_campaign=yleuutiset&utm_medium=social&utm_source=facebook


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Annons:
[Shamanens Ljus]
2020-05-20, 08:24
#42

Fantastiska hundar ❤️🐶

Condor
2020-05-20, 15:23
#43

Nu kan man nog återgå till trådens egentliga ämna, behandlingar mot det nya coronaviruset och man behöver inte syssla med att argumentera mot fejknyheter.

Enligt min åsikt finns det ännu ingen medicin som är så bra att man skulle kunna säga att nu återgår vi till normaliteten.  Det kommer säkert att ta över ett år tills det existerar ett vaccin för allmänheten.  När Trump sa "vi kommer att ha ett vaccin tills slutet av året" rättade en expert i regeringen till honom och sa, inte ens om vi skulle ha ett vaccin nu, skulle vi inte kunna vaccinera alla i slutet av året. Det finns för lite flaskor, sprutor och ingen plan om hur man delar upp vaccinet till folk.

Vi kan bara hoppas på en bra medicin. Behandling med antikroppar har visat sig ha en bra effekt, men den behandlingen kommer nog inte att bli tillgänglig för den breda massan.  Om viruset muterar behövs det nya antikroppar.

Bäst chancer ger jag medicinen som den österrikiska genetikern Josef Penninger har uppfunnit och som just testas i flera länder. Den kallas APNO1. Penninger är genetikern som upptäckte genet som koderar proteinet som viruset använder som "dörr" in till cellen. Pga det kunde man utveckla en medicin redan mot det första SARS viruset. Penninger själv säger att det inte kommer att finnas en mirakelmedicin, men jag tycker att verkningsprincipen av hans medicin låter väldigt hoppfull.

Medicinen imiterar "dörren" som viruset använder sig av för att komma in i cellen. För viruset är det som om det skulle stå framför 1000 dörrar, men bara en leder in i  cellen.  Dessutom har den en skyddande effekt för lungorna.  För ett par månader sa han att medicinen kanske redan skulle kunna komma ut den här sommarn, men det var nog väldigt positivt tänkt. Men kanske på hösten?

[Shamanens Ljus]
2020-05-21, 16:34
#45

Personligen är jag väldigt emot medicinering och vaccinering men har fått ändra inställning på senare år men självklart kan jag lösa olika åkommor  med alternativa nyttigare saker så gör jag det men här står vi inför ett nytt faktum som inte enbart gäller oss själva oavsett vilka värderingar vi har för här är vi alla inblandade globalt.

Vi har ett virus som vi inte är  immuna mot och kommer ett vaccin kommer jag att ta det för här kan man inte enbart tänka på sig själv man måste se  andra i sin omgivning  också vad gäller smittrisk, hälsa som vi ser är på liv och död så den som protesterar mot ett vaccin  när det gäller såna här virus som Corona  den har helt tappat medmänsklighet och här måste alla ta ansvar och hjälpas åt att stoppa spridningen och det går inte att enbart tänka på sig själv för gör man det så kan man utsätta andra för allvarliga risker  så jag hoppas hoppas innerligt medicin eller ett vaccin kommer snart .

Här önskar jag att beslut tas om tvångsvaccinering och det är ord jag har svårt att skriva men nu handlar det om oss alla globalt och även om jag själv är trygg i andens eviga existens och inte känner rädsla för varken död eller sjukdom så har jag faktiskt ett ansvar till alla dom medmänniskor jag möter och jag ska inte utsätta andra för risker om jag på något vis  kan undvika.

Här sätter Universum oss på prov, tänker vi enbart på oss själva eller har vi en medmänsklighet att alla hjälpas åt för att komma tillrätta med det här även om det går emot värderingar som vi personligen har men vi är inte ensam och vi måste tänka på alla människor som vi har omkring oss 🌺

#44 Intressant artikel och vi får innerligt hoppas att någon/några kommer fram till en lösning för det här både mediciner och vaccin så människor får blir friska och dödsantalen kan sjunka Hjärta

Wizbot
2020-05-21, 19:47
#46

Angående just alternativa behandlingar. Fläderbär har ju tidigare visat med vetenskapliga mått kunna förkorta vanlig influensa men i början av den här pandemin uttrycktes en oro för att det kunde förvärra svår Corona. Fläderbär verkar genom att det aktiverar cytokinerna i immunförsvaret och att en av dödlighetsfaktorerna inom Corona just är överaktivt immunförsvar som i vissa fall lett till sk cytokinstorm. Vet ni om det skrivits något nyare om detta? Tänker också att det kanske ändå skulle kunna vara en lämplig behandling för personer med bekräftat lågt immunförsvar eller liknande?

Condor
2020-05-22, 10:54
#47

#46

Det där med cytokinerna håller på att undersökas.  Problemet med corona är att det ofta leder till en cytokinstorm (överreaktion), som orsakar lunginflammation och celldöd. Cytokinerna verkar att ställa till större skador än själva viruset.

I Tyskland, universitetskliniken Erlangen har man testat 1000 personer på antikroppar mot covid-19.  Medan 4 % av medicinskt peronal och 2 % av icke medicinskt personal hade antikroppar mot viruset, hade ingen av de som led av immunsjukdomar och som tog cytokin hämmande mediciner mot deras sjukdom antikroppar. Det verkar som om dessa mediciner bekämpar sjukdomen i ett så tidigt stadium att kroppen inte bildar antikroppar, enligt artikeln:

https://pflege-professionell.at/de-entzuendungshemmende-medikamente-schuetzen-vor-covid-19

Men jag undrade, om det är så att det inte bildas antikroppar, vad är det då som tar död på viruset? Kan det hända att de som hade immunsjukdomar var så försiktiga att de inte smittades? 

Sen hittade jag en annan artikel, där jag läste att cytokiner som bildas och som hamnar i receptorerna av immunceller deaktiverar vissa typer av immunceller och det har visat sig att covid-19 patienter har brist på lymfocyter:

https://www.scinexx.de/news/medizin/corona-welche-rolle-spielt-der-cytokinsturm/

Slutsats:  Om cytokinerna hämmas och inte deaktiverar immunceller, kan kroppen försvara sig bättre mot viruset med hjälp av immunceller som T-celler, B-celler, Makrofager. Viruset bekämpas av immunceller innan kroppen ens behöver att bilda antikroppar.  I så fall har man heller ingen immunitet efter en infektion.

Men hur som helst, det här måste undersökas bättre för att dra säkra slutsatser. Men jag skulle i alla fall inte ta någonting som aktiverar cytokiner.

Pyttelite
2021-09-11, 13:41
#48

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Mikael Nordfors, känd som ”analdoktorn”, utför behandlingar som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Nu blir han av med sin läkarlegitimation.
Annons:
DesK
2021-09-11, 14:08
#49

#48 Inte en dag för tidigt! Han borde ha blivit av med sin läkarlegitimation för länge sedan!
Obs! Jag har återpublicerat de inlägg som har blivit bortröstade, därför att tråden annars blir konstig, det är ju flera svar och kommentarer till konspirationsteorierna här i tråden. De 2 som har hävdat olika konspirationsteorier är avstängda från sajten och kan därför inte kommentera här längre.

Désirée
Afghan lives matter

  • Redigerat 2021-09-11, 14:44 av DesK
[Borttaget]
[Borttaget]
2021-09-11, 14:44
#50

Inlägget är borttaget

Magi-cat
2021-09-11, 20:33
#51

"anusmassage". Vidrigt det som framkommer om den här typen!


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Pyttelite
2021-09-26, 09:10
#52

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Trots att ”Analdoktorn” Mikael Nordfors har förlorat sin läkarlegitimation fortsätter han att sälja telefonkonsultatione
Magi-cat
2021-09-26, 09:15
#53

Tveksam till att han ges publicitet så där! Blekmedel … Hoppas verkligen ingen läser det och provar!😮


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

DesK
2021-09-26, 09:27
#54

Mycket tveksamt att ge honom sådan publicitet!

Désirée
Afghan lives matter

Upp till toppen
Annons: