Annons:
Etikettövrigt
Läst 1117 ggr
[Hukanson]
2019-09-25, 22:31

Utredning om integrativ medicins framtid

Regeringen har beställt utredning om den komplementära och alternativa medicinen och vårdens framtid i Sverige. I juni kom utredningen med ett förslag.  Se texten nedan. WHO och Karolinska Institutet däremot är pådrivande med forskning om integrativ medicin.  Det ligger en ny definition i begreppet. Inte komplementär eller alternativ utan integrativ.

"Bestämmelser om utövande av komplementär och alternativ vård är i dag infogade i patientsäkerhetslagen. Vi föreslår att de samlas i en ny lag, lagen om vissa begränsningar i rätten att yrkesmässigt utföra vård.

Det nuvarande förbudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla cancer, epilepsi och diabetes ersätts med ett generellt förbud att behandla allvarlig sjukdom och omfattar då både somatiska och psykiska sjukdomar. Medan det ska vara förbjudet att behandla dessa sjukdomar i sig, ska symtomlindrande åtgärder vara tillåtna.
Det ska vara förbjudet att utreda och behandla sjukdomar hos barn under 15 år och sjukdomar i samband med graviditet, detta oavsett sjukdomens svårighetsgrad. Symtomlindrande behandling för barn och gravida ska dock vara tillåten.
Det ska vara förbjudet att behandla vissa smittsamma sjukdomar, liksom att utföra kirurgiska ingrepp och provtagningar som medför fullständig penetration av kroppens samtliga hudlager, ge allmän bedövning och injektioner utanför hälso och sjukvården. Vissa förbud i dagens lagstiftning ter sig föråldrade och kan utmönstras.
De straffbestämmelser som finns i patientsäkerhetslagen överförs väsentligen oförändrade till den nya lagen. Dock ska det i den nya lagen ingå en bestämmelse om straffansvar för den som inte bara uppsåtligen utan även av oaktsamhet orsakar skada eller fara för skada. Bristande kunskaper eller erfarenhet ska inte befria från ansvar."

Öka kunskap om integrativ vård  https://ki.se/nvs/forskargrupp-integrativ-vard
Inrätta en professur i integrativ medicin  https://www.dagenssamhalle.se/debatt/inratta-en-professur-i-integrativ-medicin-26852

Annons:
Magi-cat
2019-09-26, 08:45
#1

"Medan det ska vara förbjudet att behandla dessa sjukdomar i sig, ska symtomlindrande åtgärder vara tillåtna."

"Symtomlindrande behandling för barn och gravida ska dock vara tillåten."

Vilken gruvlig bannbulla drabbar den som oavsiktligt och oförhappandes begår brottet att bota någon?


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

[Hukanson]
2019-09-26, 09:00
#2

Det är absurt att säga till en holistisk terapeut att bara göra en symptomlindrande behandling. Hela "vitsen" med att gå till en holistisk terapeut är ju att få en behandling som tar hela problemet i beaktande och försöka finna kroppens egna energier att bota sig själv. Om personen har en tumör eller elakartad infektion går behandlingen ut på att stärka kroppens läkande krafter och om det lyckas helt kallas det framgångsrik healing eller helbrägdagörelse. Detta kan vara sällsynt att uppnå men inte omöjligt. Tanken att en sådan behandling skulle vara skadlig är svår att förstå och alla terapeuter har grundläggande medicinsk utbildning.

Det finns naturligtvis behandlingar som mer syftar till allmän lugn och harmoni. De hjälper ju också till i ett holistiskt perspektiv. Man kan naturligtvis säga att en svår sjukdom ger många symptom som sömnsvårigheter och depression eller liknande och att de är önskvärt behandlingsbara vilket oftast är orsaken till att man tar en komplementär eller alternativ behandling. Men utan en holistisk förståelse blir det en sämre behandling.

Magi-cat
2019-09-26, 09:08
#3

Om vi håller till symptomlindrande behandlingar och lugn och harmoni (vilket är nog så viktigt) så kan de ju också råka "hjälpa". Vilket ur patientens synpunkt måste betraktas som positivt.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

JonasDuregard
2019-10-15, 13:37
#4

#1 "Vilken gruvlig bannbulla drabbar den som oavsiktligt och oförhappandes begår brottet att bota någon?"

Det handlar egentligen inte om vad man gör utan snarare om vad företag ska få skriva i sin marknadsföring. Tycker du det ska vara OK att skriva att man kan bota vad som helst eller bör det finnas begränsningar?

JonasDuregard
2019-10-15, 13:41
#5

#0 "Det nuvarande förbudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla cancer, epilepsi och diabetes ersätts med ett generellt förbud att behandla allvarlig sjukdom och omfattar då både somatiska och psykiska sjukdomar."

🥳

Hög tid. Särskilt psykiskt sjuka är otroligt utsatta för kvacksalveri. 

"Medan det ska vara förbjudet att behandla dessa sjukdomar i sig, ska symtomlindrande åtgärder vara tillåtna."

Känns ju som ett kryphål stort nog för en elefant. Är lagstiftarna naiva om hur listiga kvacksalvarna är?

Condor
2019-10-15, 15:12
#6

#5

Kryphålet är tillräckligt stort för att vem som helst som inte BOTAR  en sjukdom eller lovar bot kan fortsätta sin verksamhet precis som nu. Men det är ju inget fel, för de som lovar bot är de som är oseriösa. Men om någon råkar bli botad av symptomlindrande åtgärder kan behandlaren bli dömd, om kausaliteten mellan de symptomlindrande åtgärderna och boted kan bevisas. Men då biter sig hunden själv i svansen.

Den absolut största delen av behandlinger av sjuka, både allmän sjukvård och alternativt är faktiskt behandlingar för att lindra symptomer och att leva bättre med en sjukdom.

Sjukvården botar ju heller inte så värst mycket.  Vem som har diabetes får Insulin som symptomlindrande åtgärd, men blir inte botad. Samma med sköldkörtelunderfunktion. Man får hormoner som sköldkörteln själv inte kan tillverka. För högt blodtryck får man blodtrycksänkare, men blir inte botad från det som orsakar högt blodtryck.  Mot förkylning och flunsa existerar heller inget botmedel, utan bara symptomlindrande mediciner.

Det var ett par exempel av de vanligaste sjukdomarna och det existerar heller inga alternativa botmedel mot dessa. Men komplementärmedicinen ser på hela människan och förmedlar medvetenhet av det som patienterna själva orsakar, dvs. livsstil, kost osv. Det är en lucka som komplementärmedicinen kan täppa till.  För de flesta läkare är det enklare att skriva ut mediciner än att förmedla patienten om hur han ska leva och äta. Mycket mer än "rök inte" och "drick inte" har de flesta läkare inte på lager.

Annons:
Pyttelite
2019-10-15, 17:57
#7

Skillnaden är att skolmedicinen avhjälper livshotande tillstånd både avseende insulin och blodtryckssänkande medel. Alternativen är för tidig död i värsta fall eller ett mycketbegränsat liv. Rödbetsjos i all ära men det är gå med extrema blodtrycksvärden som överlever tack vare en klunk dricka. Däremot om blodtrycket handlar om stressrelaterade orsaker kan både samtalsterapi och massage hjälpa.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Condor
2019-10-15, 18:06
#8

#7

Det är ju inget fel att ge insulin om man inte kan bota diabetes, men om det handlar om diabetes 2 kan man nog förbättra situationen och minska på insulinet (kanske inte ens behöva det) om man äter rätt, tränar, går ner i vikt och tar ett par hjälpfulla kosttillskott.  Men vad jag egentligen vill säga är att det alltid talas om att "bota" sjukdomar när det är på tal om alternativa metoder (mest att de inte botar) utan att tänka på att skolmedicinen heller inte botar så värst mycket.

Pyttelite
2019-10-15, 18:20
#9

Problemet är att många alternativa metoder saknar tillförlitlighet. I de fall när man ändå ”självläker” och att biverkningarna är få saknar det betydelse men när de sätts in vid livshotande tillstånd eller vid allvarliga sjukdomar som enda behandlingsform om det inte är i palliativt syfte är det förskräckligt - även akupunktur har biverkningar och kan vara dödande.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


JonasDuregard
2019-10-15, 20:56
#10

#6 "Men om någon råkar bli botad av symptomlindrande åtgärder kan behandlaren bli dömd, om kausaliteten mellan de symptomlindrande åtgärderna och boted kan bevisas."

Nej. Hur har du fått för dig det?

"Den absolut största delen av behandlinger av sjuka, både allmän sjukvård och alternativt är faktiskt behandlingar för att lindra symptomer och att leva bättre med en sjukdom."

Vill du redovisa siffror på det? Eller är det mer din magkänsla? Hur räknar du ens? Antalet behandlade patienter? Antalat behandlingar? 

Rätt stor andel av alla sjukdomar går över av sig själva, så att behandla symptomen är tillräckligt och ofta det enda som står till buds. 

"Sjukvården botar ju heller inte så värst mycket."

Mer än alla andra tillsammans i alla fall.

JonasDuregard
2019-10-15, 20:59
#11

#8 Tror du att det är alternativare som hittat på de råden? Här kan du läsa under rubriken"Vad kan jag göra själv?":

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/diabetes/diabetes-typ-2/

Blev 1177 komplementärmedicin nu, eller hur fungerar det egentligen? 🤔

Jag tycker det ser ut nästan som sjukvården redan är väl bekanta med de självklarheter du rabblar upp. Eller?

JonasDuregard
2019-10-15, 21:04
#12

Det finns också rätt många sjukdomar som helt diagnosticeras helt av symptom som uppvisas (de flesta psykiska sjukdomar till exempel) så om symptomen behandlas framgångsrikt har man inte längre sjukdomen, och är alltså botad. Hur räknar du de?

Condor
2019-10-16, 10:38
#13

#9

Många skolmedicinska behandlingsformer saknar också tillförlitlighet, men används ändå i brist på annat. Sen ska ju komplementärmedicin inte ersätta skolmedicin vid allvarliga livshotande tillstånd, för namnet säger ju att det ska komplementera skolmedicinen och inte ersätta den.

Akupunktur är INTE dödande, men det kan vara dödande att göra fel, t.ex. att skada organ med nålar, men i vanliga fall sticker man inte nålarna så djupt  att det kan hända.  Samma sak kan hända om en läkare ger sprutor.  En luftbubbla i en spruta kan vara dödande.

Annons:
Condor
2019-10-16, 10:49
#14

#10

"Nej. Hur har du fått för dig det?"

Står det inte i lagen att man inte får bota, utan bara lindra symptom? Man kan ju lätt säga att man bara lindrar symptom, medan man syftar på att bota.

"Vill du redovisa siffror på det? Eller är det mer din magkänsla? Hur räknar du ens? Antalet behandlade patienter? Antalat behandlingar?"

Vad behöver du siffror för? Jag menar antal sjuka och de sjukdomarna som jag nämnde som exempel är bland de vanligaste. Kan du nämna siffror på folk som blir botade av piller?  Jag känner många sjuka människor, som hämtar stora kassar mediciner från apoteket, men jag känner inte en enda som har blivit botad av dem. Känner du en enda som har blivit botad från en sjukdom med hjälp av tabletter? Men du skriver ju själv att symptombehandling ofta är det enda som står till buds.

"Mer än alla andra tillsammans i alla fall. "

Verkligen? Har du siffor på det? Jag känner fler som har blivit botade med hjälp av alternativmedicin än av piller.

Condor
2019-10-16, 10:54
#15

#11

Den ytliga beskrivningen som du länkar till känner ändå alla till.  Det står ju inte ens i länken vad man bör undvika. Det där skulle jag heller inte beteckna som komplementärmedicin.

Men om du arbetar ut en dietplan för en viss sjukdom, kanske med olika kosttillskott, i så fall är det enligt vofarnas åsikt alternativmedicin: https://www.vof.se/skepdic/alternativmedicin/

Det står i länken "paramedicinsk läkekonst".  I den kategorin ingår dietister.

Condor
2019-10-16, 10:59
#16

#12

Så länge man måste ta medicinen är man inte botad. Psykiska sjukdomar är ett bra exempel på symptomlindring med hjälp av mediciner. Känner du ett enda fall där medicinerna har botad en psykisk sjukdom? Jag känner bara folk som blev botade av andra åtgärder.

JonasDuregard
2019-10-16, 11:06
#17

#14 "Står det inte i lagen att man inte får bota, utan bara lindra symptom?"

Finns ingen lag, bara en utredning vad jag vet. I den står det "behandla". Du kan läsa #0. Och vad lagar innebär kan så klart inte avgöras genom att plocka ut och misstolka enskilda meningar. 

"Man kan ju lätt säga att man bara lindrar symptom, medan man syftar på att bota."

Ja. Det handlar som sagt om hur man säljer snarare än vad man gör. 

"Vad behöver du siffror för?"

När någon påstår "X är mycket vanligare än Y" eller liknande, så använder man siffror för att jämföra.

"Jag känner många sjuka människor, som hämtar stora kassar mediciner från apoteket, men jag känner inte en enda som har blivit botad av dem."

Räknar man antalet piller är givetvis de som man behöver ta under lång tid vanligast. Men känner du verkligen ingen som tagit en antibiotikakur? Det är ganska vanligt. 

"Känner du en enda som har blivit botad från en sjukdom med hjälp av tabletter?"

Ja. Men vilka jag eller du känner säger inte så mycket om hur sjukvården fungerar. 

#15 "Den ytliga beskrivningen som du länkar till känner ändå alla till."

Ändå innefattar den allt det du nämnde. Allt det du hävdar att sjukvården inte känner till eller bryr sig om eller något. Underligt. 

"Men om du arberar ut en dietplan för en viss sjukdom, kanske med olika kosttillskott, i så fall är det enligt vofarnas åsikt alternativmedicin:"

Nej, du har missförstått det där. Ett tips: Om du läser något som du tolkar som något helt åt fanders fel, börja med att fråga "är det verkligen så här du menar". Många sådana här missförstånd kan undvikas då 👍.

Hur som helst, om du inkluderar massor av saker som redan finns i sjukvården i alternativmedicin blir ju begreppet, och hela den här diskussionen, meningslös.

Condor
2019-10-16, 13:16
#18

#17

Jag talar om lagen som planeras pga den nya utrecningen:

"Det nuvarande förbudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla cancer, epilepsi och diabetes ersätts med ett generellt förbud att behandla allvarlig sjukdom och omfattar då både somatiska och psykiska sjukdomar. Medan det ska vara förbjudet att behandla dessa sjukdomar i sig, ska symtomlindrande åtgärder vara tillåtna. "

Den ytliga beskrivningen i sidan som du länkade till innehåller inte allt. Som sagt, står det inte ens vad man bör undvika eller minska, utan bara "vad som är bra att äta".  En dietplan ser lite annorlunda ut. Det finns mycket som man ska ta hänsyn till. T.ex. vilka fetter, vilka kolhydrater man ska äta eller undvika och hur mycket man ska äta av dessa . Att kanel är bra har man tydligen glömt att nämna. Man kan komplettera med kosttillskott som är bra för diabetes 2, t.ex.  krom, zink, d-vitamin och olika antioxidanter. Då blir det i alla fall "alternativt".

Jag tolkar inte vad vofarna skriver, utan läser vad de skriver och de skriver att paramedicinsk läkekonst är alternativmedicin. Dietister ingår i den kategorin, så om dom inte menar att dietister sysslar med alternativmedicin bör dom nämna vilka undantag som är menade. Men kanske de inte ens själva vet vad den kategorin omfattar?

JonasDuregard
2019-10-16, 14:14
#19

#18 Sidan du länkar till är skriven av någon som tagit sig an att göra det ideellt. Den har inte granskats och röstats igenom på något årsmöte och den kan inte betraktas som något principdokument för någon grupp. Den är inte heller avsedd att vara en heltäckande avhandling som täcker varje tänkbart undantag och definitionsfråga, utan en kort allmän introduktion. 

Om du hittar ett ord i den som är slarvigt valt är det möjligen helt enkelt för att det är slarvigt valt, eller för att skribenten inte räknat med att någon skulle anstränga sig så för att missförstå den.

Condor
2019-10-16, 14:48
#20

#19

Det har ingenting med missförståelse att göra, utan som du själv skriver, slarv av författaren. Jag förstår artikeln precis så som den skrivs helt utan att anstränga mig. Om författaren menar något annat än vad han skriver, har det ingenting med min förståelse att göra.

Jag är inte medveten om vofarnas hirarki och röstningar på årsmöten. Jag ser bara att artikeln hamnar på vof´s hemsida och att det tydligen hamnar fel informationer där. Mitt intryck är att författaren inte vet vad han skriver om.

Annons:
Upp till toppen
Annons: