Annons:
Etikettövrigt
Läst 1230 ggr
allhealing
2012-09-23, 20:29

Allting i samverkan

Vilken plattform grundar du dina beslut på? Oavsett vilket förändring det är man ska genomföra gäller det att ta reda på hur det aktuella läget uppstod. Vilka beslut låg till grund för den verklighet som idag existerar? Kunskap är avgörande när det kommer till att forma den verklighet man önskar befinna sig i. Det är därför viktigt att ta reda på vilken kunskap det är som legat till grund för de beslut som fattats och som därefter lett till den verklighet man idag befinner sig i.Från vilket perspektiv byggs den plattform upp vi idag kallar verklighet? Vilka tankar och ideér ligger bakom skapandet av denna plattform?

Under ett antal tusen år har mänskligheten gått från att vara en mellan kontinenterna i separation från varandra till en allt mer globalt i förening sammansatt enhet. Detta har lett till ett utbyte av möjligheter som innan denna förening existerade inte var möjlig att uppnå. Oavsett om det handlar om ett utbyte av varor och tjänster eller ett utbyte på så många andra plan har detta lett till en allt mer globaliserad värld och verklighet där vi inte längre kan leva i förnekelse eller okunskap av det vi tidigare inte kände till.
På samma sätt fungerar det när vi som individer såväl som grupp utvecklas genom livet. Vi kan välja att använda oss av sedan länge beprövad sanning samtidigt som vi kan välja att ta till oss ny kunskap. Det är när påståenden att viss kunskap är mer korrekt än annan kunskap som en djupare analys av varför det skulle vara sant behöver göras. Ett samhälle som bygger lagar gör det baserat på vart i samhällets utveckling man befinner sig. Är det ett nyligen upprättat samhälle sprunget ur mindre byar? Är det ett flertusenårigt samhälle? Eller har samhället existerat i tiotusentals år? Beroende på när i tiden och baserat på den medvetenhet som då rådde kommer varje samhälle att utforma sin unika praxis. Det existerar därför ingen bättre eller sämre väg att gå, det existerar dock det val varje samhälle väljer att följa som sin praxis.

Den praxis det samhälle vi idag valt att leva efter i västvärlden baseras delvis på vetenskap som framforskats för många århundraden sedan. Hur denna vetenskap framforskats baseras på den kunskap som då existerade på hur vi då observerade den verklighet vi uppfattade oss i vara sann just då.   Dåtidens vetenskapsmän offentliggjordes därför betydligt oftare om forskningen var i överensstämmelse med hur dåtidens samhällsform tillät. Ett starkt fokus låg på hur det från ett vetenskapligt perspektiv gick att bevisa hur någonting var verklighet eller inte. Hur detta vetenskapliga perspektiv utformats var det få som ifrågasatte.

Modern hjärnforskning hjälper oss idag förstå att den verklighet vi sedan lång tid använt oss av och byggt upp vårt samhälle runt till stor del bygger på hur vi med vår vänster hjärnhalva uppfattar det vi kallar verklighet. Den delen av vår hjärna är duktig på att beskriva verkligheten i form. Form uppstår när man använder sig av formbegrepp såsom tid och rum. Oavsett vilket rum vi stiger in i består det av ett djup, såväl som höjd och bredd. När vi går genom rummet går även tiden framåt. Även rymden är ett rum. Utifrån detta sätt att observera universum bygger i praktiken all den vetenskap vi idag använder oss av. Det är därför en vetenskap som favoriserar en del av hjärnan samtidigt som den bortser från de perspektiv andra delar av hjärnan samtidigt förser oss med.

Detta har idag lett till att forskning som bedrivs och som framöver kan leda till nya vetenskapliga upptäckter censurerar information som existerar om den inte kommer från och därmed är begriplig av vänster hjärnhalvas förmåga att uppfatta det som sker.

Oavsett vad det är man gör har man när man befinner sig i detta sätta att observera verkligheten på investerat mängder tid i sitt liv för att åstadkomma resultat. Oavsett om dessa resultat grundar sig på studier, arbetsliv, avancemang, priser, pokaler, ära, berömmelse, är dessa enbart några av de egenskaper som vänster hjärnhalva ger oss i form av belöning. Det är därför enkelt att förstå att förändring från ett sådant inlärt beteende inte alltid är det som står högst upp på vår önskelista när det kommer till förändring. Vi vet vad vi har men vi vet inte vad vi kommer att få är ett argument som ofta används i den inre dialog så många för i sitt medvetande. Tro därför inte att just du fungerar annorlunda. Förändring kräver just förändring. Om man med förändring menar förändring inom de ramar man idag verkar. Ja då är det ingen förändring utan istället en uppdiktad förändring utan djupare avsikt än kvarstannande i det nuvarande tillståndet men ändock från ett nytt perspektiv.

Förändring på ett djupare plan kräver tillförandet av ny sedan tidigare ej använd kunskap eller visdom. Det är då och först då som tillväxt på ett djupare plan blir möjligt att uppnå. Idag vet vi baserat på modern hjärnforskning att det i vår hjärna existerar flera olika perspektiv på hur vi uppfattar det vi kallar verklighet. Ett av dessa perspektiv som vi använde och fortfarande använder oss av när vi utformade och idag förfinar sedan tidigare upptäckt kunskap och nyupptäcker nya vetenskapliga tankar och ideér går att härleda till hur vänster hjärnhalva uppfattar det vi kallar verklighet.

Vänster hjärnhalva är väl dokumenterad och står för begrepp såsom tid och rum. Det är även väl känt att vänster hjärnhalva uppfattar form. Fysisk form uppstår ur begrepp av det som går att beskriva när tid och rum sammanvävs i en miljö som kallas tre eller fyrdimensionell. Längd, bredd och höjd utgör grundplattformen inom vilket det vi idag kallar vetenskap verkar. Dessa tre dimensioner förenat med begreppet tid möjliggör för förflyttning inom denna matrix formad av tid och rum.

Det är inom denna av vänster hjärnhalva projicerade miljö vi befinner oss och som vi idag använder oss av för att skapa ny såväl som bekräfta gammal kunskap. Den vetenskap vi idag använder oss av bygger därför på en missförstådd användning av hjärnans kapacitet eftersom ett sådant användande helt eliminerar övriga delar av hjärnans förmåga att presentera en verklighet från något annat perspektiv än det perspektiv vänster hjärnhalva är förmögen att greppa.

Det är därför enkelt att förstå att den världsbild vetenskapen gett och fortsätter ge oss är en sanning baserad på hur vi med en del av vår hjärna uppfattar det vi kallar för verklighet. Det är lika enkelt att förstå att den perspektiv andra delar av hjärnan ger oss inte presenterar sin bild av verkligheten inom de ramar vi idag använder oss av när vi utformar det vi kallar vetenskap.

Det är därför klokt att ställa sig frågan vilket beslut det var som låg till grund för den verklighet vi idag skapat om vi söker nya svar. För om frågan ställs och vetskap existerar om att den fråga man tidigare ställt sig grundat sig på sedan många århundraden och ibland årtusenden av kunskap är det därför inte dags att ställa frågan från ett nytt perspektiv? För om ny kunskap kombineras med gammal, blir beslutsunderlaget givetvis större. Mer kunskap skapar bredare möjligheter. Det är det som kunskap är, möjligheten att ta till sig all information och därför fatta nya beslut. Kunskap som når till botten kan framöver leda till visdom.

Frågan dagens vetenskapsmän och kvinnor ska ställa sig är därför inte när, var eller hur utan istället varifrån den vetenskap de idag forskar på härrör från? Vi söker hela tiden sanningen. Den djupare sanningen som döljer sig under ytan på dagens sanning. Och när vi finner denna sanning söker vi ännu ett steg närmre nästa sanningsnivå.

Visdom är föreningen med evighetens källa. Kunskap är vägen dit. Döm därför aldrig den som är av en annan åsikt än dig själv. För när du dömer andra baserar du din verklighet på kunskap, kunskap som är i avsaknad av den andra individens förståelse av verkligheten. Därmed är du ännu i avsaknad av evig kunskap som är visdom. För när du dömer på ett individuellt plan dömer du samtidigt dig själv i ett förenat tillstånd. Slå därför aldrig någon annan eftersom du på ett djupare plan även slår dig själv, såväl verbalt som fysiskt. Det är när insikten om att evigheten är den förenande plattformen som en större förståelse uppstår på såväl det individuella som gemensamma planet. Evigheten är för alltid evig medan separationen inte tror sig vara i förening även om det är en matematisk omöjlighet. Förnekelsen av att att evigheten existerar är därför kunskap under omvandling till visdom.

Kent Asp

kentasp.com
www.kentasp.com
www.MindKnowlogy.com

förändring är alltid en möjlighet

Annons:
Tuva-Lena
2012-09-24, 09:22
#1

Så kloka ord från dig, som vanligt allhealing!

En mening som jag fastnade för är den här:

"Det är därför enkelt att förstå att den världsbild vetenskapen gett och fortsätter ge oss är en sanning baserad på hur vi med en del av vår hjärna uppfattar det vi kallar för verklighet.."

Och eftersom det är vänster hjärnhalva som är den dominerande i vår världsbild, är det inte svårt att förstå hur mycket vi går miste om när vi inte utnyttjar andra delar av hjärnan för att utforska vår verklighet, eller hur?

Jättebra skrivet allhealing!Cool

"Att många tycker samma, betyder inte att dom har rätt.."

 

Ians
2012-09-25, 01:38
#2

Känner att jag behöver lite tid på mig för att läsa detta. Bokmärker o läser under veckan Flört

mayolica
2012-09-30, 22:35
#3

Jag känner oxå att jag vill lägga ner lite tid och läsa det ordendligt.

~ mayolica ~

Upp till toppen
Annons: