Annons:
Etikettövrigt
Läst 1906 ggr
allhealing
2012-12-20, 07:40

Vetenskapens moment 22

Tänk dig en vetenskap som bygger på den information en av våra hjärnhalvor förser oss med. Tänk dig en hjärna, kapabel att presentera olika perspektiv av en och samma verklighet. Förstå vad som händer när man bortser från en av hjärnans perspektiv och utifrån den andra hjärnhalvans begreppsvärld, och vad man därinom förstår, skapar det vi idag kallar vetenskap.

Tänk dig att en av dessa hjärnhalvor är blå och den andra gul. Den blå förser oss med samtliga nyanser av blått och den gula samtliga nyanser av gult. Det är först när vi i vårt medvetande länkar samman dessa två till synes helt separerade begreppsvärldar som en ny, tredje miljö uppstår. Genom att blanda det blå och gula perspektivet uppstår ett förenat grönt landskap. Detta landskap möjliggör för kommunikation och förståelse som när blått respektive gult var för sig verkar inom sin respektive världsbild inte är möjlig att observera och därmed inte heller förklara eller förstå.

Den vetenskap vi idag använder oss av har ett blått perspektiv. Det betyder att det inom det fält vårt fem sinnen är kapabel att observera går att skapa metoder och modeller för att observera vad det är som sker inom den förståelse av verkligheten våra fem sinnen möjliggör. Det är därför inom en blå vetenskap omöjligt att observera någonting annat än just det blå informationsflödet. Detta är det moment 22 dagens vetenskap befinner sig i.

Kent Asp

kentasp.com
www.kentasp.com
www.MindKnowlogy.com

förändring är alltid en möjlighet

Annons:
Ians
2012-12-20, 09:18
#1

Så fantastiskt Bra beskrivning! För just så är det! Tack Kent!

orsakverkan
2012-12-20, 12:43
#2

Hela resonemanget vilar på ett antagande omo hjärnan som saknar grund i såväl logik som i vetenskap. Premissen är lika förlegad som tron på att vi endast använder 10% av vår hjärna. Slutsatserna kan därmed inte bli annat än tveksamma.

allhealing
2012-12-20, 22:42
#3

#2

Det är enkelt att med blå logik, det som ryms inom den förståelse våra fem sinnen är kapabel att observera göra följande observation.

Våra fem sinnen är det som behövs för att skapa en miljö som består av tre dimensioner. Längd, bredd och höjd. Den fjärde dimensionen som är möjlig att observera i det rummet som uppstår är tid. Tid är den tid det tar att förflytta sig från en punkt till en annan i rummet.

Dagens formelsamlingar utgår från det här observationssättet när dessa formler skapades och verifierades med den här observationsmodellen.

Det är därför i högsta grad såväl observerbart som mätbart. Det är denna logik du utgår från när du möter det resonemang jag för.

Jag förstår att det är ett blått synsätt och jag välkomnar din uppfattning att det inifrån den blå modellen inte är möjligt att observera det jag beskriver. Det är det som är själva kärnan i min text. Och det verifierar du exemplariskt i ditt blå resonemang om att det jag skriver saknar såväl logik som vetenskap eftersom de observationer du respektive jag gör inte sker från samma plattform.

Slutsaten blir därför givetvis att det inom ett blått perspektiv är möjligt att observera blå information. Det är inte från ett blått perspektiv möjligt att observera vare sig gul eller grön information eftersom det spektrat saknas.

Det här handlar inte om vem som har rätt. Det handlar om att det existerar olika perspektiv att observera verkligheten från.

Kent Asp

kentasp.com
www.kentasp.com
www.MindKnowlogy.com

förändring är alltid en möjlighet

Anders49
2012-12-21, 13:02
#4

De som är för kvacksalveri är fantastiska på och svamla. Det som förvånar mig att det finns folk som tar det på allvar.

Anders49
2012-12-21, 17:45
#5

#3  Det är svårt att avgöra om det du skriver beror på total förvirring eller om du på ett ohederligt sätt försöker marnadsföra kvacksalveri.

allhealing
2012-12-22, 13:12
#6

Det existerar idag inom vetenskapen ett inbyggt moment 22. Detta inbyggda moment observeras enklast när man från en fysisk plattform med fysiska mätmetoder försöker förklara kvantfysik. Orsaken till att det inte går att förklara  kvantfysiska skeenden från en fysisk utformat mätsystem beror på följande. Inom fysiken tillämpar man sig av mätmetoder som fungerar i en fysisk miljö. Det vi kan observera med våra fem sinnen i vårt universum är definitionen av fysisk miljö. Utifrån det vi klarar av att observera med våra fem sinnen skapas per automatik även begränsningar i vad som är observerbart och därmed även mätbart. I ett fysiskt rum kan ett objekt bara befinna sig på en plats i taget. Med fysisk logik är det därför enkelt att förstå att tid existerar. När ett objekt förflyttar sig från en punkt till en annan tar det tid. Därför kan objektet enbart befinna sig på en plats i taget. Rummet som objektet förflyttar sig inom består av tre dimensioner. Längd, bredd samt höjd. Tillsammans är detta fyra dimensioner. De fyra dimensioner som används för idag samtliga fysiska formler. Det är därför inifrån det fyrdimensionella perspektivet inte möjligt att observera ett kvantfysiskt tillstånd eftersom kvantfysiken inte ryms inom fyra dimensioners förståelse. Ett enkelt sätt att observera att så är fallet är att det inom kvantfysiken för ett objekt är möjligt att befinna sig på flera platser samtidigt. Därmed kollapsar begreppet tid inom fysiken eftersom det inom fysiken för ett objekt enbart är möjligt att befinna sig på en plats i taget.

#4, 5 Anders49
Jag förstår ditt synsätt. Det bygger på den verklighet du fått presenterad för dig och som du därför gjort till din världsbild. Det här är ett idag normalt sätt att observera verkligheten på. Nämligen att vi litar på den information som presenteras för oss av dagens utbildningssystem. För hur kan ett utbildningssystem inte lära ut de mest adekvata saker som finns att förmedla? Det är även inom ett fysiskt utbildningssystem som bygger på många års observationer inte enkelt att skapa nya kunskaper när det nya fortfarande baseras på det gamla. Jag om någon vet hur det fungerar. Jag trodde verkligen på det alla sa till mig upp till 37 års ålder. Det var då konflikten uppstod inom mig. Hur är det möjligt, att inom den fysik jag blivit lärd är den verklighet som den sanning samhället bygger sin världsbild från, inte klarar av att hantera den information kvantfysiken inrymmer?

Det skulle ta mig åtta år av egen efterforskning innan jag insåg att det inte är möjligt att inrymma kvantfysiken inom de fysiska mätsystemen. Det är denna förståelse jag nu delar med mig av. Jag har därför full respekt för att du med fysiska slagdängor, som för mig hör till ett förgånget sätt att kommunicera på, använder det för att med rädsla få mig tillbaka till den världsbild du använder dig av för att definiera din sanning.

Jag kommunicerar inte längre med rädsla, för rädslan är bara avsaknaden av ett mer expanderat synsätt. Rädsla är alltid sprunget ur ett separerat tänkande. Det är det som sker när vi inom den vetenskap vi idag använder oss av separerar fysik och kvantfysik. På en nivå är det sant men på en annan nivå existerar ingen separation. Det existerar därför inom alla möjligheten att hela tiden göra nya val. Jag valde att inte längre se dessa två tillstånd som separerade från varandra utan istället som förenade med varandra.

Kent Asp

kentasp.com
www.kentasp.com
www.MindKnowlogy.com

förändring är alltid en möjlighet

Annons:
[Borttaget]
[Borttaget]
2012-12-22, 16:30
#7

Inlägget är borttaget

Magi-cat
2012-12-22, 18:03
#8

För information: Jag har klickat på anmäl-knappen på "anders" inlägg pga hans inte bara totala avsaknad av vilja att diskutera, respekt och hänsyn för andras synpunkter utan mest för hans tillmälen som förvirring, svammel, "lura folk på din humbug", dumma, korkade, ohederligt, kvacksalveri, svamla. (Kanske jag glömde något).

Det här är en sajt för alternativa behandlingar och den som inte öht är intresserad av att diskutera utan enbart vill racka ner på folk med andra uppfattningar bör tänka om. Eller allra helst uppträda någorlunda hyfsat.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2012-12-22, 18:36
#9

#6 intressant det du skriver om, allhealing. 
ändå har man inom kvantfysiken kommit väldigt långt…..väldigt "grönt" i tankesättet om man får använda din metafor.

Ingen påstår att det är lätt. Det är väldigt svårt. Hur hittar man fotfäste i en värld av sannolikheter, där obestämdhetsrelationen uppstår i en grundläggande mångtydighet, där partiklar inte har ett bestämt läge eller hastighet? Ändå fungerar det, fast det är förvirrande. Ändå finns det matematiska uttryck för det paradoxala.

Något av det intressantaste är distinktionen mellan iakttagaren och det iakttagna - där vi ingår i systemet och de frågor vi ställer delvis avgör svaren.

Lätt är det inte, men det är det nog ingen som påstår heller.Cool

Några roliga citat av Niels Bohr: (vet ej varifrån eller om de är verifierade)

"Den som inte blir illa berörd av kvantfysiken har inte förstått den"
"Ingenting existerar förrän det mäts"
"Det är svårt att göra förutsägelser, speciellt om framtiden"

Allhealing, kan du förklara vad du menar med:

Detta inbyggda moment observeras enklast när man från en fysisk plattform med fysiska mätmetoder försöker förklara kvantfysik

Jag tycker ändå att man kommit långt i sin förklaringsmodell och inte är fast i de fysiska mätmetoderna. Vad konkret fattas, menar du?


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Anders49
2012-12-23, 01:13
#10

Jag tror inte att varken allhealing eller Magicat förstår något av kvantfysiken och det blir bara komiskt när de snurrar till det. Det går inte att föra en diskussion under sådana förutsättningar men det är viktigt att påpeka det som förmodligen är uppenbart för de flesta att det bra är ett komplicerat sätt att försöka marknadsföra kvacksalveri.

Hur skall man förklara det självklara för någon som inte begriper.

Ians
2012-12-23, 02:07
#11

Jag undrar i mitt stilla sinne vad som gör Anders 49 så upplyst på det " rätta" sättet o andra så snurriga? Och benägna att både luras o sko sig på andra? ….hm

Magi-cat
2012-12-23, 08:00
#12

#10 "anders" gör inte ens ett försök.

Är du inte intresserad av en fråga - släpp den!

Är du intresserad av en fråga - diskutera!

Om du i din magnifika upplysthet har något att tillföra - gör det!

Är ditt enda syfte att vistas på en sajt för alternativa behandlingar att vräka ur dig otidigheter mot medmänniskor - ta dig en titt på din egen självbild!

Eftersom du riktar en direkt anklagelse mot mig:

det bra är ett komplicerat sätt att försöka marknadsföra kvacksalveri.

så måste du även kunna belägga:

a) vilket kvacksalveri är det jag försöker marknadsföra

b) på vilket sätt svarar min kommentar #9 upp mot försök att marknadsföra detta kvacksalveri


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2012-12-23, 08:08
#13

Lite OT kanske, men visst går det att förena olika sätt att tänka.

De allra smartaste vetenskaparna är ofta väldigt intressanta och roliga att lyssna på. Briljans, stor ödmjukhet, nyfikenhet och kunskap i kombination. Lyssna på en strängteoretiker och man har fått sitt lystmäte av "magi" för ett par veckor framåt!SkrattandeFlört

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vetenskap-och-tro-ar-ingen-motsattning_7738752.svd

ur artikeln:

"Gränserna för vårt vetande flyttas ständigt fram, men vi måste ändå erkänna att vi bara skrapar på ytan till en fullständig förståelse av den värld vi lever i."


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Annons:
Anders49
2012-12-23, 10:32
#14

Jag anser att det går att förena vetenskap och tro och jag tror att de flesta är överens om det men det går inte att förena ren idioti med vetenskap.

Det jag reagerat mot här är ”allhelings” stolliga svammel om kvantfysik som uppenbarligen är till för att sälja hans kvacksalveri. Jag tycker det är viktigt att påpeka det. Det är ohederligt att lura på folk humbug.  Jag är inte förvånad över att MagiCat går på detta och jag tror inte att jag kan förklara något for henne.

Magi-cat
2012-12-23, 11:26
#15

#14 Du ältar ännu mer av samma slag och det är inte bättre den här gången.

Jag går inte "på" någonting utan försökter diskutera. Försök med det du också någon gång istället för att vräka ur dig oförskämdheter. Du "påpekar" men säger egentligen ingenting.

Om du inte kan förklara någonting för mig kan det bero mer på dig än på mig.

Du nämner mig i #10 och talar i pluralis, men svarar inte på #12. Prova med det.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Anders49
2012-12-23, 20:58
#16

Anledningen att jag skriver här är att jag är motståndare till kvacksalveri och humbug. Det är ju rent bedrägeri som bör avslöjas men jag tror inte något kan få de mest fanatiska anhängarna att förstå något.

Ians
2012-12-24, 13:39
#17

#16..Det finns nog mycket som är humbug…..även bland de etablerade vetenskapligt beprövade medicinerna o metoderna.

Och de gigantiska summorna som är i omlopp DÄR…de går inte av för hackor de heller! Oskyldig

allhealing
2012-12-26, 08:18
#18

#9 Magi-cat
Du frågade:
Allhealing, kan du förklara vad du menar med:
Detta inbyggda moment observeras enklast när man från en fysisk plattform med fysiska mätmetoder försöker förklara kvantfysik

Hur tänker jag? Vad grundar jag mina antagande på? Låt mig beskriva hur jag uppfattar att fysikens plattform som utgår från matematiken är uppbyggd.

När man inom matematiken räknar med basen 10 finns siffrorna 0-9 tillgängliga. Det finns en mängd olika sätt att använda sig av dessa siffror, ett sätt är att addera ihop dom. 1+2=3. Det går att repetera den här additionen gång på gång med samma resultat. Ett plus två är fortfarande lika med 3. Orsaken till att det blir så beror på att den här matematiken verkar inom vissa parametrar. Den skulle inte vara funktionabel utan parametrar som längd, bredd och höjd. Dvs parametrar som även de är matematiskt utformade och möjliggör för oss att observera det universum vi befinner oss i. Dessa parametrar skapar yta och rymd. Det behövs mer för att det ska fungera och det är den fjärde parametern tid. Utan tid är det omöjligt att göra någonting i den här tre dimensionella rymden. Tid möjliggör förflyttning. Det är dessa fyra parametrar som behövs för att den matematiska beräkning jag gett exempel på ska fungera.

När man inom vetenskapen talar om att repetera ett experiment gång på gång för att åstadkomma samma resultat. Och där syftet med detta repetitiva beteende är att påvisa att att någonting går att repetera gång på gång med exakt samma resultat som utgång. Då är additionen jag tidigare visade ett bra exemplet på hur det fungerar. Det blir samma resultat gång på gång, inga andra parametrar har förändrats. Detta är utgångskravet för att de experiment som idag används inom vetenskapen ska kunna giltigförklaras.

Men det är inte sant. För i texten här ovan existerar ytterligare en parameter man inte tagit hänsyn till. Och den parametern är tid. För att ett repetitivt experiment ska kunna kallas repetitivt får inga parametrar skilja sig och det gör det. Det skiljer sig mellan varje gång ett plus två adderas ihop och resulterar i summan tre. För det existerar en fjärde faktor som inte går att bortse från. Den faktorn är den tid som förlöper mellan varje ny tillsynes likvärdig repeterad addering av exakt samma talsekvens.

Därför är samtliga vetenskapliga experiment som idag används för att bevisa sin sanning genom linjär validering inte repetitiv utan istället olika i sin utformning, gång på gång. Därmed faller även samtliga bevisningar som grundar sig i samma antagande, nämligen att rymden inom vilken experimentet utförs är konstant. För när man adderar ett till två adderar man även den tid som förlöpt mellan de olika additionstillfällena. Därmed blir det omöjligt att inom dessa parametrar som matematiken verkar inom repetera någonting eftersom repetitionen inte tagit hänsyn till den tid som förflyter mellan varje ny addition.

Så om jag har förstått det här rätt är den grund såväl matematiken som fysiken bygger på missförstådd.

Kent Asp

kentasp.com
www.kentasp.com
www.MindKnowlogy.com

förändring är alltid en möjlighet

orsakverkan
2012-12-27, 14:38
#19

#18 Hur har du kommit fram till alla de påståenden du presenterar i denna tråd? Hur ser forskningen ut? Finns det publicerat någonstans? Har den granskats av andra med din typ av "förmågor"?

Kort sagt - Hur skiljer man, på ett objektivt sätt, dina påståenden från välformulerat struntprat?

[Starman]
2012-12-27, 14:41
#20

#17

Ständigt det där tröttsamma vinst-argumentet.
Alt.medbranschen omsätter årligen runt $500 miljarder. Det är inte småskit direkt. Så lägg av med det argumentet, det är så opassande och fult.

Annons:
Ians
2012-12-27, 17:14
#21

#20 Nu förstår jag inte riktigt…..om man tror på alternativametoder..ex att det går lika bra att äta surablåbär mot mask i magen så är det fel att yppa detta. Då skor man sig på stackars krakar som inte vet bättre….riskerar att bli kallad kvacksalvare o har smussliga smutsiga egenintressen på sin agenda. Dessutom är det fult också Flört

Säljer man i vissa fall overksamma mediciner o dumpar ren skit i tredjevärlden, under aktieägarnas jubel inom den etablerade skolmedicinen…..så får det inte nämnas.

Troligen för att det inte är vetenskapligt korrekt…..Obestämd

Viktigt i samanhanget att påpeka, är att jag visst inte är rabiat…utan äter skolmediciner när det är relevant att göra det. Går till doktorn när jag behöver…..men förordar egenvård där det är användbart.

allhealing
2012-12-27, 19:14
#22

#19 orsakverkan,

För mig är det självklart att samma tal som adderas gång på gång och som befinner sig i en tidsmatris, dvs det här universumet inte kan presentera ett exakt likvärdigt svar. Även om det svaret inte enbart omfattar det som är observerbart i formeln.

För om tid inte skulle existera i de formelsamlingar som idag existerar. Hur skulle dessa formler ens vara observerbara eftersom ingen tid förlöper i det scenariot?

Så min fråga till dig blir, hur är det möjligt att det här inte skulle fungera?

Är min förklaring otydligt? Är det någonting jag behöver förklara mer när det gäller att 1+2=3 och att det förlöper tid mellan varje gång man adderar samma tal på nytt? Är du av uppfattningen att tid inte är en variabel som har någon som helst betydelse i det här händelseförloppet?

Insikten till texten fick jag natten innan jag skrev ner den här i forumet i ett drömliknande tillstånd.

Jag har när jag var 11 år, även då i drömmen fått fram en formlen för hur man rättar ett datorprogram som ska ta hänsyn till singelstreck, halv eller helgarderingar inom stryktipset. För att inte kunna få fler än ett rätt när man summerar ihop de 13 matcherna, jämför med inmatad vinstrad från tipstjänst. Dvs att en helgarderad match inte ger tre rätt utan bara ett per tippad rad.

Denna formel såg jag flera år senare i en fysikbok på biblioteket. Och nej, jag hade vid 11 års ålder aldrig läst någon annan text i utbildningssyfte än de böcker som fanns i skolan pp till årskurs 5. Inte heller har jag sett texten någon annanstans mig veterligen, matematik eller fysik hade vid den tiden inget stort fokus i mitt liv.

Det finns alltså fler sätt att få fram information på än de sätt som vetenskapen idag klarar av att formulera. Det betyder inte att det inte existerar andra sätt. Det betyder bara att de metoder som idag existerar saknar en mer expanderad förståelse för hur det ska gå till.

Redan här är således den vetenskapliga plattform du utgår från begränsad i sin förståelse av en mer expanderad helhetsbild av verkligheten. Inget fel idet men det ger en inte objektiv sökning efter förståelse eftersom metoden i sig är subjektiv inom sin verklighetsplattform.

Kent Asp

kentasp.com
www.kentasp.com
www.MindKnowlogy.com

förändring är alltid en möjlighet

[Starman]
2012-12-28, 13:18
#23

#22

Och du menar alltså är du har en mer expanderad förståelse om kvantfysik än kvantfysikerna själva?

Tillåt mig… Glad

orsakverkan
2012-12-28, 14:27
#24

#22 Du svarar inte på min fråga - hur skiljer vi mellan dina påståenden och kvalificerat svammel? Ska vi bara lita på dig blint, eller kan dina påståenden testas. Du får använda blå, gul, grön eller vilken färg på logiken du än vill.

Du kan börja med att förklara hur du vet och kan testa att hjärnans olika halvor är så väsensskilda som du påstår. Detta är i alla fall helt motbevisat av modern neurologi även om vissa skillnader givetvis finns.

Tror inte att någon här är bekväm med att köpa allt du påstår utifrån premissen att det måste vara sant eftersom just du framför det. Det är så sekter fungerar.

allhealing
2012-12-28, 19:23
#25

#23 Starman,

jag påstår ingenting. Du tolkar från ditt perspektiv, att du uppfattar att jag  påstår. Att ha en förståelse från ett för dig inte normalt sätt att observera det du definierar som en plattform att utgå från när man observerar det som sker. Betyder inte att andra som uppfattar saker från en annan utgångspunkt sitter inne med alla svaren. Men det är din tolkning, inte min. Påstå därför endast att du utgår från ditt sätt att observera och tolka saker. Bedöm utifrån din uppfattning.

Kent Asp

kentasp.com
www.kentasp.com
www.MindKnowlogy.com

förändring är alltid en möjlighet

allhealing
2012-12-28, 19:27
#26

#24 orsakverkan,

du är fortfarande enbart intresserad av att disskutera utifrån dina normer. Att jag då bemöter dig och presenterar information från ditt perspektiv och ger dig ett väldigt enkelt räkneexempel. Som du väljer att helt avfärda. Jag frågar t.o.m. om jag inte var tydlig nog i min förklaring. Därför undrar jag om du ens är intressead av att veta eller om du enbart är intresserad av att konservera det tankesätt du ihädigt förmedlar gång på gång, år efter år?

Kent Asp

kentasp.com
www.kentasp.com
www.MindKnowlogy.com

förändring är alltid en möjlighet

Anders49
2012-12-30, 09:37
#27

#26 Allhealing

De flesta genomskådar ditt svammel. Jag är övertygad om att du vet det. Du blir en komisk skojare och det blir ännu mera komiskt när det finns en lien skara personer som tar dig på allvar. Det jag inte förstår är hur folk kan leva på humbug utan att skämmas. Att försöka föra en meningsfull diskussion om det svammel blir ganska meningslöst eftersom det stolliga är så uppenbart.

Annons:
Magi-cat
2012-12-30, 09:55
#28

#27 Jag tror inte du kan föra en meningsfull diskussion.

Jag tror inte ens du är någon riktigt skeptiker utan bara en figur som i internetvärlden tar ut dina frustrationer på andra. Du döljer din osäkerhet bakom invektiv som stollig, korkad, svammel osv.

Om du faktiskt kan något, vill diskutera - visa det.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

allhealing
2012-12-30, 12:48
#29

#27 Anders49,

Du skriver i inlägg #14:

citat

"Jag anser att det går att förena vetenskap och tro och jag tror att de flesta är överens om det men det går inte att förena ren idioti med vetenskap."

slut citat

Det jag ifrågasätter är den plattform som du Anders49 utgår från som du identifierar som vetenskaplig.

Att du sedan konstant hävdar genom att använda ett kommunikationssätt som omöjliggör diskussion. Dvs att du utgår från att den vetenskap du stödjer dig mot är sann eftersom den bevisligen är så.

Det jag då ifrågasätter med mitt färgspråk. Dvs att den bevisade blå plattformen du utgår från kanske inte är den enda som existerar. Ändå fortsätter du att gång på gång fortsätta använda dig av en kommunikationsmetod som bygger på att nervärdera en annan persons åsikt. Det är omöjligt att ens föra ett samtal med en person som är av den uppfattningen.

Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Jag respekterat att du väljer ett blått förhållningssätt. Om du framöver är intresserad av att vidga ditt resonemang är du välkommen att göra så. Men för tillfället är det du ägnar dig åt att föra en monolog. Detta kommunikationssätt skapar per automatik total avsaknad av dialog. Är du ens intresserad av att kommunicera utan att behöva hävda att ditt synsätt är den enda möjligt rådande sanningen?

Kent Asp

kentasp.com
www.kentasp.com
www.MindKnowlogy.com

förändring är alltid en möjlighet

Anders49
2012-12-30, 21:32
#30

Dialogen moment 22 uppstår när man skall förklara det självklara för någon som inte förstår eller inte vill förstå. Jag ser att några försöker men de misslyckats hela tiden. Jag tror inte det går att föra en meningsfull dialog med dig. Och som jag påpekade tidigare så tror jag inte att du har "rent mjöl" i påsen. Det är detta som är viktigt att påpeka.

[Borttaget]
[Borttaget]
2012-12-30, 23:25
#31

Inlägget är borttaget

[GunillaF]
2012-12-31, 00:36
#32

Detta skriver jag i förebyggande syfte:

Jag vill bara påminna om att inne på healingsajten ska medlemmarna kunna känna sig trygga och inte behöva bli påhoppade av t.ex skeptiker eller andra. I trådarna som det hänvisat till i #31 har medlemmarna känt sig trygga, berättat om sina upplevelser i vad jag tror, tron om att de inte ska behöva bli ifrågasatta efteråt p.ga av att trådarna "sprids ut" genom länknar.

Så, om det blir ifrågasättningar, "dumförklaringar" eller annat i inlägg som får mina medlemmar att tappa förtroendet eller känna sig utelämnade, så kommer dessa inlägg att raderas utan förklaring och upprepas det så blir det skrivförbud.

De flesta vet sedan tidigare att jag och mina Medarbetare håller den raka linjen.

Ians
2012-12-31, 07:42
#33

#31 allhealing…Jag är lite undrande över ditt beslut att länka till så utlämnande trådar. Därför tar jag bort inlägget o ber dig pma mig….med en förklaring till detta beslut. .. om det skall åter publiceras. Ber Gunilla F att pma mig också. ….om denna länkning skett med Ert medgivande

Magi-cat
2012-12-31, 08:25
#34

#32 Bra sagt, Gunilla!Glad

(Jag såg inte det borttagna inlägget)

Dessa ideliga dumförklaringar utan sakliga argument har ingenting med riktig vetenskaplig skepticism att göra. Jag misstänker att de görs för att skapa otrygghet så att så få som möjligt ska våga säga någonting.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Annons:
[GunillaF]
2012-12-31, 08:51
#35

#33 Jag PM:ar dig

Ians
2012-12-31, 12:36
#36

#35 Tack Gunilla!

Jag har efter kontakt med Gunilla Beslutat att INTE åter publicera det borttagna inlägget! Beslutet är helt mitt eget och inte sprunget ur någon diskussion med Gunilla.  Ville bara få en sak bekräftad av henne. Så det är mig ni skall adressera om någon, vill ha en diskussion ang detta beslut!

Detta beslut kan dock inte över klagas!

Nu åter Till TS!

orsakverkan
2013-01-02, 14:47
#37

#26 Du förklarar ingenting. Du påstår däremot en hel del. Och kommer med exempel som på inget sätt säger något om hjärnans egenskaper. Frågan är om DU över huvudtaget försöker förklara något? Hade jag varit mer cyniskt lagd så hade jag tolkat det som att du inte har några svar. Men jag vill väldigt gärna förstå dig och därför ger jag dig chansen att presentera en förklaringsmodell för dina teorier.

Du behöver som sagt inte utgå ifrån blå logik, modern neurovetenskap eller annat som du anser tillhöra min förståelsesfär. Jag tycker dock att man som minimum kan kräva NÅGON SLAGS förklaring i text från dig. För kan man inte uttrycka sina tankar i text kan man omöjligtvis själv förstå sin teori. Vi resonerar trots allt i ord. Eller vill du gå så långt att dina teorier är ordlösa förnimmelser bestående av känslor, bilder och annat ickeverbalt. I så fall blir dina långa texter ännu svårare att förstå sig på.

För som sagt - har du inga förklaringar att erbjuda kräver du i princip auktoritetstro av oss andra. Och det tror jag inte att någon här är bekväm med.

allhealing
2013-01-03, 03:53
#38

#37 orsakverkan,

Tack för att du frågar. Såhär uppfattar jag att det fungerar.

För att massa ska kunna existera krävs det utrymme av något slag. Massa kan inte heller existera i förhållande till annan massa utan djup. Djup möjliggör mängd. Mängd är en av grundstenarna för såväl tredimensionell fysik som tredimensionell matematik.

Om detta är sant är denna typ av matematik och fysik verklig inifrån detta perspektiv. Eftersom den per automatik är begränsad till det område inom vilken den verkar.

Kent Asp

kentasp.com
www.kentasp.com
www.MindKnowlogy.com

förändring är alltid en möjlighet

[Borttaget]
[Borttaget]
2013-01-03, 10:49
#39

Inlägget är borttaget

orsakverkan
2013-01-03, 11:18
#40

#38 Exakt vad förklarade du i din kommentar? Inte ett ord om hjärnans blåa och gula halvor. Försöker du driva med oss?

Ians
2013-01-03, 13:42
#41

Anders49 Ber dig tänka på ditt ordval! Det är inte ok i inlägg 39!

[Du lever på kvacksalveri. Det förklarar allt.]

**Redigerar bort inlägget pga detta!
**

Annons:
allhealing
2013-01-03, 23:16
#42

#40 orsakverkan,

Oavsett vad det handlar om är det alltid bra att ta reda på vilken grund man står på när man göra sina uttalanden. Det jag visar i min text är hur grunden ser ut som möjliggör för tredimensionell fysik och matematik.

När man inifrån en plattform, som i sin grund kräver massa för att existera, gör observationer. Är det enkelt att förstå att observationen är partisk eftersom man inifrån ett system studerar sig själv. Utifrån dessa studier bygger man sedan 3D matematiska samt fysiska formler. Dessa formler använder man sedan för att återbevisa att det som observerats inom plattformen är sant.

Och det är sant, inifrån detta observerade område. Men det är endast sant där. I ett mer expanderat tillstånd där ytterligare parametrar adderas upphör genast den inre plattformen att vara den rådande sanningsverifikatorn.

Det som existerar utanför det tredimensionella fältet är därför en matematik och fysik som inte enbart nöjer sig med en tre dimensions förklaringsmodell. Den matematiken och fysiken behöver fler parametrar för att kunna fungerar.

Det bevisningssystem som det hela tiden refereras till för att ge de som kallar sig vara representanter för ett vetenskapligt synsätt borde kanske ta sig en funderare över hur mycket den vetenskapliga mätmetod de lutar sig mot verkligen stödjer.

För det enda system detta bevisningssystem stödjer är en verklighet som består av tid och rymd. En tre- eller som en del kallar det en fyr-dimensionell verklighet.

Det blå jag talar om är denna 3D/4D upplevelse.

Följande har jag kontrollerat och fått verifierat att det är ok att skriva, enligt Dr Jill Bolte Taylor.

Dr Jill Bolte Taylor beskriver hur vi upplever detta blåa tillstånd när vi observerar det som sker genom den information vänster hjärnhalva hela tiden matar oss med. Det är en verklighet baserad på den information våra fem sinnen är kapabel att uppfatta. Det ger oss möjligheten att uppleva oss själva som individer. Det ger oss även möjligheten att uppleva oss som separerade från varandra. Där vissa har mer rätt än andra. Det är alltid en möjlig väg att gå. Därmed inte sagt att man ska välja den vägen. Allting består av val. Har man gjort ett val kan man välja på nytt.

Hon beskriver även hur det är möjligt att även uppleva ett gult tillstånd som hela tiden matas till oss genom höger hjärnhalva. Ett tillstånd där vi hela tiden upplever totalt samhörighet med allting. Där allting existerar som en möjlig potential. Förening med är det gemensamma uttryckssättet.

Det var när jag själv såg den här videon som jag förstod att det alltid är vi själva som väljer. Det är ingen annan som väljer åt oss. Detta upplever många som observerar verkligheten från ett blått perspektiv som väldigt provocerande. För när man reagerar från ett blått perspektiv och gör det med en stark inlevelse av att vara separerad som individ istället för att agerar. Då är det möjligt att skapa mängder med reaktiva handlingar mot andra individer eller grupper.

Tyvärr ser idag samhället ut såhär och det beror på att vi missförstått den potential vi alla bär med oss inom oss själva. Vi har helt enkelt inte fått lära oss hur vi på ett konstruktivt sätt ska använda oss av vår inbyggda kapacitet.

Det är denna förståelse jag försöker förmedla när jag beskriver det jag förstått i färger. Tack än en gång för att du gör mig uppmärksam på att jag varit annat än tydlig när jag försöker förmedla det jag kommit till insikt om.

Kent Asp

kentasp.com
www.kentasp.com
www.MindKnowlogy.com

förändring är alltid en möjlighet

Anders49
2013-01-04, 08:08
#43

Mot dumheten kämpar gudarna förgäves.

orsakverkan
2013-01-04, 10:52
#44

#42 Återigen Kent - du kommer med en massa påståenden, men du inga argument för deras giltighet. Kan du inte försöka att visa för oss att hjärnhalvorna fungerar så som du påstår? Långa texter om dina övertygelser må se imponerande ut för vissa, men rent förklaringsmässigt är svaret så gott som tomt. Försök gärna igen. Tycker inte att jag ställer några orimliga krav.

Ians
2013-01-04, 10:56
#45

#44 hur tänker du att Allhealing skall "Visa" hur hjärnhalvorna fungerar? På ett sånt som Du kan ta till dig?

[KosmosBill]
2013-01-04, 11:05
#46

Kent, det är ingen idé att försöka förklara för dem som i sitt hjärta inte har det minsta lust att förstå.

Som du märker så har aldrig Anders49 någon som helst analys av några ämnen. Han bara spottar ut nedsättande kommentarer utan att kunna ta till sig information du förmedlar.

Tror inte han räcker till för att förstå dina analyser.

[Borttaget]
[Borttaget]
2013-01-04, 11:11
#47

Inlägget är borttaget

Ians
2013-01-04, 11:24
#48

#46 Får nog hålla med dig i detta. Att notoriskt efterlysa bevis bevis bevis

Är inte att delta i en diskussion. Utan ett nedlåtande sätt att dissa allt som inte finns i ens egen värld. Ett förlöjligande av dem som vill diskutera ämnen som man inte förstår sig på nämnvärt, själv.

Om man däremot kan komma med konkreta exempel på varför ett ämne är snurrigt, svammel etc

Så mottages det med intresse för övriga deltagare i diskussionen, är jag helt övertygad om.

Men att lite från sidan helatiden komma med nedsättande kommentarer retar mest bara upp övriga som skriver i trådarna!

Inget du skriver själv Anders49…ger iaf mig en uppfattning om att du sitter  på dina höga hästar med en bra sits i sadeln…utan ger mig mest en smak av surmört!

Men kom med rejäla argument istället så kanske man kan förstå din inställning till det mesta som skrivs i trådarna på denna sajten Flört

Annons:
[KosmosBill]
2013-01-04, 11:35
#49

#47 "Jag tror de flesta vanliga mäniskor inser att Kents svamel är rena snurren."

På vad sätt är det rena snurren Anders ?

Kan du inte svara på det så vet vi att du inte har en aning om vad det handlar om.

orsakverkan
2013-01-04, 11:43
#50

#45 Jag vet inte eftersom Kent menar att det inte går att förklara utifrån mitt blåa paradigm. Just därför är jag öppen för alla möjliga typer av förklaringar. Men Kent har än så länge inte ens försökt förklara något, bara påstått saker. Jag hoppas att du och andra förstår skillnaden.

Kent påstår alltså att X gäller. Jag vill veta hur han vet att X gäller. Och gärna ha en förklaring som hjälper oss andra att förstå. Annars måste vi lita blint på hans personliga uppenbarelser.

Men säg till om det duger för er så ska jag inte fråga vidare. Jag tror dock att både "troende" och "skeptiker" är nyfikna på förklaringar. Hade vi inte varit nyfikna skulle vi inte befinna oss på diskussionforum?

Ians
2013-01-04, 11:52
#51

#50 Din definition på vilken form av förklaring du vill ha duger för mig….så vi bollar frågan vidare till Allhealing/Kent…..

Bra att vara tydlig i vad man vill få förklarat o varför. Annars blir det mest en automat fråga……bevis, bevis ,bevis…..förklara, förklara, förklara

Om du förstår hur jag menar Flört

orsakverkan
2013-01-04, 12:15
#52

#51 Förstår precis. I vanliga fall hade jag velat ha vetenskapliga förklaringar, källor och så vidare. Men jag försöker att vara flexibel, även om det på sätt och vis innebär att jag sänker mina krav. Alternativa förklaringssätt kan också vara intressanta att ta del av.

Anders49
2013-01-04, 13:19
#53

Det är lättare att lura folk, än att få dem att förstå att de blivit lurade.

Mark Twain

Ians
2013-01-04, 16:33
#54

Tråkig attityd du har Anders49 !

[Starman]
2013-01-04, 16:57
#55

#54

Att delge ett passande citat är tråkig attityd? Tänker du ibland igenom det du skriver innan du skickar det? Rätt tråkig attityd att påstå att andra har tråkig attityd, menar jag.

Annons:
Ians
2013-01-04, 20:56
#56

Ja starman jag tänker efter innan jag skriver…o anders visar ofta upp en trist attityd mot oss som tror på alternativa metoder o förklaringar. Kanske därför jag läser hans inlägg i den andan! ;)

[Borttaget]
[Borttaget]
2013-01-04, 20:57
#57

Inlägget är borttaget

Ians
2013-01-04, 22:32
#58

inlägg #57 var en dubbel postning av inlägg #56 om någon undrar varför det är bort redigerat Flört

Upp till toppen
Annons: